Hugo Rafael Chvez Fras

Genialitatea lui Chavez

Poama care n-a căzut