Adevărații teroriști

4

Irak razboi Armata americanaAdevăraţii terorişti, la care se referă un veteran american al războiului din Irak, sunt bancherii şi industriaşii internaţionali şi cei din guvernele de marionete pe care le dirijează. Propun tuturor celor care vizitează acest site să urmărească acest discurs. Îi va ajuta poate să înţeleagă adevărata faţă a imperialismului american. Singurul imperialism care “eliberează”, nu oprimă, şi care găseşte colaboraţionişti în orice ţară, colaboraţionişti ce se vor numi “clasă politică”, şi nu trădători.
Alături de propaganda dublă a rasismului, inoculat şi utilizat, în cel mai “dulce” stil masonic, în funcţie de utilitatea sa, într-un mod acasă, şi într-un cu totul alt mod pentru soldaţii americani trimişi să “elibereze” ţări care nu s-au dorit eliberate, cheia înţelegerii acestui discurs mi se pare a fi următoare frază: „Oamenii săraci şi muncitori din această ţară sunt trimişi să ucidă oamenii săraci şi muncitori din altă ţară, pentru a-i face pe bogaţi şi mai bogaţi”.
„Fără rasism, soldaţii ar realiza că au mai multe în comun cu poporul irakian decât cu miliardarii care ne trimit la război”…

„Rasismul nu mai poate masca realitatea ocupaţiei. Aceştia erau oameni, fiinţe umane. De atunci mă simt vinovat de fiecare dată când văd un om în vârstă, ca acela care nu putea merge şi pe care l-am legat de targă şi am spus poliţiei irakiene să îl ia; mă simt vinovat de fiecare dată când văd o mamă împreună cu copiii săi, ca acelea care plângeau isteric şi ţipau că suntem mai răi decât Saddam, în timp ce le dădeam afară din casele lor; mă simt vinovat de fiecare dată când văd o fată tânără, ca cea pe care am apucat-o de brat şi am târât-o în stradă.

Ni s-a spus că luptăm cu teroriştii, adevăratul terorist eram eu şi adevăratul terorism este această ocupaţie!
Rasismul din rândul armatei este de mult timp o armă importantă pentru justificarea distrugerii şi ocupării unei alte ţări. A fost folosit mult pentru a justifica uciderea, subjugarea şi tortura altor oameni. Rasismul este o armă vitală utilizată de acest guvern. Este o armă mult mai importantă decât o puşcă, un tanc, un bombardier sau o navă de război, e mai distructiv decât un proiectil de artilerie sau un distrugător de buncăre sau o rachetă Tomahawk. Pe când aceste arme sunt create şi deţinute de acest guvern, sunt inofensive când vine vorba despre oamenii dispuşi să le folosească.
Cei care ne trimit la război nu trebuie să apese pe trăgaci sau să arunce o grenadă, nu sunt nevoiţi să lupte în război, ei doar trebuie să ’vândă‘ războiul. Ei au nevoie de un public care să fie dispus să-şi trimită soldaţii în calea răului; ei au nevoie de soldaţi dispuşi să ucidă şi să fie ucişi fără întrebări. Ei pot cheltui milioane pe o singură bombă, dar acea bombă devine o armă doar atunci când cei din armată sunt gata să urmeze ordinele pentru a o folosi. Pot să-l trimită şi pe ultimul soldat rămas oriunde pe Pământ, dar va exista un război doar atunci când soldaţii vor fi dispuşi să lupte. Şi clasa conducătoare, miliardarilor care profită de pe urma suferinţei umane, le pasă doar de extinderea averii lor, controlând economia mondială. Înţelegeţi că puterea lor constă numai în abilitatea lor de a ne convinge că războiul, opresiunea şi exploatarea sunt în beneficiul nostru. Ei înţeleg că averea lor depinde de abilitatea lor de a convinge clasa muncitoare să moară pentru ca ei să controleze piaţa unei alte ţări. Şi convingerea noastră să ucidem şi să murim se bazează pe abilitatea lor de a ne face să credem că suntem cumva superiori.
Soldaţii, marinarii, aviatorii nu au nimic de câştigat de pe urma acestei ocupaţii. Marea majoritate a oamenilor care locuiesc în SUA nu au nimic de câştigat de pe urma acestei ocupaţii. De fapt, nu numai că nu avem nimic de câştigat, dar suferim mult din cauza sa. Ne pierdem membrele, îndurăm traume, ne dăm vieţile. Familiile noastre sunt nevoite să privească sicrie acoperite cu drapel coborâte în pământ. Milioane de oameni din această ţară, care sunt lipsiţi de asigurări de sănătate, slujbe sau acces la educaţie, văd cum acest guvern risipeşte peste 450 de milioane de dolari pe zi pentru această ocupaţie.
Oamenii săraci şi muncitori din această ţară sunt trimişi să ucidă oamenii săraci şi muncitori din altă ţară, pentru a-i face pe bogaţi şi mai bogaţi. Fără rasism, soldaţii (americani) ar realiza că au mai multe în comun cu poporul irakian decât cu miliardarii care ne trimit la război…
Am aruncat familii în stradă în Irak, numai pentru a reveni acasă şi să găsesc familii aruncate în stradă în această ţară. Acest lucru este tragic şi nu este necesar pentru a încheia o criză. Trebuie să ne trezim şi să realizăm că adevăraţii noştri duşmani nu sunt pe un teritoriu îndepărtat, nu sunt oameni al căror nume nu le cunoaştem şi a căror culturi nu le înţelegem. Duşmanii sunt oameni pe care îi cunoaştem foarte bine şi oameni pe care îi putem identifica. Duşmanul este un sistem care sponsorizează războiul atunci când este profitabil, duşmanul este directorul care concediază atunci când este profitabil, duşmani sunt societăţile de asigurări care ne refuză asistenţa medicală atunci când este profitabil, sunt băncile care ne iau casele atunci când este profitabil. Duşmanii noştri nu se află la 5.000 de mile distanţă, ci sunt chiar aici, acasă. Dacă ne organizăm şi luptăm, împreună cu surorile şi fraţii noştri, putem opri acest război, putem opri acest guvern şi putem crea o lume mai bună”.

„And I tried hard to be proud of my service. but all I could feel was shame. Racism could no longer mask the reality of the occupation. These were people. These were human beings.
I’ve since been plagued by guilt anytime I see an elderly man like the one who couldn’t walk, who we rolled onto a stretcher and told the Iraqi police to take him away. I feel guilt anytime I see a mother with her children like the one who cried hysterically and screamed that we were worst than Saddam as we forced her from her home. I feel guilt anytime I see a young girl like the one I grabbed by the arm and dragged into the street.
We are told we are fighting terrorists. The real terrorist was me and the real terrorism is this occupation.
Racism within the military has long been an important tool to justify the destruction and occupation of another country. It’s long been used to justify the killing, subjugation and torture of another people. Racism is a vital weapon employed by this government. It is a more important weapon than a rifle a tank, a bomber or a battleship. It’s more destructive than an artillery shell or a bunker buster or a Tomahawk missile. While those weapons are created and owned by this government they are harmless without people willing to use them.
Those who send us to war do not have to pull a trigger or lob a mortar round. They do not have to fight the war. They merely have to sell the war. They need a public who is willing to send their soldiers into harm’s way. They need soldiers who are willing to kill and be killed without question. They can spend millions on a single bomb but that bomb only becomes a weapon when the ranks in the military are willing to follow orders to use it. They can send every last soldier anywhere on Earth but there’ll only be a war if soldiers are willing to fight. And the ruling class, the billionaires who profit from human suffering care only about expanding their wealth, controlling the world economy.
Understand that their power lies only in their ability to convince us that war, oppression and exploitation is in our interest. They understand that their wealth is dependent on their ability to convince the working class to die to control the market of another country. And convincing us to kill and die is based on their ability to make us think that we are somehow superior.
Soldiers, sailors, marines airmen have nothing to gain from this occupation. The vast majority of people living in the US have nothing to gain from this occupation. In fact, not only do we have nothing to gain but we suffer more because of it. We lose limbs, endure trauma and give our lives. Our families have to watch flag-draped coffins lowered into the earth. Millions in this country without health care, jobs or access to education must watch as this government squander over 450 million dollars a day on this occupation. Poor and working people in this country are sent to kill poor and working people in another country to make the rich richer. Without racism soldiers would realize that they have more in common with the Iraqi people than they do with the billionaires who send us to war.
I threw families onto the street in Iraq only to come home and find families thrown onto the street in this country in this tragic, tragic and unnecessary foreclosure crisis. We need to wake up and realize that our real enemies are not in some distant land and not people whose names we don’t know and cultures we don’t understand. The enemy is people we know very well and people we can identify. The enemy is a system that wages war when it’s profitable. The enemy is the CEO’s who lay us off our jobs when it’s profitable. It’s the insurance companies who deny us health care when it’s profitable. It’s the banks who take away our homes when it’s profitable. Our enemy is not 5,000 miles away. They are right here at home. If we organize and fight with our sisters and brothers we can stop this war. We can stop this government and we can create a better world. “If tyranny and oppression come to this land it will be in the guise of fighting a foreign enemy… The loss of Liberty at home is to be charged to the provisions against danger real or imagined from abroad…”

Loading...
loading...

4 COMENTARII

  1. Ce articol bolșevic! Pare dictat direct de la Moscova adică din ”URSS, bastionul păcii e” și îndreptat împotriva ”„imperialismului american, pica-i-ar bomba în ocean”!

  2. Traian Rânja, ce comentariu bolșevic ! Nu se referă la conținut, ci la „ton”, se face că realitatea descrisă nu e importantă, și „înfierează”, nu comentează. Spuneți-mi, știți câți copii au ucis americanii în Irak și câți a distrus pe viață ? Ați auzit de DU ? Ce vă face să credeți că sunteți îndreptățit la un astfel de „comentariu” ? Neobolșevismul american ? Cunoașterea realității ? Caltățile personale ?

  3. Oamenii saraci din aceasta tara sunt trimis sa ucida oamenii saraci din alta tara pentru ca bogatii sa devina tot mai bogati…..wauuuuuuuuuuuuu unde s-a ajuns,,,,si la ce se preteaza asa zisii politicieni -masoni.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.