Nigel Farage: „Această Uniune Europeană este noul comunism”

0

Nu de multe ori poți asculta astfel de lucruri și mai ales nu într-un for oficial al Uniunii Europene. Un europarlamentar britanic a atacat dur Uniunea Europeana, în timpul unui discurs susținut pe 17 aprilie 2013, în timpul reuniunii Parlamentului European pentru a dezbate situația din Cipru.
Nigel Farage, membru al Partidului Independenței din Marea Britanie, naționalist, a acuzat Uniunea Europeană că este formată din „criminali de drept comun care fură bani din conturile oamenilor”.

Despre ce este vorba în cazul proiectului european? „Despre furtul democrației de la state independente și predarea acesteia unor oameni care nu știu ce fac”, este răspunsul lui Nigel Farage.
„Dar în niciunul dintre discursurile mele pesimiste nu am anticipat, domnule Rehn (comisarul european pentru Economie si Afacerti Monetare – n.), că dumneavoastră și ceilalți membri din Troică nu sunteți altceva decât criminali de drept comun care fură bani din contul oamenilor, menținând eșecul Uniunii Europene”, a spus reprezentantul Partidului Independenței din Marea Britanie.
„Ați luat bani de la micii investitori, încălcând promisiunile făcute în 2008. Mesajul dumneavostră către investitorii din zona euro este clar: luați-vă banii înainte de a rămâne fără ei. Ce ați făcut în Cipru echivalează cu clopote de înmormântare”.
„În mod ironic, premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a comparat unele acțiuni ale Comisiei Europene cu decizii luate de autoritățile sovietice”.

„Cu ani în urmă, doamna Thatcher a recunoscut adevărul din spatele proiectului european. A văzut că era vorba de a lua democrația de la statele-națiune și de a preda această putere către un mare nunăr de oameni care nu știu ce fac.
Știind că moneda euro nu va funcționa a văzut că acesta era un proiect foarte periculos. Acum noi, în Partidul Independeței din Marea Britanie am avut același punct de vedere și am încercat de-a lungul anilor, în acest Parlament, să anticipăm ccare dintre următoarele mișcări  vor duce la dezlănțuirea dezastrului euro.
Dar nici chiar eu, în niciunul dintre cele mai pesimiste discursuri ale mele nu am anticipat, domnule Rehn (comisarul european pentru Economie si Afacerti Monetare – n.), că dumneavoastră și ceilalți membri din Troică nu sunteți altceva decât criminali de drept comun care fură bani din contul oamenilor, menținând eșecul total al Uniunii Europene.
Dumneavoastră chiar ați încercat să luați bani de la micii investitori, cu încălcarea directă a promisiunilor pe care le-ați făcut în 2008.
Ei bine, precedentul a fost stabilit, iar dacă ne uităm la țări precum Spania, unde falimentele sunt de până la 45% an de an, putem vedea că planul dumneavostră este de a face față altor blocaje, pe măsură ce apar.
Trebuie să spun, mesajul acesta pe care îl trimiteți către investitori este cât se poate de clar: luați-vă banii din zona euro înainte de a rămâne fără ei.
Ce ați făcut în Cipru a fost de fapt să trageți clopotele care anunță moartea monedei euro. Nimeni din comunitatea internațională nu va avea încredere în a lăsa banii lor acolo.
Și cât de ironic a fost să îl vedem pe premierul rus Dmitri Medvedev comparând acțiunile dumneavoastră și spunând ‘Nu pot decât să le compar cu unele dintre deciziile luate de către autoritățile sovietice.’
Și acum avem o nouă propunere germană care spune că de fapt ceea ce ar trebui să faceți este să confiscați o parte din valoarea proprietăților popoarelor din statele euro zona de sud, a Mediteranei.
Această Uniune Europeană este noul comunism. Este o putere fără limite. Este crearea unui val de mizerie pentru cetățeni și cu cât scăpăm mai repede de voi, cu atât mai bine.
Dar ce facem noi aici, în acest Parlament? Acest Parlament are capacitatea de a cere socoteala Comisiei. Am inițiat o moțiune de cenzură și mă întreb câți dintre dumneavoastră au curajul să o recunoască și să o susțină. Mă îndoiesc sincer că o veți face.
Eu am în minte că există o nouă doamnă Thatcher în Europa, și el este numit Frits Bolkenstein. Și el a spus despre acest Parlament – amintiți-vă că este un fost comisar: ‘Nu este reprezentativ pentru un cetățean olandez sau european. Parlamentul European trăiește o fantezie federală care nu mai este sustenabilă.
Cât de mult avea dreptate.”


Years ago, Mrs Thatcher recognised the truth behind the European Project. She saw that it was about taking away democracy from nation states and handing that power to largely unaccountable people.
Knowing as she did that the euro would not work she saw that this was a very dangerous design. Now we in UKIP take that same view and I tried over the years in this parliament to predict what the next moves would be as the euro disaster unfolded.
But not even me, in my most pessimistic of speeches would have imagined, Mr Rehn, that you and others in the Troika would resort to the level of common criminals and steal money from peoples’ bank accounts in order to keep propped up this total failure that is the euro.
You even tried to take money away from the small investors in direct breach of the promise you made back in 2008.
Well the precedent has been set, and if we look at countries like Spain where business bankruptcies are up 45% year on year, we can see what your plan is to deal with the other bailouts as they come.
I must say, the message this sends out to investors is very loud and clear: Get your money out of the Eurozone before they come for you.
What you have done in Cyprus is you actually sounded the death knell of the euro. Nobody in the international community will have confidence in leaving their money there.
And how ironic to see the Russian prime minister Dmitry Medvedev compare your actions and say, ‘ I can only compare it to some of the decisions taken by the Soviet authorities.’
And then we have a new German proposal that says that actually what we ought to do is confiscate some of the value of peoples’ properties in the southern Mediterranean eurozone states.
This European Union is the new communism. It is power without limits. It is creating a tide of human misery and the sooner it is swept away the better.
But what of this place, what of the parliament? This parliament has the ability to hold the Commission to account. I have put down a motion of censure debate on the table. I wonder whether any of you have the courage to recognise it and to support it. I very much doubt that.
And I am minded that there is a new Mrs Thatcher in Europe and he is called Frits Bolkenstein. And he has said of this parliament – remember he is a former Commissioner: ‘It is not representative anymore for the Dutch or European citizen. The European Parliament is living out a federal fantasy which is no longer sustainable.
How right he is.

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.