Gheorghe Funar, denunț penal împotriva gazelor de șist

0

„Persoane iresponsabile din Guvernul României şi de la ANRM au pus la cale un genocid împotriva populaţiei”

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

FILIALA CLUJ

Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 3

Cluj-Napoca

Nr. 67  din 18  iulie  2013

Către,                   

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

În atenţia domnului Procuror general TIBERIU NIŢU

Subsemnatul, Dr.Gheorghe Funar, domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, str. (…) nr. (…), ap. (…) preşedintele filialei P.R.M. Cluj şi secretar general al Partidului România Mare, având cartea de identitate cu seria ____nr.____ şi CNP _____ am avut şansa şi onoarea de a fi ales primar al Municipiului Cluj-Napoca în trei mandate consecutive, în perioada 1992-2004, iar, apoi, senator de Cluj, în legislatura 2004-2008. În Senatul României am fost ales, pe rînd, lider al Grupului Parlamentar P.R.M., secretar şi chestor al Senatului şi preşedinte al Comisiei de Privatizare. Am fost membru al Comisiei de administraţie publică şi al Comisiei de finanţe-bănci, din Senatul României.

Avînd o bogată experienţă acumulată în învăţămîntul superior (în perioada 1977-1992), în administraţia publică şi în Parlamentul României, fiind  un bun român şi aflînd despre numeroasele fapte penale săvîrşite în legătură cu genocidul împotriva Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial în Dacia Mare, al Adevăratului Popor Ales de Sîntu’, care a dat omenirii cea mai veche şi avansată civilizaţie, cu mai bine de 10.000 de ani înainte de Hristos, precum şi faptul că Dumneavoastră  nu V-aţi autosesizat, sînt nevoit să recurg la un

D E N U N Ţ     P E N A L

formulat în temeiul dispoziţiilor Codului de Procedură Penală, pe tema Acordurilor petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrele Bîrlad, Vama Veche, Adamclisi şi Costineşti, precum şi în numeroase alte localităţi din judeţele Timiş, Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Covasna, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Satu Mare, Neamţ, Botoşani, Suceava, Teleorman, Ialomiţa, Hunedoara, Bacău şi Galaţi, unde angajaţii din conducerea Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale (A.N.R.M.) şi ai mai multor ministere au negociat, fără ştiinţa şi aprobarea Poporului Român, a autorităţilor locale şi a proprietarilor de terenuri, să fie concesionate uriaşe suprafeţe de teren ale persoanelor fizice şi juridice către firme străine care să exploateze gazele de şist prin fracturare hidraulică, solicitîndu-Vă să identificaţi persoanele vinovate de săvîrşirea următoarelor infracţiuni: genocid; trădare; trădare prin transmitere de secrete; atentat contra unei colectivităţi; divulgare a secretului care periclitează siguranţa statului; abuz în serviciu în formă calificată; asociere în vederea  săvârşirii de infracţiuni; trafic de influenţă; dare de mită; luare de mită; primire de foloase necuvenite; constituire a unui grup infracţional; cumpărare de influenţă; fals în declaraţii de avere în formă continuată.

Conform art.357, Cod penal, genocidul înseamnă: „Săvârşirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivităţii sau grupului;

b) vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor colectivităţii sau grupului;

c) supunerea colectivităţii ori grupului la condiţii de existenţă sau tratament de natură să ducă la distrugere fizică;

d) luarea de măsuri tinzând la împiedicarea naşterilor în sânul colectivităţii sau grupului;

e) transferarea forţată a copiilor aparţinând unei colectivităţi sau unui grup, în altă colectivitate sau în alt grup,

se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Dacă fapta este săvârşită în timp de război, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă.

Înţelegerea în vederea săvârşirii infracţiunii de genocid se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.”

Conform art.361 din Codul penal, tentativa infracţiunilor prevăzute la titlul “Infracţiuni contra păcii şi omenirii” se pedepseşte.”Tăinuirea şi favorizarea privitoare la infracţiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.”

Pentru aflarea adevărului şi stabilirea persoanelor vinovate de săvîrşirea unora dintre aceste infracţiuni, Vă solicit să dispuneţi ca în timpul cercetărilor penale să fie audiaţi, cel puţin, următorii martori:

– Emil Constantinescu, fost preşedinte al României şi specialist în geologie, în mandatul căruia s-a dat Acordul petrolier pentru zona Bîrlad;

– Ion Iliescu, fost preşedinte al României, în mandatul căruia s-au dat alte Acorduri petroliere pentru exploatarea ţiţeiului, gazelor naturale şi gazelor de şist;

– Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Emil Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu,  foşti prim-miniştri;

– Victor Viorel Ponta, prim-ministru al României, care în anul 2012 s-a pronunţat împotriva exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică, iar din acest an a devenit un susţinător al firmelor care folosesc această tehnologie;

– Viceprim-miniştrii din perioada 2005-2013;

– Miniştrii şi secretarii de Stat din perioada 2005-2013, de la Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Turismului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;

– Consilierii prezidenţiali implicaţi în negocieri pe tema gazelor de şist şi în obţinerea Acordurilor petroliere de către firmele străine care au pus la cale şi au trecut la genocid în numeroase judeţe ale României;

– Preşedinţii, vicepreşedinţii şi directorii generali de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) din perioada 2005-2013;

– Membrii echipelor de la A.N.R.M. care au negociat încheierea acordurilor petroliere, avînd clauze secrete (impuse de partea română) îndreptate împotriva Poporului Român şi a Interesului Naţional;

– Consilierii primului-ministru şi miniştrilor din perioada 2005-2013, implicaţi în negocierea şi obţinerea Acordurilor petroliere pentru exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică;

– Secretarii generali ai Guvernului României din perioada 2005-2013;

– Directorii Serviciului Român de Informaţii (S.R.I.) şi Serviciului de Informaţii Externe (S.I.E.) din perioada 2005-2012;

– Directorii sau preşedinţii firmelor care au negociat cu A.N.R.M. încheierea unor acorduri petroliere, în perioada 2005-2013, vizînd explorarea, dezvoltarea şi exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică;

– Realizatorii şi invitaţii lor la emisiunile posturilor de televiziune Antena 3, România TV şi Realitatea TV, începînd cu ultima decadă a lunii martie 2012, consacrate gazelor de şist şi pericolelor ce decurg din exploatarea lor prin fracturare hidraulică;

– Conducătorii firmelor Chevron România, Zeta Petroleum, Raffle Energy, Mol, Nis, East West Petroleum, Clara Petroleum şi altele care au primit Acorduri petroliere de la A.N.R.M. pentru a săvârşi infracţiunea de genocid în mai mult de jumătate din judeţele României;

– Primarii din Bîrlad, Adamclisi, Costineşti, Vama Veche şi din alte localităţi, unde, fără ştirea lor şi fără aprobarea Consiliilor locale, A.N.R.M. a negociat şi a încheiat Acorduri petroliere cu clauze secrete şi împotriva locuitorilor proprietari ai terenurilor, cu scopul înfăptuirii genocidului de către asasinii economici şi asasinii politici străini, cu complicitatea celor autohtoni;

– Preşedinţii Consiliilor Judeţene din Vaslui, Constanţa, Timiş, Suceava, Bihor şi multe alte judeţe unde, fără aprobarea acestora, A.N.R.M. a negociat sau a încheiat Acorduri petroliere, cu clauze secrete şi împotriva populaţiei, pentru a facilita săvârşirea infracţiunii de genocid;

– Organizatorii manifestaţiilor publice de protest din Bîrlad, Bucureşti, Constanţa, Costineşti şi alte localităţi împotriva exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică;

– Preoţii şi ierarhii Bisericilor Ortodoxe, Greco-Catolice şi Catolice din localităţile şi judeţele unde s-a pus la cale şi se înfăptuieşte infracţiunea de genocid prin explorarea şi exploatarea gazelor de şist folosind metoda de fracturare hidraulică;

– Conducătorii O.N.G.-urilor care se opun exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică;

– Senatorii Toni Greblă (P.S.D.) şi Ion Ruşeţ (P.D.L.), care au semnat o propunere legislativă, în martie 2009, de modificare şi completare a a Legii minelor, Legea nr.85/2003, prin care, cu încălcarea Constituţiei României şi a încă şapte acte normative (Legea nr. 24/2000, Legea nr. 33/1994, Legea nr. 46/2008, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 59/1991, Legea nr. 350/2001 şi O.G. nr. 43/2000) au căutat să pregătească un cadru legal pentru exproprierea specială şi rapidă a proprietarilor români de către titularii de licenţe de exploatare minieră şi acorduri petroliere obţinute de la A.N.R.M.. Punctul de vedere al Guvernului României, semnat de primul-ministru Emil Boc, este împotriva acestei propuneri legislative şi este foarte bine motivat;

– Persoanele din Guvern care au blocat ilegal, de la sfîrşitul lunii decembrie 2011, publicarea unei Ordonanţe de Urgenţă în Monitorul Oficial al României, prin care au fost majorate redevenţele pentru exploatarea resurselor naturale. Ca urmare, A.N.R.M. a încheiat contracte de concesionare în anii 2012 şi 2013 pe baza vechilor redevenţe, producîndu-se mari prejudicii Bugetului de Stat, de mai multe sute de milioane euro;

– Membrii Guvernului României care au aprobat Hotărîrile vizînd Acordurile petroliere de concesionare pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrele Bîrlad, Vama Veche, Adamclisi, Costineşti, Buziaş, Periam, Biled, Parţa, Crai Nou, Climăuţi, Popeşti şi Sânmartin (pe raza cărora se află Băile Felix) şi alte sute de comune şi sate;

– Senatorii şi deputaţii din colegiile electorale unde s-au negociat ori se negociază Acorduri petroliere cu firma Chevron sau alte firme pentru exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică;

– Directorii de la Garda de Mediu din judeţele unde firma Chevron a făcut prospecţiuni fără a deţine Acorduri de mediu;

– Directorii Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului din judeţele unde firmele străine au obţinut Acorduri petroliere pentru explorarea şi exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică;

– Directorii firmei Prospecţiuni S.A., care a fost angajată de compania americană Chevron pentru a efectua lucrări în perimetrele din acordurile petroliere;

– Primarii din localităţile unde au fost realizate depozite de explozibil, care va fi folosit la foraje;

– Deocamdată, ultimul pe listă, preşedintele României, Traian Băsescu, un susţinător al acordurilor petroliere pentru exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică şi care manifestă un interes deosebit pentru afacerile firmei Chevron în ţara noastră, precum şi pentru jefuirea de către străini a zăcămintelor extrem de bogate şi valoroase de la Roşia Montană şi Roşia Poieni, din Munţii Apuseni.

Dintre martorii propuşi, am convingerea că, în timpul cercetării penale, multora dintre ei le va fi schimbată încadrarea juridică, le va fi pus sechestru pe avere şi vor primi interdicţia de a părăsi România. Cei care vor fi găsiţi vinovaţi în legătură cu acordurile petroliere vizînd exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică, inclusiv pentru tentativa de genocid, riscă să fie condamnaţi la detenţie pe viaţă sau la închisoare de pînă la 25 de ani şi confiscarea averilor.

Vă învederez faptul că la baza acestui denunţ penal stau următoarele

M O T I V E

În fapt, România este o ţară bogată în numeroase resurse naturale, iar Statul Român, conform Constituţiei (art. 135, alin.2), are obligaţia să le asigure exploatarea, în concordanţă cu Interesul Naţional. Pe teritoriul României şi în platoul continental al Mării Negre există bogate zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale. Pînă în acest an, în ţara noastră au fost şi sînt exploatate gazele naturale obişnuite sau convenţionale, care se găsesc în „pungi”, de regulă împreună cu zăcămintele de ţiţei. În timpul preşedintelui Băsescu şi Guvernelor Tăriceanu, Boc, Ungureanu şi Ponta, a fost concesionată exploatarea gazelor naturale convenţionale unor firme străine, care plătesc Statului Român cea mai mică redevenţă din lume, de circa 15 dolari U.S.A/1.000 metri cubi. Pe cale de consecinţă, în fiecare an, Bugetul de Stat este prejudiciat cu peste 5 miliarde euro. O bună parte din cantitatea de gaze naturale extrasă din România este exportată în Austria şi Ungaria, iar firmele care extrag şi exportă din ţara noastră ţiţei şi gaze naturale sînt scutite de impozite către Bugetul de Stat. În acelaşi timp, Guvernul României importă din Federaţia Rusă gaze naturale la un preţ de peste 500 dolari U.S.A. şi la acest preţ le facturează pentru populaţie şi majoritatea agenţilor economici. Şi în acest domeniu există firme privilegiate şi „băieţi deştepţi“, de care Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) nu se ocupă, deşi probele sînt evidente. Ca urmare a scurgerii de informaţii de la A.N.R.M. şi unele ministere referitoare la gazele de şist şi profitînd de lipsa cadrului legislativ, mai multe firme străine au reuşit să înceapă negocierile de la Bucureşti pentru a obţine acorduri petroliere care să le permită exploatarea gazelor naturale neconvenţionale sau a gazelor de şist, care se găsesc la mari adîncimi, între straturile de rocă. România este una dintre cele mai bogate ţări din Europa în gaze de şist, iar directorul Chevron a declarat public că a obţinut acorduri petroliere pentru 25-30 de ani spre a exploata gaze neconvenţionale prin fracturare hidraulică şi la cea mai mică redevenţă din lume, de numai 3,5%. Intuind reacţia populaţiei şi a autorităţilor locale faţă de genocidul şi dezastrul ecologic provocat prin această  metodă de extracţie a gazelor de şist, reprezentanţii A.N.R.M. şi ai Guvernului României au cerut firmelor străine să accepte secretizarea acordurilor petroliere şi a anexelor acestora. După protestele cetăţenilor din Bîrlad şi Constanţa, directorul Chevron România a declarat că firma americană este de acord cu desecretizarea documentelor referitoare la perimetrele concesionate. Guvernul României şi A.N.R.M. se opun desecretizării documentelor convenite cu firmele străine pentru exploatarea gazelor de şist. Se ştie că nu există temei legal pentru astfel de secretizare. Pe surse, s-a aflat că în aceste contracte Guvernul României s-a angajat faţă de firma Chevron că o va despăgubi pentru toate cheltuielile făcute în ţara noastră, în cazul în care va fi interzisă de Parlament exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică.

Fracturarea hidraulică înseamnă că pentru fiecare sondă se face un foraj vertical, la o adîncime de peste 3.000 de metri, urmat de o forare orizontală. Urmează producerea unor explozii pentru a sparge rocile şi a elibera gazul care este adus la suprafaţă prin pomparea unor cantităţi uriaşe de apă (10-32 milioane litri pentru o extracţie), amestecată cu nisip şi 500-900 substanţe chimice periculoase pentru oameni şi mediul înconjurător. Se păstrează de către A.N.R.M. secretul asupra acestor otrăvuri şi a cantităţilor folosite de fiecare extracţie. S-ar putea ca Guvernul României şi ANRM să le spună cetăţenilor români, cu cinismul specific alogenilor, că morţii vor afla adevărul. Acest amestec de apă, nisip şi subsatnţe toxice este injectat în pămînt sub o presiune uriaşă, de 600-1.000 atmosfere. La o singură sondă, această procedură se repetă de 18-30 de ori. Din cantităţile de lichide injectate la fiecare sondă revine la suprafaţă, împreună cu gazul de şist, numai jumătate. Cealaltă jumătate rămîne în pămînt şi ajunge în pînza freatică. În puţinele ţări unde a început exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică, în zonele afectate nu mai există apă potabilă. Lichidul toxic ajuns la suprafaţă, după captarea gazelor naturale, este depozitat în bazine de evaporare, care devin adevărate bombe chimice.

În Proclamaţia de la Bîrlad, din ziua de 22 martie 2012, citită în faţa a peste 5.000 de protestatari, au fost menţionate multe pericole majore pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediul înconjurător, ca urmare a utilizării metodei fracturării hidraulice în exploatarea gazelor de şist, respectiv: contaminarea pînzei freatice şi a surselor de apă potabilă; epuizarea resurselor de apă din zonă; contaminarea terenurilor agricole şi forestiere; apariţia explozivă a bolilor specifice sistemului nervos, a bolilor de piele şi a cancerului; risc seismic asociat cu antrenarea unor substanţe radioactive; scoaterea terenurilor din circuitul agricol. La toate acestea se adaugă migraţia masivă a multor comunităţi locale, deşertificarea, alunecările de teren şi favorizarea cutremurelor de pămînt. Preşedintele A.N.R.M., Alexandu Pătruţi, a declarat că „extracţia nu este o activitate prietenoasă pentru mediul înconjurător“.

Cei care îi sprijină şi îi ajută condiţionat pe asasinii economici şi asasinii politici străini să săvârşească infracţiunea de genocid prin explorarea şi exploatarea gazelor de şist folosind metoda de facturare hidraulică încearcă să-i păcălească pe cetăţenii români, inclusiv pe procurori, susţinând că au dat aprobări numai pentru explorare. Adevărul este că, explorarea s-a făcut cu ajutorul sateliţilor, iar în fapt nu există nici o deosebire între explorare şi exploatare la gazele de şist prin fracturare hidraulică. De aceea, Acordurile au fost date pentru explorare, exploatare şi dezvoltare.

Avînd în vedere aceste pericole, a fost interzisă exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică în Franţa, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Olanda, Cehia  şi Bulgaria. În Statele Unite şi în Germania au apărut solicitări pentru a se interzice prin lege această metodă de extragere a gazelor de şist şi au fost impuse moratorii.

La începutul lunii aprilie 2012, în Brazilia s-a produs un dezastru ecologic la o sondă care extrăgea gazele de şist. Parchetul din Brazilia a cerut firmei Chevron despăgubiri de 1 miliard dolari S.U.A. În România, fără să existe cadrul legal pentru prospecţiuni, explorare şi exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică şi fără ştiinţa şi aprobarea autorităţilor locale şi a proprietarilor de terenuri, A.N.R.M. a negociat şi negociază acorduri petroliere de explorare-dezvoltare-exploatare a gazelor de şist cu firma americană Chevron şi multe alte firme, pentru perimetre de zeci de mii sau sute de mii hectare de teren din numeroase localităţi aflate în majoritatea judeţelor din România. Clauzele Acordurilor petroliere negociate, în genunchi, pe mari sume în euro sau dolari, reprezentînd comisioane sau mită, sînt secretizate pentru Poporul Român, proprietarul gazelor naturale, precum şi pentru autorităţile locale şi proprietarii terenurilor cărora li se aplică politica faptului împlinit. A.N.M.R. şi Guvernul României au negociat cu firme străine şi au aprobat acorduri petroliere pentru explorarea şi exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică fără să se fi făcut nici un studiu de mediu, fără a se fi solicitat opinia specialiştilor, fără dezbateri publice, fără să se ţină seama că terenurile din perimetrele concesionate sînt proprietate privată, fără a şti şi fără a obţine acordul primarilor, Consiliilor locale, Consiliilor judeţene, fără să ţină seama de genocidul provocat în ţări din America de Sud prin exploatarea gazelor de şist prin fracturare hridraulică.

 A.N.R.M. şi Guvernul României au tratat ţara noastră ca pe propria moşie, iar pe locuitorii săi ca pe nişte sclavi, cărora li se poate lua totul, inclusiv viaţa. Poporul Român, prin Referendum Naţional, nu a mandatat A.N.R.M. şi Guvernul României să concesioneze exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică. Cetăţenii din comunele, oraşele, municipiile şi judeţele unde A.N.R.M. a negociat acorduri petroliere pentru extragerea gazelor de şist au aflat de la televiziune şi din presa centrală şi locală că vor avea parte de un genocid, de cutremure, de alunecări de teren şi că vor rămîne fără apă potabilă, iar culturile agricole vor fi otrăvite. Tot de la televizor au aflat locuitorii României că reprezentanţii firmei Chevron au fost primiţi şi au obţinut asigurări de sprijin de la preşedintele Traian Băsescu, foştii premieri  Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu, Emil Boc, Mihai Răzvan Ungureanu şi actualul prim-ministru Victor Viorel Ponta, precum şi de la cîţiva miniştri, pentru urgentarea semnării Acordurilor petroliere şi începerea prospecţiunilor în judeţele Vaslui, Constanţa, Timiş, Bihor, Suceava şi multe altele. În urma acestor întîlniri şi a altora secrete sau confidenţiale, în Monitorul Oficial al României nr. 205, din 28 martie 2012, au fost publicate Hotărîrile Guvernului Ungureanu cu nr. 188/2012, nr. 189/2012 şi nr. 190/2012 privind aprobarea Acordurilor petroliere în perimetrele Vama Veche, Adamclisi şi Costineşti, precum şi H.G.nr.1188/2012 pentru perimetrul Buziaş, unde explorarea şi exploatarea se face de către o companie petrolieră cu sediul în Luxemburg. Alte numeroase proiecte de H.G. pentru alte perimetre din multe judeţe aşteaptă să fie introduse în următoarele şedinţe de Guvern. Primarii şi cetăţenii din numeroase localităţi nu au fost înştiinţaţi de A.N.R.M. în legătură cu negocierile în curs pentru concesionarea exploatării gazelor de şist pe proprietăţile lor prin fracturare  hidraulică. A.N.R.M. lucrează în secret împotriva Poporului Român şi în favoarea firmelor străine, a celor care s-au asociat pentru săvârşirea infracţiunii de genocide pe teritoriul României.

Guvernul României şi A.N.R.M. au încălcat şi Legea mediului care, la art. 5 lit. c, precizează: „Statul garantează dreptul tuturor persoanelor de a fi informate privind deciziile în domeniul mediului care ar putea să-i afecteze“. Aceste autoriţăţi ştiu că explorarea şi exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică prezintă mari pericole pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu, respectiv: se contaminează solul cu substanţe cancerigene şi radioactive; apa freatică şi sursele de apă potabilă vor fi contaminate; există un risc seismic asociat; se poluează aerul; se produc boli incurabile la oameni şi animale; se distruge flora, fauna şi infrastructura; se scot din circuitul agricol mari suprafeţe; terenurile agricole nu vor mai fi irigate; apa reziduală este extrem de periculoasă şi conţine substanţe radioactive, metale grele, substanţe cancerigene şi altele care afectează funcţia de reproducere.

Persoane iresponsabile din Guvernul României şi de la A.N.R.M., în urma unor acte de corupţie şi prin săvîrşirea multor infracţiuni, împreună cu asasinii economicistrăini, au pus la cale un genocid împotriva populaţiei  din localităţile şi judeţele unde s-au negociat ori se negociază acorduri petroliere vizînd extragerea gazelor de şist prin fracturare hidraulică.

Rezultă, aşadar, că o parte dintre martorii propuşi se fac vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor mai sus arătate, infracţiuni care întrunesc, în speţă, toate elementele constitutive.

Infracţiunile au fost comise cu intenţie directă, avînd în vedere că persoanele respective aveau ştiinţă că încalcă prevederile legale, urmărind şi dorind realizarea acţiunii lor (latura subiectivă).

De asemenea, urmările socialmente periculoase sînt de necontestat, iar raportul de cauzalitate se deduce din însăşi materialitatea faptelor, nefiind necesar a fi dovedit.

Luînd în considerare cele prezentate, Vă rog ca la soluţionarea prezentului denunţ penal să aveţi în vedere toate considerentele menţionate mai sus şi, pe cale de consecinţă, să începeţi cercetările pentru  elucidarea tuturor aspectelor, pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi, conform dispoziţiilor Codului de Procedură Penală.

În drept, solicit aplicarea prevederilor Codului Penal, iar cercetarea penală să fie efectuată de procuror.

                                                                    Dr.Gheorghe Funar

                                                                    Secretar general al P.R.M.

                                                                    Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.