Pedeapsa cu moartea pentru înaltă trădare!

6

Cerem pedeapsa cu moartea pentru ÎNALTĂ TRĂDARE și/ sau SUBMINAREA ECONOMIEI NAȚIONALE și CONFISCAREA averilor ilicite!!

Cerem reintroducerea PEDEPSEI CU MOARTEA și CONFISCAREA AVERII din țară și străinătate pentru cei care se fac vinovați de infracțiunile de ÎNALTĂ TRĂDARE și/sau SUBMINAREA ECONOMIEI NAȚIONALE, precum și a celor care se află în complicitate cu aceștia. Solicităm prevederea expresă a pedepsei cu moartea în cazurile de mai sus atât în Codul Penal, cât și în Constituția României.

Cerem înființarea de urgență a unui TRIBUNAL independent politic care să judece, în regim de urgență și cu proceduri simplificate, marile cazuri de ÎNALTĂ TRĂDARE și SUBMINAREA ECONOMIEI NAȚIONALE. Această instituție va trebui să aibă și atribuții în urmărirea averilor cetățenilor români atât în România, cât și în afara țării, în vederea recuperării prejudiciului adus proprietății publice și bugetului național.

România se află în pragul dezintegrării din cauza politicilor antiromânești promovate fără odihnă de agenții străini, formați pe filiera PCR-FSN, plantați la Președinție, în Guvern, la Banca Națională a României, în mai toate instituțiile statului, dar și așa-zisa societate civilă. Nivelul agresiunii este fără precedent în istoria țării, fiind mult mai pronunțat decât în timpul ocupației sovietice din anii ’50, sau chiar decât cel din timpul domniilor fanariote.

Constituția României prevede:

Art. 135, alin 2,

lit. b) „Statul trebuie să asigure protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară”

lit. d) exploatarea resurselor naturale, în concordant cu interesul național.

lit. f) crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții.

Art. 136

(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului

continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organic, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.

În prezent, pentru infracțiunea de trădare, Codul Penal prevede la Art. 155:

“Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie, domiciliată pe teritoriul statului român, de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin acţiuni de provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine, ori de subminare economică sau politică a statului, ori de aservire faţă de o putere străină, sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfăşurarea unei activităţi duşmănoase împotriva siguranţei statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi”.

Iar pentru subminarea economiei naționale, Art. 165 din Codul Penal prevede:

“Fapta de a folosi o unitate din cele la care se referă art. 145, ori de a împiedica activitatea normală a acesteia, dacă fapta este de natură să submineze economia naţională, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a produs pagube importante economiei naţionale, pedeapsa este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi”.

Agenții straini, profund antiromâni, dar cu nume românești, care-și datorează bursele de studiu și cariera asasinilor economici internaționali au pus pe butuci întreaga economie:

– Resursele subsolului (aur, metale rare, cupru, petrol, gaze natural etc) sunt date, practic, gratis asasinilor economici, chiar dacă sunt încălcate grav prevederile Constituției. Resursele naturale care ar putea fi folosite pentru investiții în potențialul românilor și dezvoltarea unei clase de mijloc independente și prospere sunt, astfel, risipite în favoarea exclusivă a unor asasini economici străini. România va rămâne să gestioneze timp de generații, la prețuri exorbitante, niște bombe ecologice.

– România dispare bucată cu bucată! 2,5 milioane de hectare de teren arabil (un sfert din întreaga suprafață a țării) se află deja în proprietatea firmelor străine (1 milion cu acte proprietate, iar 1,5 milioane de hectare în arendă, cu preempțiune la cumpărare). Această situație este fără precedent în istoria lumii, nefiind întâlnită nici măcar în statele africane! De la 1 ianuarie 2014 hălci mari din pământul țării vor putea fi însușite de persoanele fizice care nici măcar nu sunt cetățeni UE. Singura condiție solicitată printr-un ordin al Ministerului Agriculturii pentru un cetățean non-UE sau apatrid pentru a putea cumpăra liber teren arabil în România este să aibă în momentul achiziției domiciliul într-o țară din Uniunea Europeană!! Atât!

– România a fost împinsă deja dincolo de punctul de întoarcere în ceea ce privește datoria externă care se majorează cu 500-600 de milioane de euro în fiecare lună. Cu alte cuvinte, în loc să achităm creditele externe, ne afundăm și mai mult în datorii. Aceste datorii, care au explodat începând cu anul 2004, nu se regăsesc nici în nivelul de trai, nici în investiții, nici în salarii, nici în pensii, nu se regăsesc niciunde. În acest fel, România a fost “aliniată” de către trădătorii români, în complicitate cu mafia financiară internațională, la marele grup internațional al datornicilor.

– România a fost obligată, cu riscul declanșării procedurii de infringement din partea Uniunii Europene, să permită exporturile de gaze naturale, indiferent dacă este sau nu acoperit necesarul pe piața internă. Cu alte cuvinte, chiar dacă gazele de șist ar fi exploatate în România, noi ne-am alege doar cu poluarea și cu compromiterea pânzei freatice pentru că gazele vor fi, cel mai probabil, exportate. Așadar, noi vom rămâne să importăm, în continuare, din Rusia cele mai scumpe gaze naturale furnizate vreunei țări UE, iar gazele de șist vor lua calea ”pieței libere”.

– Sistemul energetic național a fost înstrăinat la presiunea Fondului Monetar Internațional, fără vreo logică economică, pentru că aceste companii de stat, de importanță strategică, sunt profitabile, deși sunt căpușate și au un management deficitar, numit politic. Singura menire a prim-miniștrilor, miniștrilor și parlamentarilor din Guvernele care s-au succedat la conducerea României a fost aceea de a vinde pe nimic ”perlele coroanei” unor entități politico-economice cu interese obsure, antiromânești, precum acționarii Fondului Proprietatea, de exemplu. Să ne amintim doar de cazurile Transelectrica, Transgaz, Hidroelectrica și, mai nou, Nuclearelectrica. Acest lucru, promovat în virtutea mult clamatului principiu “al cedării de suvernaitate” nu s-a întâmplat niciunde în lume, toate statele responsabile manifestându-și active controlul asupra sistemului energetic pe care caută să îl extindă și să îl întărească. Trebuie să dăm doar câteva exemple, cele mai la îndemână – concernul austriac OMV sau cel maghiar MOL, repectiv CEZ și Cehia, aflate într-un proces susținut de expansiune la nivel european.

– România a fost implicată în proiecte scandaloase precum Bechtel, unde statul român a fost nevoit să plătească un adevărat bir modern, adică aproximativ 2 miliarde de euro pentru 52 de kilometri de așa-zisă autostradă, “performanță” fără precedent în istoria modernă a lumii. Un alt exemplu este ”privatizarea” Petrom, practic o cedare a resurselor de petrol pentru o redevență ridicolă, mai mică decât cea practicată în ”democrațiile” din Africa. În ciuda acestor fapte, principalul artizan al acestor afaceri, Adrian Năstase, premier la momentul semnării, este judecat în dosare ridicole precum “Trofeul calității” sau “Zambaccian”.

– Industria românească a fost transformată în fier vechi, iar toate societățile comuniste, multe profitabile, au fost preluate ostil de descurcăreții tranziției, într-un maxim dezinters față de lege și față de interesele poporului român.

– România își taie pădurile ca să exporte cherestea, fără să producă niciunfel de valoare adaugată. Munții Româniai au fost defrișați fără milă și cu un cras dezinteres față de lege. Din acestă afacere România nu câștigă nimic, profiturile uriașe fiind îndreptate către buzunarele unor bătrâni comuniști bine ancorați în viața politică…

Argumentele în favoarea acestei inițiative sunt nenumărate.

Inițiativa noastră s-ar putea lovi de potențiale obiecții venite din partea Uniunii Europene. Prin semnarea celui de al XIII-lea Protocol al Convenției europene a drepturilor omului (ECHR), toate țările UE se angajează să pună în aplicare Carta Drepturilor Fundamentale a UE, care prevede ca „nicio persoană nu poate fi condamnată la pedeapsa capitală sau executată”. De asemenea, este foarte probabilă opoziția “societății civile” care, prin vocea lui Cristian Pârvulescu, de la Pro Democrația, ONG finanțat de George Soros, spunea recent că „nu se poate lua în discuție introducerea pedepsei cu moartea sau portul legal de arme de foc de către toți cetățenii pentru că, astfel, s-ar încălca articolul 152 din Constituție, care prevede că nu se poate modifica Constituția în sensul restrângerii sau lezării drepturilor cetățenilor”?!!

Cu toate acestea, România se află într-o situație disperată, în care este pusă în discuție însăși existența sa ca stat, fiind vorba despre o națiune aflată în plin proces de disoluție sub efectul unor enorme presiuni externe și interne.

Pagubele produse poporului român de agenții străini infiltrați în cele mai înalte funcții de conducere ale statului sunt incomensurabile, fiind pe deplin cuantificabile pe durata a generații întregi. Prin această inițiativă se urmărește “responsabilizarea” guvernanților și întărirea percepției faptului ca aceștia ocupă o funcție exclusiv pentru a servi intereselor poporului român, față de care au o imensă responsabilitate. În acest fel, vor fi eliminați și antiromânii, cei care au promovat politici ostile poporului român în ultimii 24 de ani.

În acest caz este pusă în discuție însăși exsistența poporului român, astfel că această măsură este pe deplin justificată, infracțiunile de ÎNALTĂ TRĂDARE și de SUBMINAREA ECONOMIEI NAȚIONALE fiind infinit mai grave chiar decât crima în serie, de exemplu, prin efectele extinse și de durată pe care le produc la nivelul societății.

În acest sens, putem argumenta poziția noastră în fața Uniunii Europene prin faptul că această măsura va fi impusă doar pe o perioadă determinată, până când clasa politică va intra pe un făgaș normal, iar pericolul iminent la existența poporului român va fi fost îndepărtat.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită prin Decretul-Lege nr. 6 din 7 ianuarie 1990 și a fost înlocuită cu pedeapsa cu închisoarea pe viață. Ultimul condamnat la moarte în România a fost președintele Nicolae Ceaușescu, executat împreună cu soția sa, Elena Ceaușescu. Între 1965 și 1989 Tribunalul Militar București a condamnat la moarte 47 de persoane.

Pedeapsa cu moartea este încă în vigoare în jumătate dintre statele lumii, fiind prevăzuta de legislațiile din SUA, Rusia, Japonia, China, dar și Bielorusia sau Estonia. Pedeapsa cu moartea este aplicată în unele societăți în cazul unor infracțiuni precum spionajul, trădarea sau crima, iar în altele și pentru acte de viol, incest sau adulter. În China, pentru traficul de carne vie sau cazurile grave de corupție se aplică pedeapsa cu moartea.

În tandem cu reintroducerea pedepsei cu moartea propunem CONFISCAREA INTEGRALĂ a averii celor condamnați definitiv pentru acte de înaltă trădare și/sau subminarea economiei naționale, această prevedere urmând să fie extinsă și în cazul membrilor familiei sau persoanelor apropiate, dacă există suspiciunea că averea condamnaților a fost pusă la adăpost în acest fel. În acest fel, ne putem asigura că este întrerupt lanțul activităților ilicite și că o avere acumulată ilicit nu va deveni una licită odată cu transmiterea acesteia către copii sau nepoți.

Prin confiscarea averilor ilicite provenite din mită sau fraudă în dauna statului, bugetul de stat ar putea fi alimentat în vederea susținerii unor eventuale procese legate de rezilierea unor contracte de execuție sau de concesiune, cum ar fi cazul Bechtel sau Roșia Montana Gold Corporation.

Acestă măsură ar putea constitui și un impuls necesar pentru REAȘEZAREA BOGĂȚIEI în România în sensul reducerii averilor ilicite, care nu aduc plus-valoare, ba, din contra, și încurajarea, prin finanțare adecvată, a păturii sănătoase, creative, dinamice a românilor, prin stimularea dezvoltării IMM-urilor, tratate cu ostilitate până acum de toate guvernele în beneficiul corporațiilor.

Așadar, sprijiniți-ne în acest demers de curățire a așa-numitei clase politice. Asigurați-vă că aveți o șansă să continuați să mai trăiți în România și că vă mai rămâne ceva să lăsați copiilor voștri!!

SUSȚINEȚI INTRODUCEREA PEDEPSEI CU MOARTEA PENTRU ÎNALTĂ TRĂDARE ȘI/SAU SUBMINAREA ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI CONFISCAREA AVERILOR ILICITE!!

O inițiativă: Bad Politics / Semnați pe: petitieonline.ro

Loading...
loading...

6 COMENTARII

  1. Pentru a avea efect cuvintele voastre nu trebue sa va ascundeti .oricum eu sant cu voi și consider că pedeapsa cu moartea e prea usoară.muncă silnică pe viață

  2. Bai fratilor,lasati exagerarile astea!!!suntem membri UE,pedeapsa cu moartea este interzisa!!mai bine iesiti in strada si dati jos parlamentul,rupeti gatul la cativa ministri,deputati sau senatori si apoi totul va fi ok!!!de comentat pe facebook toti suntem buni dar cand e vb de fapte…..

  3. Totodata ar fi bine sa se recupereze banii de la asa zisii revolutionari. sunt mici orase unde nu sa tras un singur cartus si a fost relativ liniste dar au 100-300 “revolutionari”

  4. Ce prostii !Mai nene anonymus ,pe ce lume traiesti ?? Iti incordezi degeaba muschii!Petitiile ,indiferent de subiect si de semnaturi sunt apa de ploaie ! Nu le ia nimeni in considerare !Te informez ca gazul rusesc este mai ieftin decat al nostru..Si apoi cum sa fi credibil cand il bagi in sleahta lui Iliescu pe amaratul de Boc care nu are ca avere decat un apartament de bloc si o masina?? Va jucati- deh – la cata minte aveti !

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.