Aderarea României la Pactul Tripartit

0

La 23 noiembrie 1940 generalul Ion Antonescu, șeful Statului Român, a parafat, la Berlin, aderarea României la Pactul Tripartit, încheiat la 27 septembrie 1940 între Germania, Italia și Japonia.

Din partea României, semnarea Pactului Tripartit era un act prin care se încerca protejarea țării în fața agresiunilor URSS.

Contrar a ceea ce vehiculează istoria oficială, pactul avea un caracter defensiv, având rolul de a cimenta alianța statelor semntare în fața unor agresiuni din partea altor state.

Pactul punea într-o formă oficială parteneriatul Puterilor Axei și a fost considerat în epocă și un avertisment transmis SUA pentru a rămâne neutre în războiul care se prefigura. Cei trei parteneri își recunoșteau reciproc sferele de influență și se obligau să-și asigure ajutor reciproc din punct de vedere politic, economic și militar în cazul în care oricare dintre ele ar fi atacate de o putere cu care nu era deja implicată în război, cu excepția URSS.

Pactul completa «Acordul germano-japonez» și «Pactul Anticomintern» semnat în 1936 și a ajutat la depășirea diferendelor apărute între cele două puteri după semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, semnat de Germania și URSS în 1939.

Pactul Tripartit a fost semnat mai apoi de Ungaria (20 noiembrie 1940), România (23 noiembrie 1940) si Slovacia (24 noiembrie 1940). Bulgaria a semnat pactul pe 1 martie 1941, înainte de intrarea trupelor germane în țară. Ultima țară care a semnat Pactul a fost Iugoslavia, pe 25 martie 1941.

Textul protocolului privind adevarea României la Pactul Tripartit:

Guvernele Germaniei, Italiei și Japoniei, de o parte, și guvernul României, de altă parte, constată prin plenipotențiarii mai jos semnați cele ce urmează:
Art.1. România aderă la Pactul Tripartit semnat la 27 septembrie 1940, la Berlin, de Germania, Italia și Japonia.
Art.2. În cazul când comisiunile tehnice prevăzute de art. 4 ale Protocolului Tripartit vor trata chestiuni care ating interesele României, vor fi invitați la lucrările acestor comisiuni și reprezentanții României.
Art.3. Textul Pactului Tripartit este alăturat ca anexă acestui protocol.
Protocolul acesta a fost redactat în limbile germană, italiană, japoneză și română, fiecare dintre texte fiind privit ca original.
Protocolul intră în vigoare în ziua semnării.
– Din partea Germaniei a semnat Joachim von Ribbentrop;
– Din partea Italiei- Giano Butti;
– Din partea Japoniei- Saburo-Kurusu;
– Din partea României a semnat Ion Antonescu.

Textul Pactului Tripartit

Guvernele din Germania, Italia şi Japonia, considerând ca o condiţie necesară pentru orice pace durabilă ca fiecărei naţiuni a lumii să i acorde locul cuvenit, au decis să coopereze unul cu altul în eforturile lor în Asia de Est şi regiunilor din Europa, respectiv acolo unde este scopul lor prim să stabilească şi să menţină o noua ordine de lucruri pentru a promova reciproc prosperitatea şi bunăstarea popoarelor în cauză.

Mai mult, este dorinţa celor trei guverne să extindă cooperarea către alte naţiunile din alte regiuni ale lumii care ar dori să ducă mai departe de pe pozițiile lor aspiraţiile primare pentru pacea lumii care astfel ar putea fi realizată.

În consecinţă, guvernele din Germania, Italia şi Japonia au fost de acord, după cum urmează:

Articolul 1

Japonia recunoaşte şi respectă conducerea din Germania şi Italia în stabilirea unei noi ordini în Europa.

Articolul 2

Germania și Italia recunoaște şi să respectă conducerea din Japonia în stabilirea unei noi ordini în Asia de Est.

Articolul 3

Germania, Italia şi Japonia sunt de acord să coopereze în eforturile lor de pe pozițiile de sus-menţionate. În continuare se angajează să-și ofere asistență prin toate mijloacele politice, economice şi militare atunci când unul dintre cele trei puteri contractante este atacat de o putere care nu este în prezent implicată în războiul European sau în conflictul chinezo-japonez.

Articolul 4

Cu vedere la implementarea prezentului Pact, comisiilor tehnice comune, membri numiţi de guvernele din Germania, Italia şi Japonia se vor întâlni fără întârziere.

Articolul 5

Germania, Italia şi Japonia afirma că condiţiile menţionate mai sus în nici un fel afectează statutul politic existent în prezent între fiecare dintre cele trei puteri contractante şi Rusia Sovietică.

Articolul 6

Prezentul pact intră în vigoare imediat, la semnătură, şi rămâne în vigoare 10 ani de la data intrării sale în vigoare. La timpul potrivit, înainte de expirarea termenului menționat, înaltele părţi contractante, la cererea uneia dintre ele, intră în negocieri în vederea reînnoirii.

Drept pentru care, subsemnaţii autorizaţi de guvernele lor au semnat Pactul de acest şi au aplicat alăturat semnăturile lor.

Textul protocolului privind adevarea României la Pactul Tripartit:

Guvernele Germaniei, Italiei și Japoniei, de o parte, și guvernul României, de altă parte, constată prin plenipotențiarii mai jos semnați cele ce urmează:
Art.1. România aderă la Pactul Tripartit semnat la 27 septembrie 1940, la Berlin, de Germania, Italia și Japonia.
Art.2. În cazul când comisiunile tehnice prevăzute de art. 4 ale Protocolului Tripartit vor trata chestiuni care ating interesele României, vor fi invitați la lucrările acestor comisiuni și reprezentanții României.
Art.3. Textul Pactului Tripartit este alăturat ca anexă acestui protocol.
Protocolul acesta a fost redactat în limbile germană, italiană, japoneză și română, fiecare dintre texte fiind privit ca original.
Protocolul intră în vigoare în ziua semnării.
– Din partea Germaniei a semnat Joachim von Ribbentrop;
– Din partea Italiei- Giano Butti;
– Din partea Japoniei- Saburo-Kurusu;
– Din partea României a semnat Ion Antonescu.

_________________________________________________________________________________________________

The governments of Germany, Italy and Japan, considering it as a condition precedent of any lasting peace that all nations of the world be given each its own proper place, have decided to stand by and co-operate with one another in regard to their efforts in greater East Asia and regions of Europe respectively wherein it is their prime purpose to establish and maintain a new order of things calculated to promote the mutual prosperity and welfare of the peoples concerned.

Furthermore, it is the desire of the three governments to extend co-operation to such nations in other spheres of the world as may be inclined to put forth endeavours along lines similar to their own, in order that their ultimate aspirations for world peace may thus be realized.

Accordingly, the governments of Germany, Italy and Japan have agreed as follows:

ARTICLE ONE

Japan recognizes and respects the leadership of Germany and Italy in establishment of a new order in Europe.

ARTICLE TWO

Germany and Italy recognize and respect the leadership of Japan in the establishment of a new order in greater East Asia.

ARTICLE THREE

Germany, Italy and Japan agree to co-operate in their efforts on aforesaid lines. They further undertake to assist one another with all political, economic and military means when one of the three contracting powers is attacked by a power at present not involved in the European war or in the Chinese-Japanese conflict.

ARTICLE FOUR

With the view to implementing the present pact, joint technical commissions, members which are to be appointed by the respective governments of Germany, Italy and Japan will meet without delay.

ARTICLE FIVE

Germany, Italy and Japan affirm that the aforesaid terms do not in any way affect the political status which exists at present as between each of the three contracting powers and Soviet Russia.

ARTICLE SIX

The present pact shall come into effect immediately upon signature and shall remain in force 10 years from the date of its coming into force. At the proper time before expiration of said term, the high contracting parties shall at the request of any of them enter into negotiations for its renewal.

In faith whereof, the undersigned duly authorized by their respective governments have signed this pact and have affixed hereto their signatures.

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.