Românii din Ținutul Secuiesc cer măsuri împotriva extremismului maghiar

0

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), a luat la cunoştinţă cu consternare și indignare de ultimele evenimente provocatoare, iresponsabile, inadmisibile într-un stat de drept, atât în plan social cât și instituțional administrativ.

Faptele reprobabile al unor cetățeni români de etnie maghiară din județul Covasna, unii extremiști huligani care bat un român pentru că nu cunoaște limba maghiară, un polițist local care amendează un român pentru că flutură drapelul României și afirmă public că aici este pământ românesc, arată fară dubiu că șovinismul antiromânesc a ajuns să caracterizeze deopotrivă persoane private (extremiști huligani de genul membrilor HVIM) şi functionari din autoritățile și instituțiile publice locale controlate în primul rând de UDMR, și mai apoi de alte formațiuni extremiste precum Partidul Popular Maghiar din Transilvania sau Partidul Civic Maghiar.

FCRCHM atrage încă o dată atenția asupra faptului că în mod programatic cetățenii români aparținând minorității naționale sunt educați de 23 de ani în spirit șovin, antiromânesc. antistatal prin școala, presă, prin așa-zise manifestări culturale organizate de autoritățile publice locale controlate de UDMR. De cele mai multe ori, evenimentele publice organizate și finanțate de autoritățile publice locale se constituie într-o platformă de propagandă antiromânească și antistatală, pentru autonomia teritorială a județelor Covasna, Harghita și Mureș, sub denumirea inventată de artizanii marketingului hungarist de ținut secuiesc.

FCRCHM a atras atenția consecvent asupra dublului discurs al liderilor UDMR, echilibrat la București și înfocat antiromânesc în teritoriu. Acești politicieni maghiari se constituie în modele pentru tinerii cetățeni români de etnie maghiară.

Atunci când lideri ai UDMR defilează împreună și sprijină instituțional organizații extremiste, de genul PPMT, PCM, HVIM, Garda Maghiară etc., atunci când lideri moderați ai UDMR, împreună cu liderii extremiști, fac solicitări similare, amenință cu nesupunerea civică, amenință românii cu moartea, asememea sârbilor din Kosovo, (Antal Arpad Andras) și singura lor preocupare locală este radicalizarea populației pentru a avea susținerea acesteia în obţinerea dezideratului nostalgic feudal hungarist; atunci când aceiași lideri ai minorității maghiare, indiferent cum se manifestă la București, au ca singură precocupare (pe lângă îmbogățire personală cu metode dâmbovițene) spulberarea autorității Statului Român în teritoriu și înlocuirea acestei autorități cu una proprie maghiară, ne surprinde dar nu ne miră că românii ajung să fie bătuți că nu cunosc limba maghiară, bătuţi pe stradă, bătuți în vestiare de colegii maghiari de echipă de hochei, hăituți de profesori fiindcă poartă pe cap bentiță tricoloră, amendați că flutură drapelul României și câte alte întâmplări, mai mici sau mai mari, pe care doar românii din această zonă le percep, le simt, cu toate că trăiesc în mijlocul României dar, în același timp, s-ar părea că trăiesc în afara ei.

FCRCHM atrage atenția că responsabili de pierderea autorității statului asupra acestei zone geografice sunt, în primul, rând guvernanți României din ultimii 23 de ani care, pentru sprijinul parlamentar al UDMR au tranzacționat autoritatea statului și siguranța națională.

Prefecții, conducătorii poliției, jandarmeriei, nu îndraznesc să ia măsuri împotriva actelor nelegale și antiromânești de frica repercursiunile pe care le pot avea atunci când UDMR va cere Bucureștiului și va obține capul conducătorilor instituțiilor publice care îndrăznesc să se opună politicii segraţioniste a separatismului teritorial, îndrăznesc să ia măsuri de restabilire a autorității statale, sau pentru respectarea Constituției și legilor țării, ori în împotriva afacerilor unde lideri locali care se bucură de imunitate etnică. Evoluţia evenimentelor postdecembriste este o dovadă indubitabilă că poliția, parchetul, justiţia, în general toate instituţiile statului, nu îndrăznesc să deranjeze nici pe extremişti şi nici pe noii grofi maghiari, care şi-au redobândit averile pe căi oneroase.

Singurele simulacre de intervenție fermă s-au facut de București doar atunci când evenimentele antiromânești au ajuns în presă. Dar și în aceste cazuri a fost vorba doar de simulări de soluționare. Deși s-a promis ferm amendarea legii pentru a împiedica proliferarea fenomenului extremist maghiar și a taberelor de extremiști, în cursul verii trecute, nici până azi o astfel de lege nu a fost adoptată.

Această situație ne face să opinăm că agresivitatea antiromânească în zonă va crește, pretențiile extremiștilor maghiari vor fi tot mai consistente și cu tot mai multe și de neîlăturat consecințe negative pentru țară. De facto autoritatea statului va fi înlocuită treptat pe fondul activității tot mai intense a extremiștilor maghiari, indiferent că este vorba de moderații din UDMR sau de radicalii din celelalte organizații partenere ale UDMR, în procesul de fracturare a Statului Român.

Facută fără prea multă știință și nu în interesul național, descentralizarea va accentua starea de disoluție statală din Transilvania. Facem un apel la responsabilitate, solicitând din nou, ca măcar structurile MAI să rămână sub autoritatea Statului Român, în caz contrar, prin descentralizare, aceste structure se vor transforma în miliții ale extremiștilor maghiari din fruntea consiliilor județene sau a primarilor locale.

FCRCHM cere încă o dată:

a) măsuri concrete și ferme de normalizare a situației tot mai conflictuale din Covasna și Harghita, metoda ascuderii gunoiului sub preș practicată de politicieni vremelnici și iresponsabili din fruntea României fiind una care, după cum se vede, nu servește României. Urmând acest trend clasa politică românească va reuși performața de a anula rezultatele obținute cu sânge, de generațiile anterioare ale poporului român;

b) adoptarea unor măsuri ferme la nivel de lege pentru sancționarea fenomenului extremist maghiar, inclusiv prin blocarea accesului în funcții și demnități publice a extremiștilor care utilizează resursele de putere publică la care acced pentru subminarea Staului Român, suveran, național, unitar și indivizibil. În acest sens FCRCHM face un apel la partidele românești să nu mai accepte UDMR ca partener la guvernare, până când acesta nu se va reforma și nu va renunța la pretențiile sale hungariste. 

Biroul de presă al FCRCHM

I. FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA ŞI MUREŞ este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, nesubordonată vreunui partid politic, care are scopulde a asigura coordonarea şi unitatea de acţiune a societăţii civile româneşti din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, în vederea păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale a românilor din cele două judeţe şi asigurării unei convieţuiri interetnice normale cu ceilalţi locuitori ai acestei zone, în interesul bunăstării generale şi a binelui public, în contextul integrării României în structurile europene.

II. Obiectivele FORUMULUI sunt:

a) Promovarea şi apărarea prin toate mijloacele legale a identităţii naţionale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale românilor din judeţele Covasna şi Harghita, în condiţiile specifice conferite în această zonă de ponderea lor numeric scăzută;

b) Sprijinirea accesului comunităţilor româneşti la resursele derulate prin programele şi proiectele de dezvoltare promovate şi finanţate de autorităţile publice centrale şi locale, precum şi de organizaţiile europene;

c) Stimularea constituirii şi funcţionării unor asociaţii comunitare locale, ca forme legale de autoorganizare a comunităţilor româneşti, care să reprezinte interesele specifice ale acestora în vederea soluţionării problematicii cu care se confruntă;

d) Reprezentarea intereselor comunităţilor româneşti din judeţele Covasna şi Harghita în raporturile cu autorităţile publice locale şi centrale, precum şi cu diferitele organisme internaţionale;

e) Obţinerea statutului de participant, ca parte direct interesată, în consultările şi negocierile purtate pe plan local, regional, naţional şi internaţional premergătoare adoptării unor decizi, hotărâri sau acte normative ale căror efecte vizează  interesele românilor din Covasna şi Harghita.

f) Recomandarea persoanelor reprezentative din societatea civilă românească, din cele două judeţe, pentru a candida, în condiţiile legii, la alegerile locale şi parlamentare, sau pentru alte funcţii şi demnităţi publice;

g) Sprijinirea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, a parohiilor de pe cuprinsul său, în lucrarea de revigorare a credinţei strămoşeşti, în promovarea unui dialog ecumenic cu celelalte culte din zonă;

h) Acordarea de asistenţă şi suport logistic şi moral unităţilor de învăţământ cu predare în limba română din cele două judeţe;

i) Sprijinirea instituţiilor româneşti de cultură existente în judeţele Covasna şi Harghita, pentru păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor, a patrimoniului cultural şi spiritual;

j) Sprijinirea mass-media de limbă română (presa scrisă, posturi radio şi TV) din cele două judeţe şi realizarea unui parteneriat cu mass-media naţională;

k) Protejarea şi cinstirea limbii române, a însemnelor şi simbolurilor naţionale;

l) Acordarea de burse de studii, premii, diplome şi alte însemne de merit celor ce contribuie semnificativ la realizarea scopului şi obiectivelor Forumului;

m) Sprijinirea activităţilor proprii ale asociaţiilor şi fundaţiilor componente;

n) Organizarea de activităţi filantropice şi de asistenţă socială;

o) Dezvoltarea unor parteneriate active cu românii de pretutindeni şi cu organizaţii ale acestora din ţară şi străinătate;

p) Demersuri pentru iniţierea şi susţinerea unui dialog constructiv cu societatea civilă a comunităţilor maghiare din cele două judeţe, în vederea convieţuirii în spiritul cunoaşterii şi aprecierii valorilor specifice şi comune, al înţelegerii şi conlucrării în interes general şi pentru eliminarea oricăror forme de discriminare pe motiv de etnie sau confesiune;

q) Combaterea şi contracararea manifestărilor rasiste, şovine, xenofobe şi a tendinţelor de enclavizare etnică a zonei;

r) Monitorizarea vieţii publice locale şi sesizarea instituţiilor publice naţionale şi internaţionale, precum şi a opiniei publice, despre încălcările drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

III. FORUMUL s-a constituit în 27 mai 2005 prin voinţa exprimată şi a liberului consimţământ al asociaţiilor fondatori:

1. LIGA CULTURAL – CREŞTINĂ ANDREI ŞAGUNA, din Sf. Gheorghe;

2. ASOCIAŢIA CULTURAL – CREŞTINĂ JUSTINIAN TECULESCU, din Covasna;

3. ASOCIAŢIA CULTURAL – ŞTIINŢFICĂ CARPAŢII RĂSĂRITENI, din Sf. Gheorghe;

4. ASOCIAŢIA PEDAGOGILOR ROMÂNI DIN JUDEŢUL COVASNA, din Sf. Gheorghe;

5. CENTRUL EUROPEAN DE STUDII COVASNA-HARGHITA, din Sf. Gheorghe;

6. DESPĂRŢĂMÂNTUL ASTRA COVASNA – HARGHITA, din Miercurea Ciuc;

7. FUNDAŢIA ADEVĂRUL HARGHITEI, din Miercurea Ciuc;

8. FUNDAŢIA CULTURALĂ MIRON CRISTEA, din Topliţa;

9. FUNDAŢIA CUVÂNTUL NOU, din Sf. Gheorghe;

10. FUNDAŢIA MIHAI VITEAZUL, din Sf. Gheorghe;

11. FUNDAŢIA NAŢIONALĂ NEAMUL ROMÂNESC, filiala COVASNA, din Sf. Gheorghe;

12. FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI, din Bucureşti.

IV. La Adunarea Generală a FORUMULUI desfăşurată la Topliţa în data de 20 martie 2010 au aderat la FORUM următoarele asociaţii:

 1. UNIUNEA NAŢIONALĂ „VATRA ROMÂNEASCĂ” TÂRGU MUREŞ cu filialele sale din întreaga ţară;
 2. DESPĂRŢĂMÂNTUL CENTRAL JUDEŢEAN AL ASTREI MUREŞ, din Târgu Mureş;
 3. SOCIETATEA CULTURAL-PATRIOTICĂ „AVRAM INACU”, FILIALA TG. MUREŞ;
 4. ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA, FILIALA MUREŞ;
 5. FUNDAŢIA CULTURALĂ „VASILE NETEA”, din Târgu Mureş;
 6. FUNDAŢIA CULTURALĂ „CEZARA CODRUŢA MARICA”, din Târgu Mureş;
 7. ASOCIAŢIA PENTRU DESCOPERIREA, SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA VALORILOR CULTURAL ARTISTICE ŞI PROFESIONALE, din Târgu Mureş;
 8. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE, FILIALA „AVRAM IANCU” TG. MUREŞ;
 9. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ „CULTUL EROILOR”, FILIALA MUREŞ;
 10. DESPĂRŢĂMÂNTUL REGHIN AL ASTREI;
 11. DESPĂRŢĂMÂNTUL „GHEORGHE OPREAN” TÂRNĂVENI AL ASTREI;
 12. DESPĂRŢĂMÂNTUL „TEODOR MUICĂ” SÂNGIORGIU DE PĂDURE AL ASTREI;
 13. ASOCIAŢIA „MARIS ŞI ALUTUS”, din Gheorgheni, jud. Harghita;
 14. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE, FILIALA COVASNA, din Sf. Gheorghe;
 15. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ „CULTUL EROILOR”, FILIALA COVASNA, din Sf. Gheorghe;
 16. ASOCIAŢIA COMUNITĂŢII ORTODOXE DIN DOBOLII DE JOS, din localitatea Dobolii de Jos, comuna Ilieni, jud. Covasna;
 1. ASOCIAŢIA CULTURALĂ „PLAI ÎNTORSUREAN”, din Întorsura Buzăului, jud. Covasna.
Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.