Școala în comunism: Reguli de purtare pentru elevi

0

În şcoală şi în afara şcolii, elevii au următoarele îndatoriri: 

I. Să cunoască şi să respecte regulamentul şi dispoziţiile date de şcoală:

– să vină cu regularitate la cursuri, fără să întîrzie de la ore şi să respecte întocmai programul zilnic de activitate al şcolii;
– să-şi însuşească temeinic cunoştinţele şi deprinderile prevăzute în programa şcolară pentru a deveni cetăţeni folositori patriei;
– să participe după puterile lor la munca patriotică şi la alte acţiuni iniţiate de şcoală;
– în atelierul şcolii şi în producţie să respecte cu stricteţe regulile privind tehnica securităţii şi protecţia muncii;
– să păstreze şi să apere avutul obştesc, bun al întregului popor;
– să vină la şcoală îmbrăcaţi în uniformă, curaţi, cu părul îngrijit, iar la orele de curs să aibă rechizitele şi cărţile necesare;

– să intre în clasă îndată ce a sunat, să-şi ocupe liniştit locul în bancă şi să stea corect;
– să asculte atenţi explicaţiile cadrelor didactice şi răspunsurile elevilor şi să nu părăsească clasa fără învoirea profesorului sau a învăţătorului;
– să se ridice când sînt întrebaţi şi să se aşeze la loc, numai cu încuviinţarea profesorului, iar atunci când vor să răspundă la lecţii sau să întrebe ceva, să ridice mîna;
– la intrarea cît şi la ieşirea din clasă a învăţătorului, a profesorului, a directorului şi a organelor de inspecţie şcolară precum şi a altor cadre didactice şi persoane mai în vîrstă, să salute sculîndu-se în picioare;
– să arate respect învăţătorilor, profesorilor şi directorului şcolii în toate împrejurările;
– să se poarte cu atenţie şi cu grijă cu cei mai în vîrstă şi cu cei mai mici, să fie gata să dea ajutor bătrînilor, invalizilor şi bolnavilor;
– să ajute pe părinţi în treburile casnice şi să se îngrijească de fraţii şi surorile mai mici;
– să umble cu atenţie pe stradă, în autobuze, în tramvaie, respectînd regulile de circulaţie;
– să frecventeze numai acele spectacole şi manifestări publice corespunzătoare vîrstei lor şi recomandate de şcoală;
– să se poarte modest, cuviincios şi disciplinat în şcoală şi în afară de şcoală. Să ţină la demnitatea de elev, avînd o comportare şi o ţinută corectă, în şcoală şi în afară de şcoală;
– să lupte pentru păstrarea onoarei clasei şi a şcolii din care fac parte;
– să fie cinstiţi, drepţi şi curajoşi;
– să nu folosească expresii jignitoare care înjosesc pe alţii, ca şi pe cei ce le folosesc, să lupte împotriva huliganismului, a manifestărilor naţionale, şovine, a misticismului şi a superstiţiilor;
– să aibă o purtare tovărăşească faţă de colegii lor şi să ia parte activă la viaţa colectivului din care fac parte. Să ia atitudine hotărîtă împotriva celor care nu se supun îndatoririlor de elevi, încălcînd disciplina şcolară;
– să participe activ la diferitele forme de autoservire organizate în şcoală şi internat.
Cunoaşterea şi respectarea regulilor de purtare constituie o obligaţie pentru fiecare elev.

II. Elevul este dator să aducă la şcoală carnetul de elev în fiecare zi cînd are cursuri;
– să-l prezinte, la cerere, profesorului, dirigintelui sau directorului şcolii;
– să-l prezinte părinţilor (tutorelui), după fiecare notare făcută la şcoală;
– să-l păstreze curat.

Aceste reguli sunt extrase din carnetul unui elev al Liceului «Mihai Viteazul» din Bucureşti, anul şcolar 1964-1965.

Preluare: historia.ro

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.