Injecție cu realitate pentru nostalgici

Militian sovietic comunism pionierS-au făcut multe lucruri bune în perioada comunistă, dar nu trebuie să idealizăm, dacă suntem oameni întregi la cap, cum nu trebuie să idealizăm nici ”democrația” actuală (sau ce vrea să semene cu o democrație), cum fac unii pe la televizor toată ziua.

Aici avem o injecție cu realitate pentru „nostalgicii comunismului” prin care se administrează un ser de bine al produs și distribuit largului consum de masă în „epoca de aur”.

Avem cazul unei familii în care soțul era muncitor, adică „de origine socială sănătoasă”, iar soția era obligată de cei care se numeau „comuniști” (la fel de aiurea precum cei de astăzi se numesc „democrați”) să muncească la Cooperativa Agricolă de Producție (CAP), bolnavă fiind. Cum femeia nu a lucrat câțiva ani buni din cauza bolii, familia a fost obligată să plătească suma de 3.083 de lei. Cam acesta era “binele comunist” de atunci.

Iată documentul prin care tovarășii pedepseau familia respectivă. În ziua de azi, cei care au semnat probabil că sunt cuprinși până în măduva oaselor de doctrine social-democrate sau liberale și au alte funcții de băgare în seamă organizată pe principii strict democratice.

„C.A.P. Tătărășeni
Com. Havârna jud. Botoșani
Nr. 299 din 17.04.1985

HOTARIRE
Din 17.04.1985

Consiuliul de conducere al C.A.P. – ului Tătărășeni din com. Havârna jud. Botoșani în baza hotărâri adunării generale din data de 4.02.1985 care în conformitate cu art. 4 și 35 din statutul C.A.P. – ului analizând atribuirea loturilor în folosință mambrilor cooperatori pe anul 1984

DECIDE

Art.1 În baza art. 4 din Statutul C.A.P.-ului adoptat de Congresul al III-lea al Uniunii Naționale a C.A.P. -ului și aprobat prin decret la Consiuliul de Stat nr. 346/28 sep. 1977 analizând textul de la litera:
obligă pe tov. Căruntu Dumitru care deține teren peste drepturile cuvenite suprafață de 0,14 ha sunteți puși la plată cu suma de 3.083 lei. Calculând producția de porumb la preț cu amănuntul (de contractare) și scăzând cheltuielile de însămânțare și recoltare.
2. Prevederile prezentei hotărâri devin definitive și executorii după expirarea termenului legal de contestare de 30 zile la Consiliul de conducere sau comisia de judecată. În caz contrar că nu vă veți prezenta la casieria CAP -ului Tătărășeni pentru achitarea sumei menționate mai sus ne vom adresa organelor de miliție în drept a ne sprijini în lichidarea debitului (adăugat cu pixul).

Președinte C.A.P.: Brumă Mihai
Contabil șef: Ciobanu Niculai
Inginer șef: Secrieru Petru
Sef fermă: Baciu Constantin
Contabil fermă: Isac Angelica.”

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here