Francezii au ales liber să accepte terorismul – le respect decizia

12

 

Nisa atac terorist iulie 2016„Respect alegerea de viață făcută de francezi. Le respect decizia de a renunța la propria civilizație, la rădăcinile lor, la identitatea lor, la cultura lor, pentru a se adapta la cea a altei civilizații.

Le respect decizia de ’a se obișnui să trăiască mult timp sub amenințarea atentatelor’. Ei o trăiesc”

Jean-Patrick Grumberg, jurnalist israelian,

15 noiembrie 2015

După atentatele de la Charlie Hebdo și de la magazinul evreiesc, primul ministru Manuel Valls le-a spus studenților, pe 23 ianuarie 2015: „Tinerii francezi trebuie să se obișnuiască să trăiască mult timp sub amenințarea atentatelor teroriste”.

Francezii au decis să accepte. Ei n-au coborât în stradă să-și exprime refuzul. Ei n-au cerut propriului guvern să-și asume funcțiile suverane pentru a-i păzi de atentate. Le respect decizia. Sunt un jurnalist străin și n-am să procedez ca și colegii mei francezi.

Imaginați-vă ca aș acuza victimele atentatelor de la Paris de a fi responsabile de moartea lor. Cu toate acestea, francezii susțin că victimele israeliene ale loviturilor de cuțit își merită soarta.

Imaginați-vă că aș susține că actele celor 8 jihadiști din Paris sunt de înțeles, pentru că ei erau disperați. Totuși, confrații mei francezi nu încetează să justifice loviturile de cuțit ale teroriștilor palestinieni, disperați de a nu fi ascultați.

Imaginați-vă că găsesc revoltător că Franța și-a închis frontierele pentru a-i impiedica pe teroriști să comită noi atentate. Confrații mei francezi au criticat Israelul atunci când acesta le-a închis pe ale sale, construind o barieră pentru a-i impiedica pe teroriști să comită alte atentate asemeni celui de la Bataclan (în Israel, un atentat asemănător s-a produs la discoteca Dolphinarium din Tel Aviv). După aceea, presa, oamenii politici și numeroși francezi n-au încetat să ceară să dărâmăm această barieră.

Îi respect pe francezi: ei au ales liber și democratic un președinte care, la rândul său, a ales un ministru al justiției, Christiane Taubira, care îi lasă pe jihadiști în libertate. Le respect alegerea.

Francezii au ales pacifismul și toleranța fața de islamiști. Ei au ales reintegrarea jihadiștilor care se întorc de pe frontul din Siria. Au ales să nu-și numească inamicul, ci, din contră, să-i insulte pe cei care denunță Islamul. Le respect alegerea.

Au decis să-i lase în libertate pe musulmanii radicali aflați sub supraveghere, pentru a nu-i stigmatiza, știind că astfel își asumă riscul uriaș al producerii atentatelor teroriste. Le respect decizia.

Au interzis cetățenilor să poarte arme (contrariul ar fi evitat cei 100 de morți de la Bataclan, pentru că cetățenii înarmați i-ar fi eliminat pe jihadiști) și au decis să le lase armele traficanților de droguri de la periferii – jumătate traficanți, jumătate islamiști – și să nu-i dezarmeze pe salafiști pentru a nu părea islamofobi. Le respect decizia politică.

Cei 129 de morți și 350 de răniți de vineri sunt prețul plătit pentru aceste alegeri, pentru aceste decizii, pentru hotărârea de a manifesta toleranță vis- a-vis de jihadiștii francezi, de salafiștii francezi, de Frații Musulmani francezi și față de Islamul din Franța.

Am cel mai mare respect pentru curajul primului ministru: a ales să-și expună concetățenii pericolului terorist, pentru a nu intimida populația musulmană și pentru a nu-i vâna fără milă pe radicalii din țara sa, și a avut curajul să le spună asta Francezilor. Care au avut curajul să accepte! Și presa, care a avut curajul să-i aplaude marele umanism față de minoritățile defavorizate.

Guvernul francez a fost ales în mod democratic, francezii trăiesc în democrație, ei au libertatea să se exprime, să aleagă, să-și manifeste nemulțumirea sau dezacordul, și francezii știu mai bine decât oricine să coboare în stradă atunci când nu sunt de acord cu ceva.

Francezii nu au coborât în stradă pentru a denunța islamul, islamizarea, degradarea securității, schimbarea societății și a identității Franței, pentru că ei sunt toleranți, umaniști și primitori.

Ei nu au coborât în stradă pentru a refuza invazia imigranților și a refugiaților infiltrați de luptătorii Statului Islamic. Scuze, 700 de persoane au răspuns chemării adresate de site-ul Riposte Laique.

Presa, ea însăși, care spune că respectă cele mai înalte reguli ale eticii jurnalismului, n-a protestat niciodată, n-a exprimat niciodată cea mai mică rezervă asupra deciziilor guvernului francez și a Francezilor în materie de imigrație, de primire a refugiaților, de toleranță pentru a se adapta cerințelor musulmanilor, cu excepția cazurilor când a cerut mai multă toleranță, mai multă bună primire, mai multă înțelegere și i-a acuzat de rasism și islamofobie pe cei care refuzau schimbarea identitară și culturală a populației.

Ceea ce s-a întâmplat acum este consecința la tot ceea ce s-a întâmplat înainte. Ceea ce s-a întâmplat acum este prețul plătit pentru această politică și Francezii au declarat că au ales liberi această politică.

Ei au ales riscul atentatelor, care sunt din ce în ce mai numeroase, pentru a nu favoriza amalgamul, pentru a nu învinui o comunitate mai mult decât alta. Le respect alegerea.

Și au avut atentate anul acesta mai multe decât anul trecut. Declarațiile președintelui, ale clasei politice, ale presei arată că Franța a decis, în ciuda acestor atentate, să nu numească și cu atât mai puțin să lupte împotriva rădăcinilor acestei violențe: ei sunt toți radicali, toți recidiviști, toți amenințători …și toți sunt liberi! Este unic și admirabil că o țară preferă mai degrabă să se sacrifice decât să-i țină în închisoare pe teroriști.

Ei au decis să-i lase pe ceilalți radicali, pe musulmanii supravegheați, liberi să plece și să vină, să se înarmeze și, de ce nu?, să pregătească alte atentate. Și vor avea alte atentate!

Cine sunt eu să critic alegerea Francezilor?

Să te sacrifici astfel pentru a rămâne un „teritoriu de primire”, indiferent care ar fi pericolele, dovedește un sentiment de renunțare exemplar.

Respect alegerea de viață făcută de francezi. Le respect decizia de a renunța la propria civilizație, la rădăcinile lor, la identitatea lor, la cultura lor, pentru a se adapta la cea a altei civilizații.

Le respect decizia de „a se obișnui să trăiască mult timp sub amenințarea atentatelor”. Ei o trăiesc.

Ieri, cetățeni israelieni au manifestat în sprijinul francezilor. Mii de oameni s-au strâns în piața Rubin și au cântat Marseieza. Nimeni din media franceză n-a transmis acest emoționant simbol de solidaritate. Îmi veți răspunde: ei n-au arătat nici pe Arabii palestinieni care și-au manifestat bucuria după masacru.

Jean-Patrick Grumberg

Primul ministru francez Manuel Valls își reiterează convingerile pe 15 iulie 2016, după atentatul de la Nisa:

„Terorismul este o ameninţare care apasă greu asupra Franţei şi va continua să apese multă vreme”

„Vrem să le spunem francezilor: nu vom ceda în fata ameninţării teroriste. Dar epoca s-a schimbat şi va trebui să trăim cu ameninţarea teroristă”

Citește și:
Charlie, cel mult o lacrimă!
Trăind cu lupii
Într-o societate progresistă cancerul are drepturi și imunități
Salvați Europa de mizerie!

Les Français ont librement choisi d’accepter le terrorisme – je respecte leur choix

Après les attentats de Charlie Hebdo et de l’épicerie cacher, le premier ministre Manuel Valls a déclaré à des étudiants, le 23 janvier 2015:  «Les jeunes Français doivent s’habituer à vivre durablement avec la menace d’attentats.»

Les Français ont décidé d’accepter. Ils ne sont pas descendus dans la rue manifester leur refus. Ils n’ont pas demandé à leur gouvernement qu’il assume ses fonctions régaliennes et les mette à l’abri du danger des attentats. Je respecte leur décision.

Je suis journaliste étranger, je ne vais pas faire comme mes confrères français.

Imaginez si j’accusais les victimes des attentats de Paris d’être responsables de leur mort. Pourtant eux affirment que les victimes israéliennes des coups de couteau ont mérité leur sort.

Imaginez si je disais que les actes des 8 djihadistes de Paris sont compréhensibles parce qu’ils sont désespérés. Pourtant mes confrères français ne cessent de justifier les coups de couteau des terroristes palestiniens, désespérés de ne pas être entendus.

Imaginez que je trouve scandaleux que la France ait fermé ses frontières pour empêcher les terroristes de commettre d’autres attentats. Mes confrères ont critiqué Israël lorsqu’elle a fermé la sienne en construisant une barrière pour empêcher les terroristes de commettre d’autres attentats comme celui du Bataclan (en Israël, le même attentat s’est produit à la discothèque Dolphinarium de Tel Aviv). Depuis, les médias, les hommes politiques et de nombreux français ne  cessent de réclamer le demantèlement de cette barrière.

Je respecte les Français : ils ont choisi librement et démocratiquement un président qui à son tour a choisi une ministre de la justice, Christiane Taubira, qui laisse les djihadistes en liberté. Je respecte ce choix.

Les Français ont choisi le pacifisme et le laxisme vis à vis des islamistes. Ils ont choisi la réinsertion des djihadistes qui rentrent du combat en Syrie. Ils ont choisi de ne pas nommer l’ennemi mais au contraire d’insulter ceux qui dénoncent l’islam. Je respecte leur choix.

Ils ont décidé de laisser en liberté les musulmans radicaux fichés S pour ne pas les stigmatiser, tout en sachant que cela leur faisait courir un plus grand risque d’attentats terroristes. Je respecte cette décision.

Ils ont interdit aux citoyens de porter des armes (l’inverse aurait évité les 89 morts du Bataclan car des citoyens armés auraient éliminé les djihadistes), et ils ont décidé de laisser leurs armes aux dealers de drogue des banlieues, mi dealers mi islamistes, et de ne pas désarmer les salafistes pour ne pas paraître islamophobes.

Je respecte ce choix politique.

Les 129 morts et les 350 blessés de vendredi sont le prix à payer lorsqu’on fait ces choix, qu’on prend ces décisions, qu’on décide d’avoir cette tolérance vis à vis des djihadistes français, des salafistes français, des Frères musulmans français, et de l’islam de France.

J’ai le plus grand respect pour le courage du premier ministre : il a préféré exposer ses concitoyens au danger terroriste pour ne pas malmener sa population musulmane, pour ne pas pourchasser sans merci les radicaux, et il a eu le courage de le dire aux Français. Qui ont eu le courage de l’accepter. Et les médias, qui ont eu le courage d’applaudir son grand humanisme vis à vis des minorités défavorisées.

Le gouvernement français a été démocratiquement élu, les Français vivent en démocratie, ils ont la liberté de s’exprimer, de choisir, de manifester leur mécontentement ou leur désaccord, et les Français savent mieux que personne descendre dans la rue lorsqu’ils ne sont pas d’accord.

Les Français ne sont pas descendus dans la rue pour dénoncer l’islam, l’islamisation, la dégradation de la sécurité, le changement de société, d’identité de la France, parce qu’ils sont tolérants, humanistes, accueillants.

Ils ne sont pas descendus dans la rue pour refuser l’invasion des migrants et des réfugiés, infiltrés par des combattants de l’Etat islamique – pardon, ils étaient 700 personnes à l’appel de Riposte laïque.

Les médias eux-mêmes, qui disent respecter les plus hautes règles de l’éthique du journalisme, n’ont jamais protesté, jamais exprimé la moindre réserve sur les décisions du gouvernement français et des Français en matière d’immigration, d’accueil des réfugiés, de tolérance pour accommoder les demandes des musulmans, sauf pour exiger plus de tolérance, plus d’accueil, plus d’accommodement, et accuser de racisme et d’islamophobie ceux qui refusent ce changement identitaire et culturel de population.

Ce qui arrive est la conséquence de tout ce qui précède. Ce qui arrive est le prix à payer de cette politique, et les Français ont librement déclaré choisir cette politique.

Ils ont choisi le risque des attentats – qui seront de plus en plus nombreux -our ne pas faire d’amalgame, ne pas cibler une communauté plus qu’une autre. Je respecte leur choix.

Ils ont eu les attentats, plusieurs fois cette année. Les déclarations du président, de la classe politique, des médias, montrent que la France a décidé malgré ces attentats de ne pas nommer et encore moins lutter contre les racines de cette violence: le coran qui appelle à tuer les infidèles. C’est faire preuve d’un grand courage, et d’un grand sens du sacrifice pour ne pas froisser l’islam.

Ils ont choisi l’apaisement. Ils ont certes choisi de trouver les coupables, mais les peines seront relativement courtes, trop courtes pour les empêcher de recommencer – on l’a vu avec les coupables des attentats de janvier dernier: ils étaient tous radicaux, tous récidivistes, tous menaçants, tous en liberté. Il est unique et admirable qu’un pays préfère se sacrifier que de laisser en prison les terroristes.

Ils ont décidé de laisser les autres radicaux, ces musulmans fichés S, libres d’aller et venir, de s’armer pourquoi pas, de préparer d’autres attentats – et il y aura d’autres attentats.

Qui suis-je pour critiquer les choix des Français?

Se sacrifier ainsi pour rester une terre d’accueil, quels que soient les dangers, montre un sens du renoncement exemplaire.

Je respecte le choix de vie des Français. Je respecte leur décision de renoncer à leur civilisation, à leurs racines, à leur identité, à leur culture, et de s’adapter à celles d’autres civilisations.

Je respecte leur décision de «s’habituer à vivre durablement avec la menace d’attentats».

Ils la vivent.

Hier, les citoyens israéliens ont manifesté en soutien des Français. Des milliers se sont réunis place Rabin et ont chanté la Marseillaise. Aucun média français n’a retransmis cette émouvante marque de solidarité. Vous me direz, ils n’ont pas non plus montré les Arabes palestiniens qui ont fait la fête en apprenant le carnage.

Reproduction autorisée avec la mention suivante:

© Jean-Patrick Grumberg pour Dreuz.info.

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

12 COMENTARII

  1. Franta a incalzit la sinul ei serpi..acestia au crescut si incep sa muste…daca nu le scot dintii o sa moara tot mai multi oameni nevinovati..

  2. riscul este ca ,in timp, daca atentatele vor continua, s-ar putea sa ne obiisnuim cu asemena grozavii ! obisnuinta este a doua natura a omului …

  3. adevarul crud …spus cu toata parerea de rau si mila pentru oamenii constienti din aceasta tara, pentru ceilalti…e greu de spus ce simt.

  4. Islamistii ne spun ca religia lor e religia pacii. Ei spun ca se autocontroleaza, adica ar fi foarte stapani pe ei printr-un proces continuu. Spun ei ca in prima sa faza un musulman învață să-și controleze propriile sale dorințe și intenții rele. Spun ei ca acest Jihad este înăuntrul ființei si este baza Jihadului profund, adică aducerea Maruf (dreptății) și înlăturarea Munkar (răului) din viață și din societate. DUPA CARE STRIGA,, ALLAH AKHBAR ” SI TE IMPUSCA SAU ITI TAIE GATUL CA LA PUIUL DE GAINA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.