«Hotărârea de a participa direct la devenirea comunistă a patriei», de Emil Boc

1

Emil Boc tanar comunistAcum, cînd întregul popor se pregătește să întîmpine prin fapte de muncă marele eveniment din viața partidului – Conferința Națională – unitatea tuturor cetățenilor țării reliefează și mai pregnant înalta răspundere ce ne revine fiecăruia în parte față de prezentul și viitorul României, față de destinul nostru revoluționar.

Mărturia acestui adevăr, a acestui crez suprem sînt profund și convingător dăltuite în geografia materială și umană a poporului român, angajat plenar cu toate forțele sale, în opera de înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.

În acest context, noi, studenții Universității Clujene sîntem hotărîți să ne intensificăm eforturile, în domeniile noastre de muncă – eforturi care se înscriu în activitatea de ansamblu pentru realizarea programului de dezvoltare a țării. Sub impulsul acestui sentiment al participării, al eforturilor spre educație permanentă – condiție sine qua non a spiritului revoluționar – studenții Universității noastre întîmpină marele eveniment politic cu rezultate admirabile pe tărîm profesional, politico-ideologic și cultural-artistic. Latura politico-ideologică are menirea, prin cercurile de dezbateri, sesiuni de comunicări, mese rotunde, dezbaterile de la învățămîntul politico-ideologic, să creeze în rîndul studenților atmosfera înțelegerii profunde a dimensiunii politicii partidului și statului nostru, a liniilor directoare ale acesteia.

În acest climat de profundă angajare și răspundere, nu vom precupeți nici un efort pentru a ne putea onora cu cinste de nobilele misiuni ce ne revin, pentru a întîmpina Conferința Națională a Partidului cu bogate și frumoase rezultate, alături de angajamentul solemn al participării noastre – sporind astfel prestigiul acestui vechi lăcaș de cultură care este Universitatea clujeană.

Emil Boc,

student

(«Făclia», organ al Comitetului județean Cluj al PCR)

Loading...
loading...

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.