«Hotărârea de a participa direct la devenirea comunistă a patriei», de Emil Boc

1

Emil Boc tanar comunistAcum, cînd întregul popor se pregătește să întîmpine prin fapte de muncă marele eveniment din viața partidului – Conferința Națională – unitatea tuturor cetățenilor țării reliefează și mai pregnant înalta răspundere ce ne revine fiecăruia în parte față de prezentul și viitorul României, față de destinul nostru revoluționar.

Mărturia acestui adevăr, a acestui crez suprem sînt profund și convingător dăltuite în geografia materială și umană a poporului român, angajat plenar cu toate forțele sale, în opera de înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului.

În acest context, noi, studenții Universității Clujene sîntem hotărîți să ne intensificăm eforturile, în domeniile noastre de muncă – eforturi care se înscriu în activitatea de ansamblu pentru realizarea programului de dezvoltare a țării. Sub impulsul acestui sentiment al participării, al eforturilor spre educație permanentă – condiție sine qua non a spiritului revoluționar – studenții Universității noastre întîmpină marele eveniment politic cu rezultate admirabile pe tărîm profesional, politico-ideologic și cultural-artistic. Latura politico-ideologică are menirea, prin cercurile de dezbateri, sesiuni de comunicări, mese rotunde, dezbaterile de la învățămîntul politico-ideologic, să creeze în rîndul studenților atmosfera înțelegerii profunde a dimensiunii politicii partidului și statului nostru, a liniilor directoare ale acesteia.

În acest climat de profundă angajare și răspundere, nu vom precupeți nici un efort pentru a ne putea onora cu cinste de nobilele misiuni ce ne revin, pentru a întîmpina Conferința Națională a Partidului cu bogate și frumoase rezultate, alături de angajamentul solemn al participării noastre – sporind astfel prestigiul acestui vechi lăcaș de cultură care este Universitatea clujeană.

Emil Boc,

student

(«Făclia», organ al Comitetului județean Cluj al PCR)

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.