«Să integrăm rapid învățământul cu producția și cercetarea», de George Copos

1

Aș dori să mă refer mai întîi la rezultatele muncii de educație comunistă prin muncă și pentru muncă desfășurată de organizația noastră în lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a documentelor de partid. Și noi, studenții romåni, maghiari și de alte naționalități de pe meleagurile Crișului, milităm prin forme și mijloace specifice pentru ca organizația noastră, fiecare colectiv al său, să devină cadru prielnic de manifestare plenară și creatoare a virtuților comuniste, pentru ca fiecare secție să ofere un exemplu de îmbinare armonioasă a pregătirii profesionale cu o temeinică pregătire politico-ideologică, de legare strînsă a acesteia cu practica, cu viața.

O atenție permanentă am acordat-o bunei integrări a învățămîntului cu cercetarea și producția. Rezultatele obținute pînă în prezent sînt edificatoare.

Dacă în cea de-a X-a Conferință a U.A.S.C.R. raportăm creșterea valorii muncii efectuate de un student de la 186 lei, cît era în 1973, la aproape 4.000 lei (venitul provenind din activitățile de integrare), ca urmare a posibilităților de care dispunem, consemnăm că la ora bilanțului efectuat în institut în întîmpinarea prezentei Conferințe, cifra s-a ridicat la peste 11.000 lei. Anticipăm că în acest an universitar această cifră va fi considerabil depășită. La aceste succese îmbucurătoare adăugăm dobîndirea de către Asociația Studenților Comuniști orădeni a locului 3 în întrecerea națională „Fiecare A.S.C. – colectiv de educare prin muncă și pentru muncă a studenților”, precum și îndeplinirea și depășirea planului de muncă patriotică.

Și în activitățile de autodotare, cu o pondere deosebită la secția educație fizică și sport, rezultatele obținute – respectiv construirea prin forțe proprii a unui modern poligon de tir, a unei săli de atletism și a complexului de terenuri pentru tennis de cîmp, toate în valoare de peste 1 milion lei – au fost pe măsura posibilităților și așteptărilor noastre. Dorim să vă informăm, de asemenea, că în contextul extinderii bazei tehnico-materiale la secția de subingineri, sîntem angajați în construirea și amenajarea unei secții de microproducție, acțiune în care sîntem beneficiarii unei însemnate investiții.

Gheorghe Copos

Institutul de învățămînt superior din Oradea

(«Viața Studențească», nr. 8-9, 694-695, 28 februarie 1978)

Loading...
loading...

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.