România – de la Europa de mâna a doua la Europa la două mâini

0

Bruxelles-ul, nu numai că se comportă ca un despot colonial cu toate țările periferice din Uniunea Europeană (sau chiar mai rău, având în vedere că Franța, de pildă, măcar și-a dotat coloniile sale africane cu infrastructură, în timp ce în România trenurile de pasageri circulă în acest moment un pic mai lent chiar decât circulau în vremea austro-ungarilor…), ba mai mult, în special de când arbitrul britanic a părăsit terenul, un arbitru care, din când în când, reușea să aducă un minimum de rațiune la masa de negocieri franco-germană, a început să semene leit cu ilustrul său predecesor, Imperiul Austro-Ungar.

După Brexit, la întrebarea „ce este un european” putem să răspundem parodiind faimoasa zicere a lui Robert Musil: „un european este un german plus un francez, minus francezul”. Interesele antagonice ale acestui monstru bicefal nu numai că împiedică o strategie pe termen lung, dar au și început chiar să-i afecteze eficiența tactică.

De exemplu, în România, cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, prin reprezentanții săi oficiali și neoficiali, Partidul Național Liberal (liberal și național doar cu numele), partid al președintelui Klaus Iohannis, care, alături de organizațiile soroșiste și serviciile secrete (tutelate de la Washington până în decembrie 2016, când au rămas orfane), face eforturi, sfidând votul popular și Constituția, să răstoarne guvernul social-democrat Grindeanu, guvern găsit „vinovat” (cu „complicitatea” guvernelor social-democrate anterioare) de a fi mărit salariul minim (până la uluitoarea sumă de 300 de euro), fără pic de respect față de profiturile sectorului productiv (deținut în mare parte de germani), profituri care până acum au fost de două ori mai mari decât media europeană.

În iulie 2016, chiar minoritar etnic fiind, același Iohannis, conștient de faptul că are de partea sa un electorat parțial naționalist (pe sectorul occidentofil/rusofob) și având niscaiva sprijin în rândul capitaliștilor locali, a promulgat o propunere legislativă din partea unui reprezentant al PSD din provincie, propunere care impunea prezența unui procent de produse locale în supermarket-uri, stârnind imediat furia marilor lanțuri de supermarket-uri care operează în România (în majoritatea lor deținute de francezi).

Lobby-ul retail de la Bruxelles a preluat problema, având aparenta convingere că un oligopol comercial este mai capabil să protejeze „libertatea consumatorului român” (sic!) decât ar putea să o facă guvernul ales de același consumator. Din acest motiv, Comisia Europeană tocmai a anunțat inițierea unei proceduri de infringement împotriva României (și împotriva Ungariei, care a adoptat legi similare). În consecință, România se confruntă cu o amendă de 1,8 milioane de euro (plus 130.000 euro pe zi penalități pentru eventuala întârziere), toate astea pentru că a dorit să-i privilegieze pe producătorii locali, atât de lăudați în Europa Occidentală de către mișcările ecologiste, mișcări care tind, de altfel, să fie foarte vocal eurofile (atât de vocal, încât unele mișcări au încorporat acest principiu în chiar numele partidelor lor politice…)

Iar Bruxelles-ul, sub presiunea unui grup de interese reprezentând mai ales capitalul francez (privilegiat enorm de către politicile economice keynesianiste cu efecte stimulatoare aflate în planul guvernului Grindeanu), se pregătește să sancționeze o măsură „protecționistă” a președintelui Iohannis, în timp ce Berlinul îl încurajează în acest moment să scape de același guvern Grindeanu, vinovat de implementarea… acelorași politici cu efecte stimulatoare. De-abia aștept să privesc încăierarea dintre comisarii europeni, pe modelul Radei Ucrainene.

Acestea fiind spuse, să privim partea plină a paharului: după sursele mele, în acest moment, J. Claude Junker nu-și va face calul europarlamentar, de frică să nu-i fie furat.

Preluare: Visegrad Post /  Autor: Modeste Schwartz / Traducerea: gandeste.org

„Romania: from a “Two-Tiered Europe” to a Europe of the Double Bind”

By Modeste Schwartz

Romania – Not only does Brussels act as a colonial despot toward all second-tier EU countries (or, even worse, considering that France, to take but one example, at least endowed its African colonies with infrastructure, whereas in Romania passenger trains currently run a bit more slowly than they did during the Austro-Hungarian era …), but, especially since the British referee walked off the pitch, a referee who, at times, succeeded in bringing a minimum of common sense to the Franco-German bargaining table, it has begun to look like a chip off the old block of its illustrious predecessor – the Austro-Hungarian empire.

To the question “what is a European”, after Brexit, we can reply by parodying Musil’s famous line: “it is a German, plus a Frenchman, minus the Frenchman”. Not only are the divergences of interest of this two-headed monster forbidding any long-term strategy, they even begin to affect its tactical effectiveness.

For example, in Romania, the Reich-Chancellor Merkel, through her official and unofficial representatives, supports the (nominally) National (and nominally) Liberal Party of president Klaus Johannis, which, alongside the Soros organizations and the secret services formerly controlled by Washington (fatherless since last December), strives, in defiance of both the popular vote and the constitution, to bring down the social democratic (PSD) government of S. Grindeanu, “guilty” (with the “complicity” of previous PSD governments) of having increased the minimum wage nearly two-fold (to the staggering sum of 300 €), without respect for the profits of the (chiefly German-owned) manufacturing sector, profits which up until now have been more than twice the European average.

In July of last year, this same Johannis, conscious of having (in spite of being of ethnic minority stock) a partly nationalist (although also Westernist and Russophobic) electorate, and some support from the ranks of local capitalists, ratified a law proposed by a provincial PSD official, aiming to impose a quota of local products to supermarkets, immediately arousing the ire of the large (mostly French-owned) supermarket chains operating within Romania. The commercial lobby in Brussels has taken up the matter, apparently convinced that a commercial oligopoly is better able to protect the “freedom of the Romanian consumer” (sic) than the government elected by this same consumer. As a result, the European Commission has just announced the initiation of an infringement procedure against Romania (and Hungary it should be noted, which has adopted similar laws). Romania therefore faces a fine of 1.8 million euros (plus 130,000 € / day of delay in compliance), for wanting to privilege the local producers so loudly praised in Western Europe by environmentalist movements, movements which tend to also be very vocal Europhiles (to the extent that some have even incorporated this profession of faith into the name of their respective political parties …).

And Brussels, under pressure from a lobby representing mainly French capital (hugely favored by the Keynesian stimulus policies planned by the Grindeanu government), is preparing to sanction a “protectionist” decision of the Johannis presidency, while Berlin is currently encouraging Johannis to depose the very same Grindeanu government, guilty of implementing … these very same stimulus policies. I can hardly wait to watch the wrestling bouts between EU commissioners, on the model of the Ukrainian Rada.

Having said that, let’s look at the bright side: according to my sources, for the time being, J. Cl. Junker has no intention of having his horse seated at the European Parliament. He would be too afraid of his horse being stolen.

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.