„Fericirea de a studia în Uniunea Sovietică”, de Ion Iliescu

1

ion-iliescuNespus de mare este sprijinul frățesc multilateral pe care Uniunea Sovietică îl acordă țării noastre. Unul din aspectele importante ale acestui ajutor îl constituie faptul că un mare număr de fii ai oamenilor muncii din R.P.R au posibilitatea să studieze în institutele și universitățile din Uniunea Sovietică pentru a se forma ca ingineri, medici, profesori, oameni de știință.

Pentru orice student romån este o cinste și o fericire să studieze în Uniunea Sovietică, în țara științei, tehnicii și culturii celei mai avansate din lume.

Studenții și aspiranții romåni care studiază în Uniunea Sovietică sînt repartizați la cele mai mari și mai importante institute de învățămînt superior; ei vin astfel în contact direct cu oameni de știință și profesori renumiți.

Institutele sovietice de învățămînt superior sînt adevărate focare de creație științifică. În aceste institute se desfășoară, în afara obișnuitei munci pedagogice de creștere a noilor specialiști, o neîntreruptă și extrem de bogată muncă științifică creatoare, legată de problemele concrete cele mai noi ale uriașei opere de construire a comunismului. În felul acesta, în institute se reflectă puternic toate frămîntările lumii științifice sovietice, întregul proces de dezvoltare a științei și tehnicii sovietice.

O preocupare centrală în toate institutele tehnice o constituie problemele legate de marile construcții ale comunismului și păcii de pe Volga, Don, Nipru, din Crimeia și Turkmenia. În laboratoarele institutelor se fac cercetări și experiențe legate de aceste probleme: profesori și colective ale cadrelor de diverse specialități lucrează la rezolvarea nenumăratelor chestiuni teoretice pe care le ridică aceste construcții de o amploare fără precedent. Profesorul Zolotariov, decanul Facultății Hidroenergetice a Institutului Energetic de la Moscova, conduce cercetările din institut în legătură cu transmiterea curentului de înaltă tensiune la mari distanțe pe linia Kulbașev-Moscova.

În Uniunea Sovietică se desfășoară o luptă uriașă pentru dezvoltarea biologiei și științelor agricole. Studenții noștri au fericirea de a fi martori la elaborarea și aplicarea în practică a noilor teorii revoluționare în aceste științe, teorii care dau lovituri de moarte idealismului, weissmann-morganismului și ilustrează triumful concepției materialiste în știință.

Studenții din țara noastră învață la Academia „Timislazev“, unde lucrează și predă marele savant sovietic, academicianul T.D. Lascuko, la Institutele Agronomice din Odesa, Harkov; la Institutul de Medicină din Leningrad, unde vin în contact direct cu lucrările academicianului Bakov, care continuă și dezvoltă marea operă științifică a lui P. Pavlov; la Institutul de Chimie „Mendeleev” din Moscova, vestit prin laboratoarele sale perfecționate în care se fac cercetări de mare importanță; la Universitatea din Leningrad, unde predă fizicianul Iliușin, laureat al Premiului Stalin, rector al Universității și deputat în Sovietul Suprem.

Pentru mii și mii de studenți, printre care și cei din țara noastră, se pregătește să-și deschidă porțile uriașa clădire a Universității „Lomonosov“, una din cele mai moderne și impunătoare monumente arhitectonice ale Capitalei U.R.S.S. În clocotitoarea activitate științifică creatoare din institutele sovietice sînt antrenați nu numai cadrele didactice, ci și studenții. În fiecare institut funcționează asociații științifice cu cercuri pe lîngă catedrele de diverse specialități. În aceste cercuri studenții prezintă și dezbat lucrări proprii. Un număr mare și dintre studenții din R.P.R. lucrează în asemenea cercuri, unii dintre ei reușind să obțină rezultate frumoase. Astfel sînt studenții Gh. Vlăduț, de la Institutul Tehnologic din Leningrad, Gh. Haup, de la Facultatea de Istorie a Universității din Leningrad, Mircea Constantinescu, de la Institutul de Chimie Jvanovo și alții care au fost premiați pentru lucrările prezentate în cercurile științifice. Avem deasemeni printre noi aspiranți cu o activitate științifică rodnică și apreciată în institutele unde lucrează. Astfel sînt Paul Drăghicescu de la Institutul Electrotehnic „Ulianov” din Leningrad, Alexandra Nisim de la Institutul „Kulbîșev” din Moscova și alții.

Muncind și învățînd alături de harnicii studenți sovietici într-o asemenea atmosferă de activitate științifică creatoare, legată strîns de problemele practicii, studenții noștri au prilejul să devină încă de pe băncile facultății specialiști bine pregătiți, capabili să participe cu pricepere, cînd se vor întoarce în patrie, la rezolvarea numeroaselor probleme noi pe care le ridică construirea socialismului în țara noastră. Metodele sovietice de muncă, pe care au ocazia să le cunoască nemijlocit, constituie pentru ei o armă puternică pentru învingerea oricăror greutăți.

Noi, studenții și aspiranții din R.P.R care studiem în Uniunea Sovietică, ne străduim să ținem pas cu colegii noștri, studenții și aspiranții sovietici, și să folosim din neprecupețitul sprijin pe care ni-l oferă școala și oamenii sovietici. Avînd cele mai bune condiții de muncă și învățătură, primind ajutorul tovărășesc, internaționalist al studenților sovietici, mulți dintre noi reușesc să obțină rezultate foarte bune. Avem printre noi tovarăși care constituie un exemplu viu pentru întregul nostru colectiv, ca Ciucă Ion de la Institutul de Medicină din Leningrad, Nelu Weisman de la Institutul Energetic „Molotov”, care au obsolvit anul acesta cu calificativul excepțional, fiind tot timpul, de cînd studiază în Uniunea Sovietică, studenți fruntași.

Viața noastră în Uniunea Sovietică nu se reduce numai la contactul cu institutele și problemele învățăturii. Mai avem foarte multe de învățat și din faptul că ne aflăm într-o asemenea țară ca Uniunea Sovietică, în mijlocul unor asemenea oameni ca oamenii sovietici, în mijlocul bogatei vieți culturale care se desfășoară în orașele în care trăim, atît în institute cît și în afară de ele. Luăm parte la întîlniri cu scriitorii, cu artiștii, vizionăm spectacole la Teatrul Mare, la Opera din Leningrad sau din Kiev, participăm la discuțiile organizate de institute în legătură cu diferite opere literare etc. Avem de învățat nespus de mult din felul de a trăi și a gîndi al omului sovietic, al acestui om de o mare înălțime morală, cult, modest, gata oricînd să-ți spună deschis ce gîndește și să te ajute. Noi învățăm la aceleași grupe cu studenții sovietici, locuim în aceleași camere cu ei, împreună cu ei mergem la teatru, la cinema sau pe terenurile de sport, legăm cu ei prietenii trainice și prețioase. Putem spune că fără ajutorul frățesc al oamenilor sovietici nu am fi putut învinge greutățile ivite în cale, mai ales la început, cînd încă nu cunoșteam bine limba rusă.

Împreună cu noi mai învață în U.R.S.S. și studenți din alte țări prietene, studenți chinezi, mongoli, coreeni, studenți spanioli emigranți etc. Cu toții simțim prietenia, îndrumarea și ajutorul tovarășilor noștri sovietici, ne bucurăm împreună de succesele construcției noastre pașnice și simțim aceeași revoltă contra canibalilor americani care săvîrșesc bestialități de nedescris împotriva eroicului popor coreean și care pregătesc un nou război mondial.

De la oamenii sovietici avem de învățat ce înseamnă adevăratul patriotism. Ei ne învață cum să ne iubim patria și poporul, să punem toată munca noastră în slujba poporului, în slujba păcii. Îmi amintesc de cuvintele pe care ni le-a spus unul din laureații Premiului Stalin pe 1950, în domeniul fizicii electronice: „Este foarte important să învățați bine, însă aceasta nu este totul; lucrul cel mai de seamă este să știți pentru cine învățați. Nu trebuie să uitați nici o clipă că voi învățați pentru poporul vostru, că învățătura voastră trebuie pusă în slujba poporului vostru”.

Ion Iliescu la o adunare a Uniunii Tineretului Comunist, sfârșitul anilor '50.
Ion Iliescu la o adunare a Uniunii Tineretului Comunist, sfârșitul anilor ’50

Partidul Muncitoresc Romån și guvernul ne-au făcut cinstea de a ne trimite la studii în Uniunea Sovietică. Datoria noastră este să răspundem încrederii ce ni se arată și mărețelor sarcini care ne așteaptă, folosind prezența noastră în Uniunea Sovietică pentru a ne pregăti bine ca specialiști de tip nou, ca intelectuali care să slujească poporul muncitor cu credință și devotament.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini nobile luptă colectivul de studenți și aspiranți care studiază în U.R.S.S.

ION ILIESCU

student anul III, Institutul Energetic „Molotov“ – Moscova

(Scînteia, 28 august 1951, pagina 2)

Ion Iliescu PSDCitește și:
Partidul! Iliescu! România?
România, păsările pier, Iliescu rezistă
Ion Iliescu își tot lansează ultimele volume
Ion Iliescu aplaudă sfârșitul capitalismului și noua 
ordine mondială
Loading...
loading...

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.