Irlandezii își plătesc propria sinucidere

1

Guvenrul irlandez a fost ridiculizat pentru faptul că a plătit jurnaliști pentru a publica știri pozitive despre un program numit Project Ireland 2040. Prezentat de guvern la mijlocul lui februarie 2018, cu un angajament de a cheltui 116 miliarde de euro, documentul prevede planuri pentru a suplimenta în viitor cu încă un milion de persoane cele 4,7 milioane de irlandezi din prezent. Epurarea etnică a poporului irlandez va fi accelerată prin încurajarea imigrației în masă din Lumea a Treia.
De fapt, cu banii luați cu forța de la contribuabilii irlandezi sunt plătiți asasinii națiunii ca să-și facă treaba. Autoproclamata Unitate de comunicații strategice a guvernului a invitat banca națională a țării să sponsorizeze știrile ziarelor naționale și regionale pentru a promova Programul Irlanda 2040. Mita are ca scop să încurajeze redactarea știrilor care să „nu includă conținut negativ sau critic”, spune The Times.

Vorbind în parlamentul irlandez, liderul opoziției, Micheal Martin, a calificat folosirea de către guvern a mijloacelor de comunicare în masă pentru a-și promova planul ca fiind „dubios etic”.
„Neclaritatea liniilor este îngrijorătoare din punct de vedere al democrației parlamentare. Taoiseach (premierul) va spune că promovează guvernul, dar și câinii de pe stradă știu că folosește banii contribuabililor pentru a promova politic Fine Gael”.
Partidul Fine Gael este similar pe eșicherul politic cu Partidul Laburist din Marea Britanie și cu extrema stângă din UE.
Schema proiectului Irlanda 2040 a regimului irlandez a fost criticată pe rețelele sociale drept o „schemă piramidală” pentru a îmbogăți investitorii prin mărirea numărului consumatorilor pe cheltuiala contribuabililor, și ca fiind un program globalist care să înlocuiască populația autohtonă.
Hagan Krell spune: „Dublarea populației din fiecare oraș din afara Dublinului prin imigrația în masă pentru a crește consumul și a umfla costurile locuințelor, pentru a promova o economie de scheme piramidale, nu este o idee inteligentă. Aceasta va distruge națiunea și va îmbogăți numai latifundiarii și pe cei din vârf”.
De asemenea, guvernul a fost atacat și pentru planul de deschidere a unui centru pentru 115 solicitanți de azil într-o casă dintr-un oraș de patrimoniu, care găzduiește unul dintre cele mai vechi festivaluri tradiționale din Irlanda. Presa locală informează că la o întâlnire publică pentru a se discuta despre aceste planuri, au participat mai mult de 100 de localnici preocupați, dintre care mulți au susținut că orașul are doar 300 de locuitori și nu dispun de serviciile necesare pentru a satisface nevoile atâtor de multi imigranți.
În mod clar, mania nebună a lui Merkel sau banii lui Soros i-au corupt și pe politicienii irlandezi.
Migrația în masă din lumea a treia a fost un subiect controversat în ultimele luni, cu rapoarte despre existența unor bande de adolescenți de origine africana care terorizează localnicii din Dublin.
Imigranții din Africa produc haos în întreaga capitală, potrivit poliției. Suprasolicitați, polițiștii spun că infracțiunile variazp, de la a țipa si intimida persoanele în vârstă în grupuri mari, până a agresa și jefui persoane de toate vârstele, adesea cu arme mortale, cum ar fi cuțite mari.
Scârbit, Ard Ri Gatsby afirma că „acest lucru nu este altceva decât un plan pentru decesul total al poporului irlandez, inundarea țării cu imigranți non-irlandezi, copleșirea populației cu acesti imigranți care vin din Lumea a Treia, nu din America sau Europa. Ei vor ca noi să plecăm”.
O sursă a spus la Irish Sun: „Nu doar pensionarii vulnerabili suferă, copii nevinovați se tem să iasă afară să se joace. Poliția a fost nevoită să răspundă la un incident petrecut în Swords, unde un băiat de 14 ani a fost dezbrăcat de pantaloni în stradă, sub amenințarea cuțitului, ca să-l jefuiască și să-l umilească, în același timp”.
Parlamentarul din partea Fianna Fail Jack Chambers a declarat că comportamentul bandelor africane este o problemă majoră care i-a făcut pe mulți dintre alegătorii săi să trăiască cu frică și să-și părăsească casele.
Punând atitudinile anti-sociale ale membrilor bandelor pe seama „diferențelor culturale”, consilierul independent Tony Murphy a declarat că poliția riscă să provoace o mini-revoltă ori de câte ori încearcă să-i aresteze pe unii dintre infractori.


Irish pay for their own suicide

The Irish governing regime has been pilloried for paying journalists to spin good news stories about a scheme dubbed Project Ireland 2040. Unveiled by the government last week with a commitment to spend €116 billion, the document outlines plans to add a further one million people to the 4.7 million Irish populations. Ethnic cleansing of the Irish people will be accelerated by encouraging further mass immigration from the Third World.
In effect, money taken by force from Irish taxpayers is paying for the nation’s assassin to do his work. The government’s self-appointed strategic communications unit recently raided the country’s bank to sponsor national and regional newspapers news spun to promote Ireland 2040. The bribes are aimed at encouraging the writing of news content that “does not include negative or critical content”, says The Times.

Speaking in the Irish parliament, opposition leader Micheál Martin branded the government’s use of the media (presstitutes) to promote its scheme ‘ethically dubious’.
“The blurring of the lines is genuinely worrying from a parliamentary democracy point of view. The Taoiseach (prime minister) will say he is promoting government but even the dogs on the street know he is using taxpayers’ money to promote Fine Gael politically.”
Fine Gael party is similar in political stance to Britain’s Labour Party and the far-left in the EU. The Irish regime’s Project Ireland 2040 scheme has been slammed on social media as a “pyramid scheme” to enrich investors by adding consumers at taxpayers’ expense, and as a globalist programme to replace the native population.

Hagan Krell says, “Doubling the population of every city outside Dublin through mass immigration to drive up consumption and inflate housing costs to prop-up a pyramid scheme economy is not an intelligent idea. It is going to wreck the nation and enrich only the landed gentry and those at the top.

The government has also come under attack for plans to open a centre for 115 asylum seekers in a heritage town home to one of Ireland’s oldest traditional festivals. Local media reports that on Friday a public meeting called to discuss the plans was attended by more than 100 concerned locals, many of whom argued the town of just 300 residents lacks the services needed to cater for so many new arrivals.

Mad Merkel mania or Soros money clearly corrupt Irish politicians too. Mass migration from the third world has been a controversial topic in recent months, with reports that gangs of teenagers of African origin terrorising locals across Dublin.

African males are wreaking havoc throughout the capital, according to police. The overstretched cops say the offences range from shouting and intimidating old people in large groups to assaulting and robbing people of all ages, often with deadly weapons such as large knives.”

Scathingly, Ard Ri Gatsby says “this is nothing but a blueprint to the total demise of the Irish people, flooding the country with non-Irish immigrants, overwhelming the population, where will these immigrants come from, the Third World, not America, not Europe. They want us gone.”

A source told the Irish Sun: “It’s not just vulnerable OAPs suffering here, innocent kids are afraid to go out and play. Gardaí (police) had to respond to one incident in Swords where a 14-year-old boy was stripped down to his pants at knife point on the street just so they could rob him and ridicule him at the same time, that’s what you’re dealing with here.”
Opposition Fianna Fail TD Jack Chambers said the behaviour of African gangs is a major problem that has left many of his constituents living in fear and scared to leave their homes.

Putting the gang members’ anti-social attitudes down to “cultural differences”, Independent Councillor Tony Murphy reported that police risk causing a mini-riot any time they try to arrest one of the offenders.

Source: Europeans World Wide

Loading...
loading...

1 COMENTARIU

  1. EPURÁ, epurez, vb. I. Tranz. 1. A curăța un amestec, o soluție etc. de substanțele sau de corpurile nefolositoare sau dăunătoare. 2. Fig. A îndepărta elementele necorespunzătoare dintr-o instituție, întreprindere, organizație etc. – Din fr. épurer.
    Prin urmare folosirea aici a termenului “epurare” a capatat exact sensul opul celui dorit:
    “Epurarea etnică a poporului irlandez va fi accelerată prin încurajarea imigrației în masă din Lumea a Treia.”
    A epura, aici etnic, o societate inseama a elimina, filtra “intrusii” nu a aduce si mai multi!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.