„Junii macedoromâni siliţi de către profesorii greci nici a nu gândi românește”

0

Raportul profesorului I. Caragiani asupra însușirilor didactice ale tinerilor veniţi din Macedonia (28 octombrie 1865):

„Domnule Ministru,
După invitarea Dumneavoastră, subscrisul, examinând pe tinerii macedoromâni, am constatat cele următoare:

1) D. Dimitrie Papa Ioachim cunoaște gramatica elenă cu elemente din sintaxul ei, geografia elementară, aritmetica elementară, istoria elenă, noţiuni de catehism și de istoria sacră și din limba franceză declinările și conjugările verburilor regulate.

2) D. Apostol Tatiu cunoaște tot aceleași obiecte, cu diferenţa că, în limba elenă, nu cunoaște toată gramatica, iar din limba franceză nu cunoaște decât numai cetirea.

3) Dintre ceilalţi, dnii Gh. Dauti, N. Ciumetti și Apostol Misiu cunosc numai cele trei declinaţiuni din gramatica elenă iar din aritmetică cele patru operaţiuni asupra numerilor întregi; din celelalte obiecte nu cunosc nimic.

4) Ceilalţi și anume D-nii D. Patralexi, G. Papa Costa, Dimitrie Papa Sterghiu și Iac Guma cunosc numai cele patru operaţiuni asupra numerilor întregi și cetire liberă în limba elenă.
Observaţii. La examenul făcut de subscrisul, junii macedo-români siliţi fiind în școale de către profesorii greci a nu vorbi nici a nu gândi românește, au fost examinaţi în limba greacă modernă, neputând a se servi de limba română, neștiind termenii tehnici românești.
Subscrisul dar opinează că D. Papa Ioachim și Apostol Tatiu sunt în stare de a urma lecţiunile de clasa I gimnaziu, ca auditori până la examenele de vară, ca până atunci obișnuindu-se cu dialectul de aici și pregătindu-se în particular cu profesori, să poată, la anul, depune examenul pentru clasa II gimnazială. Iar pentru ceilalţi, subscrisul, este de opiniune să urmeze la clasele primare, tot ca auditori până la semestrul al doilea, pregătinduse și în particular, ca atunci dând examen să se înscrie ca elevi regulaţi.
Primiţi, Domnul Ministru, asigurarea profundului meu respect.
Al Domniei Voastre plecat servitor,

I. Carajeane

(Rezolutia pusa pe raport:)
Divizia școalelor
Pentru pregătirea junilor români macedoneni, până a fi în stare să urmeze cursurile gimnaziale, se va cere binevoitorul concurs al d-lor profesori Massim și Angelescu. D. Ianculescu va repeti școlarii și se va ocupa cu deosebire de cei cu studiile primare.
Junii Apostol Tatiu și dl. Papa Ioachim vor urma ca auditori și la gimnaziul mai apropiat, la obiectele ce vor alege D. D. Massim și Angelescu. Acești D. D. profesori vor regula și programul de limba școalei macedonene. Se mulţumește d-lui Caragiani pentru lucrarea de faţă.

V.A. Urechia

«Documentele redeșteptării macedoromâne adunate și selectate de Victor Papacostea și Mihail Regleanu» – ed. Predania, Bucuresti, 2012

Citește și:
Vasile Barba„Aromânii sunt români absoluți!”
Nu este grav că unii aromâni nu se consideră români, ci se 
consideră aromâni și atât! Grav și inacceptabil este că li 
se forțează mâna aromânilor din Grecia pentru a nu se mai 
considera nici aromâni! Și tare mult ne doare că se găsesc 
în Grecia armâni care dezertează din propria istorie, se 
leapădă de pielea lor și acceptă să se considere greci! Acesta este perico-
lul pentru aromâni, pericolul grecizării, pe care Vasile Barba l-a definit 
clar și l-a înfruntat, cu neostoită dragoste pentru neamul său! Cu o rară 
abnegație, dar și cu mult profesionalism! Așa cum stă bine oricărui autentic 
naționalist! (Citește mai departe...)
Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.