Lenin ar fi încântat de ce ar vedea astăzi

2

Au trecut 100 de ani de când bolșevicii, conduși de Vladimir Lenin, au răsturnat guvernul provizoriu din Rusia și au autoproclamat primul stat socialist din lume, care mai târziu va deveni Uniunea Sovietică.

Lenin a promis un nou sistem de guvernare care va elibera proletariatul de opresiune și va crea o țară în care fiecare să aibă ceea ce are nevoie pentru a trăi, dar realitatea s-a desfășurat cu totul altfel: Lenin și succesorul său, Iosif Stalin, vor încarcera, tortura și omorî milioane de ruși, iar politica lor a dat naștere la foamete care va înfometa și omorî milioane de oameni.

Așa cum William Murray a scris în cartea sa «Drumul utopic către iad»:

„Lenin are pe mâini sângele a mulți oameni nevinovați în timpul implementării versiunii sale utopice, care nu a putut măcar păstra lumina în Moscova, odată ce marxiștii au ajuns la putere. Cum acel vis utopic al lui Lenin nu a putut fi împlinit niciodată altfel decât prin forță brutală, Stalin a fost hotărât să ducă mai departe visul, indeferent de costul în vieți omenești”.

În realitate, conducerea comunistă a Uniunii Sovietice, direct sau indirect, a ucis aproape 20 de milioane de oameni din proprii cetățeni. Dar comunismul nu și-a limitat distrugerea numai la Uniunea Sovietică. «Cartea neagră a comunismului», publicată în 1997, estima numărul total al morților cauzate de regimurile comuniste din lume la aproape 100 de milioane:

Patimile din inchisori
 • 20 de milione în Uniunea Sovietică
 • 65 milione în China
 • 2 milione în Cambodgia
 • 2 milion în Coreea de Nord
 • 1,7 milione în Africa
 • 1,5 milione în Afghanistan
 • 1 milion în Europa de Est
 • 1 milion în Vietnam
 • 150.000 în America Latină

Deși comunismul a produs sărăcie, mizerie și moartea a zeci de milioane de oameni de pe tot globul, visul unei societăți colectiviste a supraviețuit până astăzi, la 100 de ani de la momentul în care Lenin a pus mâna pe orașul care purta atunci numele de Petrograd.

Sondajele recente au relevat că majoritatea tinerilor adulți americani sunt favorabili socialismului. Conform unor sondaje, același eșantion preferă socialismul capitalismului. Bernie Sanders, un socialist declarat, a obținut suficiente voturi în alegerile primare din Partidului Democrat, încăt aproape că a devansat-o pe Hillary Clinton. Sanders a beneficiat, în principal, de sprijinul entuziast al votanților tineri.

Potrivit istoricului Charles Sasser, acest fenomen reprezintă încă o dovadă că nenumărați americani tânjesc, în continuare, să-și transforme societatea într-o utopie colectivistă.

„Deși socialismul, sub multele sale forme, nu a reușit să producă altceva decât moarte și haos, dictatura proletariatului nu dispare niciodată. De fapt, devine din ce în ce mai puternică într-un stat totalitar centralizat. Visul unei societăți perfect dreaptă și egală nu se spulberă vreodată. Ca un monstru din vechile filme SF, continuă să revină din mlaștină, tocmai atunci când credeai că a murit”, a afirmat Sasser.

„Monstrul socialist (în ambele sale forme, comunistă și fascistă) trăiește în mințile proaspăt îndoctrinate cu ideologia ‘justiției sociale’. Vor să aducă egalitatea, să redistribuie avuție, să-i elimine pe cei mai de succes și mai bogați și să pună la conducerea întregii lumi un dictator ca Lenin”.

Potrivit lui Sasser, a cărui carte «Crushing the Collective: The Last Chance to Keep America Free and Self-Governing» se ocupă de istoria colectivismului, americanii sunt ca niște porci hrăniți la troacă: sunt condiționați treptat să se bazeze pe guvern pentru existența lor și așteaptă ca statul să le conducă viața de zi cu zi. De aici provine și credința solidă că un guvern colectivist poate rezolva toate problemele țării.

„Dezastrul societăților socialiste, cu 30 de milioane de oameni gazați, împușcați, înfometați sau munciți pâna la moarte în lagăre, prin efortul combinat al sovieticilor și naziștilor, din 1920 și până în 1954, ne readuce aminte că a ceda individualismul nostru pentru o utopie mereu inaccesibilă înseamnă a purcede, pe un drum întunecat, spre văile morții”, a avertizat Sasser.

Istoricul a subliniat că în 1920, când Lenin a anunțat că proletariatul trebuie să se ridice pentru a distruge capitalismul, el a clamat nevoia unor lideri care să creeze, să recruteze și să antreneze o avangardă de revoluționari profesioniști care să-i incite pe muncitori la revoltă. Fiindcă veni vorba, acei lideri urmau să devină stăpânii proletarilor, odată ce revoluția triumfa, așa că muncitorii nu aveau să devină liberi vreodată.

Spre sfârșitul vieții sale, Lenin s-a plâns de faptul că, oricât de mult a încercat, socialismul nu a reușit să șteargă și ultimele urme de individualitate.

„Astăzi, la un secol distanță, o idee din ce în ce mai întâlnită și mai comună în SUA este de a împinge individul înapoi în turmă, cu statul care reglementează tot comportamentul individual, ne protejează de orice catastrofă, inclusiv de noi, și ne crește de la creșă pâna la azil, cât timp rămânem în cocina de porci, cu botul ațintit la troaca de gratuități”, a spus Sasser.

În opinia lui Sasser, părintele Revoluției Bolșevice ar fi încântat dacă ar putea vedea ce a produs revoluția, după moartea sa.

Vladimir Ilici Lenin

„Dacă astăzi s-ar întoarce să sărbătorească centenarul, Vladimir Lenin ar fi încântat să vadă cum lumea se îndreaptă spre socialism, spre socialismul global. Ar fi plăcut impresionat de ‘gândirea de grup’ a cetățenilor americani din minunata utopie nouă”.

„Chicotul din mlaștină, monstrul care revine (…) nu este cumva Vladimir Lenin care își sărbătorește succesele de acum 100 de ani și anticipează rezultate similare astăzi?” s-a întrebat Sasser.

Profesorul Paul Kengor, a Ph.D. spune „Ar fi trebuit să învățăm că comunismul este ideologia cea mai mortală din istoria umanității. Nicio altă ideologie nu a omorât mai mulți oameni”.


Paul Bremmer

100 years after Bolshevik revolution: ‘Lenin would be pleased’

It has been 100 years since the Bolsheviks, led by Vladimir Lenin, overthrew Russia’s provisional government and established the world’s first self-proclaimed socialist state, which would later become the Soviet Union.

Lenin may have promised his new system of government would free the proletariat from oppression and create a land where everyone had what they needed to live, but reality played out much differently: Lenin and his successor, Josef Stalin, would imprison, torture and murder millions of Russians, and their policies created famines that led millions more to starve to death.

As author William Murray writes in his book «Utopian Road to Hell»:

„Lenin had the blood of many innocents on his hands during the creation of his version of utopia, which could not even manage to keep the lights on in Moscow once the Marxists came to power. Seeing that Lenin’s utopian dream could never be realized with anything less than brutal force, Stalin determined to carry forward the dream no matter the cost in human life”.

In fact, the communist rulers of the Soviet Union directly or indirectly killed roughly 20 million of their own people. But communism did not limit its damage to the Soviet Union. «The Black Book of Communism», published in 1997, estimated the total number of deaths caused by communist regimes around the world to be nearly 100 million:

 • 20 million in the Soviet Union
 • 65 million in China
 • 2 million in Cambodia
 • 2 million in North Korea
 • 1.7 million in Africa
 • 1.5 million in Afghanistan
 • 1 million in Eastern Europe
 • 1 million in Vietnam
 • 150,000 in Latin America

However, despite the fact communism has caused poverty, misery and death for scores of millions around the world, the dream of a collectivist society has survived to this day, a hundred years after Lenin’s forces seized control of what then was called Petrograd.

The revolution, known as the „October Revolution,” occurred in that month on the old Julian calendar, which Russia was using at the time. Much of the rest of the world already was on the Gregorian calendar, and when Russia made that move the anniversary date for the revolution became Nov. 7.

Recent polls have shown a majority of young American adults view socialism favorably; some polls show young adults view socialism more favorably than capitalism. Bernie Sanders, an admitted socialist, attracted enough votes to nearly upset Hillary Clinton in the Democratic Party presidential primary last year. Sanders was buoyed by passionate support from younger voters.

It’s proof that countless Americans still long to turn their society into a collectivist utopia, according to historian and author Charles Sasser.

„Even though socialism in its many forms has never succeeded in producing anything but death and chaos – the proletariat dictatorship never withers away; in fact, it only grows stronger in a totalitarian centralized government – dreams of a perfectly just and equal society never fade” – Sasser

„In fact, like a monster from an old sci-fi movie, they continue to jump back up out of the swamp just when you think the monster is dead.

„The monster that is socialism (in both its major forms – communism or fascism) lives on in fresh new minds being indoctrinated in ‘social justice’ to bring about equality, redistribute wealth, rid the world of the most successful and wealthiest, and put a dictator like Lenin over the entire world”.

Sasser, whose most recent book, «Crushing the Collective: The Last Chance to Keep America Free and Self-Governing», explores the history of collectivism, said Americans are like pigs at a feeding trough: They are increasingly being conditioned to depend upon government for their livelihood and to govern their everyday lives. Hence the enduring faith that a collectivist government can solve all the country’s problems.

„The wreckage of failed socialist societies, of 30 million people gassed, shot, starved or worked to death through the combined efforts of the Soviets and Nazis from 1920 to 1954, reminds us that to surrender our individualism for a utopia that remains forever over the next hill is to follow a dark path into the valleys of death”, Sasser warned.

The historian pointed out that when Lenin declared as early as 1902 that the proletariat must rise up to destroy capitalism, he also called for leaders who would create, recruit and train a vanguard of professional revolutionaries to incite this workers’ revolt. Incidentally, those leaders would also become the workers’ masters once the revolution succeeded, so the workers were never truly set free.

Toward the end of his life, Lenin lamented the fact that no matter what he tried, socialism could not completely stamp out every trace of individuality, according to Sasser.

„Now, a century later, a growing mainstream sentiment in the United States seems obsessed with knocking the individual back into the herd, with government regulating all personal behavior, protecting us from every catastrophe, including ourselves, and nurturing us from day care to old age care – as long as we remain inside the pig sty and the trough of free stuff”, Sasser said.

Sasser thinks the father of the Bolshevik Revolution would be delighted if he could see what his revolution has produced since he died.

„Vladimir Lenin would be pleased at the course the world is taking toward socialism, world socialism, were he to return on this his centennial anniversary of the first successful socialist revolution”, Sasser declared. „He would be pleased especially at the ‘group think’ of America’s brave new utopian citizens as they drive America into the swamp to join the monster that will never die.

„The chuckling from the swamp, the monster who once again emerges with slime and moss dripping from his fangs and low countenance – might it not be Vladimir Lenin celebrating his successes from 100 years ago and anticipating similar successes today?”

WND reported the October date passed with almost no acknowledgement.

Even the website of the Communist Party USA didn’t appear to have a single paragraph about any celebration of the anniversary.

Instead, its profiled issues were „Long Live May Day”, „The African American Liberation Struggle” and „Remembering James W. Ford”.

Professor Paul Kengor, a Ph.D. whose works include «The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism» and «11 Principles of a Reagan Conservative», and who has written for publications such as USA Today and the New York Times, told WND: „We should have learned that communism is the deadliest ideology in human history”

He elaborated: “No ideology has killed as many people. The total deaths in communism governments in the 20th century was between 100 million and 140 million”.

Kengor said many of the lower estimates likely don’t account for those killed by Mao in China and by the Kim clan in North Korea.

President Reagan, he noted, once referred to communism as a „disease”, but Kengor said he’s been unable to identify any disease with such a record of killing.

The professor said it’s more a form of „insanity”, „when you consider the political pathology”.

Joseph Farah, WND founder and CEO, said that in his youth he was a „small-c communist”.

„It’s amazing how little attention the 100th anniversary of Red October and the birth of the Soviet Union is getting this year”, he said. „Some 60 million or more were murdered by this regime. Even the left doesn’t celebrate this nightmarish historical reality, nor talk about it”.

Farah said the lack of attention suggest to him „we haven’t really learned the critical hard lessons of communism”.

„What an opportunity we have to make people understand there was another holocaust – one even bigger and longer than the Nazi Holocaust. Our motto should be the same: Never again”, said Farah, author of «The Restitution of All Things».

The Bolshevik.info site says the „tremendous impact of the Russian October Revolution was due to one irrefutable fact: the working class, for the first time in history, had captured state power and used it to overthrow the existing order and transform society and existing social relations”.

The site blames the later „rise of Stalinism” for the „eventual collapse”.

PAUL BREMMER

Loading...
loading...

2 COMENTARII

 1. Vorba lui Lenin: comunismul, un pas înainte, doi pasi înapoi. Cred că societatea viitorului va fi tot una cu pronuntat caracter social, în care omul să fie capitalul celmai de pret. Actualele societăți bazate pe polarizarea bogățiilor in mana unei infime categorii de potentati, nu are viitor.

 2. Mai hooo cu opinteala asta cu sutele de milioane de victime ale comunismului ca depasiti populatia planetei…))) Unde te invarti numai de pârtzoflenderi din astia cu captialismul e buuuuuun si socialismul e rauuuu dai. Vorba unui lipit pamantului din Somalia : murim de foame,dar murim demni,aparand capitalismul si pe bunii capitalisi ai planetei…))))))))

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here