Scrisoare din Londra, capitala Absurdistanului

3

„Dragă soră,

Îți mulțumesc pentru urările tale de bine, dar cum ai petrecut puțin timp în Londra, capitala Absurdistanului, așa cum o numesc, trebuie să-ți spun, dragă, știrea cea mai deprimantă.
Creștinismul este prognozat să devină o relicvă a trecutului; religia islamică și modul său de viață își au acum rădăcini profunde în pământul britanic.
Aici, bisericile creștine sunt deja goale. Este atât de mare numărul de islamiști din Londra și din alte orașe britanice, că moscheile sunt prea puține și prea mici pentru a face față. Acesta este motivul pentru care vezi atât de multe fotografii ale islamiștilor care se roagă pe străzi. În ciuda intervențiilor, poliția, trebuie să-ți spun, se face că nu vede comportamentul ilegal al islamiștilor.

Islamizarea progresivă este tot mai vizibilă în fiecare zi. Există deja sute de instanțe oficiale ale shariei în capitala britanică. Numai în Londra, s-au închis peste 500 de biserici creștine, în timp ce au fost deschise 423 de moschei și sunt folosite pentru închinarea la un dumnezeu care este în mod obscen ostil lui Iisus Hristos și credincioșilor Săi.
În mod îngrozitor, prezența islamică la Londra este mai mare decât în multe țări din care provin. Acestea nu sunt cuvintele mele, dragă soră. Comentariul a fost făcut de Maulana Sy Rizvi, unul dintre cei mai notorii predicatori islamici.
Incredibil, multe din bisericile creștine iconice și vechi din Londra au fost transformate în moschei, unele ăn magazine care servesc de mesagerii pentru comunitățile non-britanice.
Biserica Hyatt United, construită de peste 100 de ani, pe un teren sacru, a fost achiziționată de o comunitate egipteană și apoi transformată într-o moschee. Biserica Sfântul Petru a fost transformată într-un loc de întâlnire pentru islamiști.

Moscheea Brick Lane a fost construită pe rămășițele unei foste biserici metodiste. La Biserica San Giorgio, care putea primi 1.230 de credinciosi, doar 12 creștini s-au adunat pentru slujbă.
Din păcate, conducătorii bisericii nu spun nimic aici. Soră, asta îmi amintește de ceva ce am auzit demult: „Nu am părăsit Biserica; Biserica m-a părăsit”.
La Biserica Santa Maria, doar 20 de persoane se adună. Alături, la moscheea Brune Street Estate, este invers. În această încăpere mică, se adună 100 de credincioși islamici. Deci, credincioșii sunt prea mulți pentru a încăpea înăuntru și se roagă în strada din fața moscheii.
Din ce în ce mai multe moschei fac chemarea la rugăciunea musulmană prin intermediul amplificatoarelor, așa cum fac în orice țară musulmană.

Sadiq Khan, primarul musulman al Londrei

Până în 2020, se estimează că numărul de moschei va fi suficient pentru a ajunge la 683 de congregații, în timp ce numărul de creștini este redus la 679 de congregații.
Îmi pare rău, dragă soră, dar dacă nu există intervenție divină, posibilitatea ca cineva suficient de puternic pentru a se confrunta cu elita politică înșelătoare, mass-media sa și poliția prostituată, Londra, de fapt Marea Britanie, va fi în curând un califat islamic.

Cu profund regret, sora ta iubită și disperată”

„Dear Sister,

Thank you for your good wishes but having now spent a little time in London, the capital of Absurdistan as I call it, I must tell you, dear, the news is most depressing.

Christianity is forecast to become a relic of the past; the Islamic religion and its way of life now have its roots deep in the soil of Britain.

Here, Christian churches are already in the void. Such is the great number of Islamists in London and other British cities that the mosques are too few in number and too small in size to cope. This is why you see so many pictures of Islamists praying on the streets. Despite the disruption, the police, I have to tell you, turn a blind eye to flagrant unlawful behaviour by Islamists.

Creeping Islamification is more noticeable every day. There are already hundreds of official Sharia courts in the British capital. Here in London alone, over 500 Christian churches have closed whilst 423 mosques have been opened and are used for worship of a god that is obscenely hostile to Jesus Christ and His believers.

Horrifyingly, the Islamic presence in London is greater than it is in many countries that they originate from. These are not my words, dear sister. The comment was made by Maulana Sy Rizvi, who is one of the more notorious Islamic preachers.

Unbelievably, many of London’s iconic and ancient Christian churches have been converted into mosques, some into stores catering for the non-British communities.

Hyatt United’s Church, built on sacred ground over 100 years ago, was purchased by an Egyptian community and then turned into a mosque. St. Peter’s church was transformed into a community meeting place for Islamists.

The Brick Lane Mosque was built on the remains of a former Methodist Church. At The San Giorgio Church, which could receive 1230 worshippers, only 12 Christians gathered for mass.

Sadly, the church leaders here say nothing. sister, it reminds me of something I heard long ago: “I didn’t leave the Church; the Church left me.”

In the nearby Santa Maria Church, only 20 people gather. Next door, at the Brune Street Estate mosque, it’s the other way around. In this small room, there are 100 Islamic believers. So, the worshippers are too many to fit inside and instead, they pray in the street outside the mosque.

More and more mosques are asking for the call for Muslim prayer to be heard through the amplifiers, just as it is in any Muslim country.

By 2020, it is estimated that the number of mosques will be enough to reach out to 683 congregations, while the number of Christians is reduced to 679 congregations.

Sorry, dear sister, unless there is divine intervention, the possibility of someone strong enough to confront the deceitful political elite, their media and prostitute police, London, indeed Britain, will soon be an Islamic caliphate. In deep remorse, your beloved and despairing sister”.

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

3 COMENTARII

  1. UNDE SE VA AJUNGE DACA SE ACCEPTA INCHINAREA LA ALTII DUMNEZEI O SA AJUNGEM CA LA BABILON ,GOMORA SI SODOMA SA NU SE MAI CREADA IN BINE SI RAU O SA SE AJUNGALA UN FEL DE DESTRABALAZARE PE STRADA SA DISPARA TOT CEI SFANT SATANISMUL CU ANTICRIST DIN BIBLIE ESTE APROAPE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.