«Cum îmi gestionez sclavii»

0
Sclav Bogat Capitalism

„Dacă doriți să păstrați sclavi, trebuie să aveți tot felul de paznici. Cea mai ieftină modalitate de a avea gardieni este de a avea sclavi care plătesc taxe pentru a-și finanța gărzile. Pentru a păcăli sclavii, le spuneți că nu sunt sclavi și că au Libertate. Spuneți-le că au nevoie de Lege și Ordine pentru a-i proteja de sclavii răi. Apoi le spuneți să aleagă un guvern. Dați-le Libertatea de a vota și vor vota pentru propriii lor gardieni și să-și plătească salariul. Atunci ei vor crede că sunt Oameni Liberi. Apoi le dați bani pe care să-i câștige, să-i numere și să-i cheltuiască și vor fi prea ocupați pentru a observa sclavia în care se află.
Cum îmi conduc sclavii; Sclavii au nevoie de energie electrică pentru ca să poată să stea mai târziu să lucreze și să studieze, spre a-și putea plăti facturile electrice și să plătească pentru toate mașinile lor minunate de economisire a forței de muncă, ceea ce le permite să-și termine munca la timp, pentru a obține o recreere, care să-i ajute să-și dorească și mai mult să se întoarcă la slujbele lor, pentru a câștiga bani, pentru a-și trăi viețile lor minunate ca sclavi.

Ei au noroc că li se permite să cumpere toate lucrurile minunate care fac munca și jocul mult mai ușoare. Dacă nu ar fi cumpărat aceste lucruri frumoase, nu ar avea nici un motiv să lucreze pentru bani.
Oamenii săraci, care își iau mâncarea din pământ și care dorm acolo unde pot, se lipsesc de nevoia de a lucra pentru bani. Aceasta îi lipsește, și mai mult, de necesitatea de a cumpăra și de a păstra dispozitive fine de economisire a forței de muncă. Ei nu par să-și dea seama de faptul că ei împiedică progresul. Dacă ar putea fi constrânși să consume mai mult și să muncească, am putea să creștem producția noastră națională brută, care este utilă pentru a menține acest sistem excelent pentru noi. Consumul poate fi mărit prin acordarea mai uăor a mai multor fonduri de bunăstare și finanțări guvernamentale.
A devenit necesar să se asigure condiții mai bune de lucru pentru a împiedica sclavii să renunțe. Cu cât mai renunță la ele și își asigură nevoile proprii și își dirijează propriile vieți, asta lasă tot mai puțini oameni care să îi controleze. Este necesar să îi ținem dependenți de locuri de muncă sau de bani guvernamentali, pentru a ne menține controlul.

Trebuie să găsim modalități de a împiedica ca ei să renunțe la școlile noastre. Aici îi învățăm în special să respecte ordinele, să respecte legile noastre și să își iubească țara. În același timp,îi învățăm o meserie sau o profesie cu care vor sluji nevoilor și capriciilor noastre sau nevoilor celorlalți servitori ai noștri. I-am putea învăța la locurile lor de muncă mult mai repede și mai bine, dar este nevoie de mai mult timp pentru a-și termina studiile de obediență.
Cei care se ocupă de propriile lor nevoi sunt greu de înrobit. Trebuie să îi încurajăm pe oameni să devină dependenți în fiecare domeniu în care acest lucru este posibil.

Alexander Warbucks
September 6, 1978

Notă: Un articol ca acesta trebuie să provină de la cineva destul de special. Cine este Alexander Warbucks? Nimeni nu stie. Legenda a spus că a scris acest articol, «Cum îmi gestionez sclavii», în 1978, și nimic mai mult, și nimic de atunci.

«How I Manage My Slaves»

“If you wish to keep slaves, you must have all kinds of guards. The cheapest way to have guards is to have the slaves pay taxes to finance their own guards. To fool the slaves, you tell them that they are not slaves and that they have Freedom. You tell them they need Law and Order to protect them against bad slaves. Then you tell them to elect a Government. Give them Freedom to vote and they will vote for their own guards and pay their salary. They will then believe they are Free persons. Then give them money to earn, count and spend and they will be too busy to notice the slavery they are in.”

How I Manage My Slaves; Slaves need electricity so that they can stay up later to work and study to be able to pay their electric bills and pay for all of their fine labor saving machines which enable them to finish their work in time to get some recreation which will help them feel more like going back to their jobs to earn money to live their wonderful lives as slaves.

They are lucky to be allowed to buy all of the wonderful things which make work and play so much easier. If they didn t buy these fine things they would have no reason to work for money.

The poor people who take their food from the land and who sleep where ever they can, deprive themselves of the need to work for money. This further deprives them of a need to buy and store fine labor saving devices. They don’t seem to realize the fact that they are holding back progress. If they could be forced to consume more and work, we could increase our gross national production which is useful to keep this excellent system going for us. Consumption can be increased by making welfare and government grant money more available.

It is becoming necessary to provide better working conditions to stop slaves from dropping out. As more drop out and provide for their own needs and direct their own lives it leaves less people to control them. It is necessary to keep them dependent on jobs or government money to maintain our control.

We must find ways to keep them from dropping out of our schools too. Here we mainly teach them to obey orders, respect our laws and love their country, coincidently, we teach them a trade or profession with which they will minister to our needs and whims or to the needs of our other servants. We could teach them on-the-job much faster and better but it takes more time to complete their obedience training.

Those who take care of their own needs are difficult to enslave. We must encourage people to become dependent in every area that it is possible to do so.

Alexander Warbucks
September 6, 1978

Note: An article like this must be from someone pretty special. Who is Alexander Warbucks? Nobody knows. The legend said that he wrote this article, How I Manage My Slaves, back in 1978, and nothing before and nothing since.

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.