Adolf Hitler nominalizat pentru Premiul Nobel pentru pace

1
Discurs Adolf Hitler 1939

Führer-ul Adolf Hitler, cancelarul Germaniei, a fost propus pentru Premiul Nobel pentru Pace printr-o scrisoare către Comitetul norvegian al Premiului Nobel, trimisă pe 27 ianuarie 1939, de Erik Gottfrid Christian Brandt, politician suedez, membru al Parlamentului suedez între 1938-1943, din partea Partidului Social Democratic.

Dar Erik Gottfrid Christian Brandt nu a fost vreun suedez oarecare care susţinea nazismul, ci era un antifascist recunoscut, provenit dintr-o familie de prelaţi din sudul Suediei. Propunerea lui Erik Gottfrid Christian Brandt prin care îl nominaliza pe Adolf Hitler a venit ca o contrapondere la cele făcute în favoarea lui Neville Chamberlain, prim-ministrul Marii Britanii.

Scrisoarea de nominalizare e datată 27 ianuarie 1939 şi a fost trimisă Comitetului norvegian al Premiului Nobel, cel care lua decizia finală în privinţa acordării Premiilor Nobel pentru Pace.

Propunerea a generat numeroase discuţii, unii susţinând că Erik Brandt şi-ar fi retras-o, lucru neadevărat, aceasta regăsindu-se şi astăzi pe lista nominalizărilor. Scrisoarea oficială există și era. Este arhivată la Comitetul norvegian al Premiului Nobel.

Textul integral al acestei scrisori trimise de la Erik Brandt către Comitetul norvegian al Premiului Nobel:

To the Norwegian Nobel Committee

I hereby humbly suggest that the Peace Prize for 1939 is awarded the German Chancellor and Führer Adolf Hitler, a man, who in the opinion of millions of people, is a man who more than anyone in the world has deserved this highly respected reward.

Authentic documents reveal that in September 1938 world peace was in great danger: it was only a matter of hours before a new European war could break out. The man who during this dangerous time saved our part of the world from this terrible catastrophe was without no doubt the great leader of the German people. In the critical moment he voluntarily did not let weapons speak although he had the power to start a world war.

By his glowing love for peace, earlier documented in his famous book Mein Kampf – next to the Bible perhaps the best and most popular piece of literature in the world – together with his peaceful achievement the annexation of Austria Adolf Hitler has avoided the use of force by freeing his countrymen in Sudetenland and making his fatherland big and powerful. Probably Hitler will, if unmolested and left in peace by war mongers, pacify Europe and possibly the whole world.

Sadly there still are a great number of people who fail to see the greatness in Adolf Hitlerʼs struggle for peace. Based on this fact I would not have found the time right to nominate Hitler as a candidate to the Nobel Peace Prize had it not been for a number of Swedish parliamentarians who have nominated another candidate, namely the British Prime Minister Neville Chamberlain. This nomination seems to be poorly thought. Although it is true that Chamberlain through his generous understanding of Hitlerʼs struggle for pacification has contributed to the saving of world peace, the last decision was Hitlerʼs and not Chamberlainʼs! Hitler and no one else is first and foremost to be thanked for the peace which still prevails in the greater part of Europe: and this man is also the hope for peace in the future. As Chamberlain obviously can claim his share of the peace making, he could possibly have a smaller part of the Peace Prize. But the most correct thing to do is not to put another name beside the name of Adolf Hitler and thereby throwing a shadow on him. Adolf Hitler is by all means the authentic God-given fighter for peace, and millions of people all over the world put their hopes in him as the Prince of Peace on earth.

Stockholm, January 27, 1939.

Traducerea:

Către Comitetul Norvegian Nobel:

Sugerez cu umilinţă ca Premiul pentru pace din 1939 să i se atribuie Cancelarului german şi Führer Adolf Hitler, un om care, în opinia a milioane de oameni, mai mult decât oricine, merită această recompensă foarte respectată.

Documente autentice arată că în septembrie 1938 pacea mondială era în mare pericol; a fost o chestiune de ore, înainte ca un nou război european să izbucnească. Omul care, în acest răstimp periculos, ne-a salvat partea de lume din această teribilă catastrofă a fost, fără îndoială, marele lider al poporului german. În momentul critic, el nu a lăsat, în mod voit, să vorbească armele, deşi avea puterea să pornească un război mondial.

Prin iubirea sa strălucitoare pentru pace demonstrată anterior în faimoasa carte Mein Kampf – care, alături de Biblie, este probabil cea mai bună şi cea mai populară operă literară din lume alături de realizarea sa paşnică anexarea Austriei , Adolf Hitler a evitat utilizarea forţei, eliberându-i pe concetăţenii săi din Sudetenland şi făcând patria sa mare şi puternică. Probabil că Hitler, dacă nu va fi lovit de către militanţii de război şi lăsat în pace, va pacifica Europa şi, eventual, întreaga lume.

Din păcate, există încă un număr mare de oameni care nu reuşesc să vadă măreaţa luptă pentru pace a lui Adolf Hitler. Pe baza acestui fapt, nu aş fi luat în considerare nominalizarea lui Hitler drept candidat la premiul Nobel pentru Pace, dacă nu ar fi existat un număr de parlamentari suedezi care au nominalizat un alt candidat, şi anume pe prim-ministrul britanic Neville Chamberlain. Această nominalizare pare să fi fost gândită în mod pripit. Deşi este adevărat că Chamberlain, prin înţelegerea generoasă pe care a avut-o pentru lupta lui Hitler pentru pace, a contribuit la salvarea păcii mondiale, ultima decizie a fost a lui Hitler şi nu a lui Chamberlain! Lui Hitler şi nimănui altcuiva trebuie, în primul rând, să i se mulţumească pentru pacea care încă domină în cea mai mare parte a Europei; şi acest om este şi speranţa pentru pace în viitor. Aşa cum, evident, Chamberlain poate pretinde partea lui de pace, el putând avea o parte mai mică din Premiul pentru Pace. Dar cel mai corect lucru pe care trebuie să-l faceţi este să nu puneţi un alt nume alături de numele lui Adolf Hitler, aruncând astfel o umbră asupra lui. Adolf Hitler este, prin toate mijloacele, luptătorul autentic dat de Dumnezeu pentru pace, iar milioane de oameni din întreaga lume şi-au pus speranţele în el ca Prinţ al Păcii pe pământ.

Stockholm, 27 ianuarie 1939.

Fișa acestei nominalizări, care se găsește în arhiva Comitetului norvegian pentru Nobel, conţine toate elementele de identificare: anul – 1939, cel nominalizat – Adolf Hitler („Chancellor and Führer of Germanyˮ), nominalizator – E.C.G. Brandt („Member of Swedish parliament). Există însă şi un comentariu care, mai degrabă, apare ca o scuză istorică: „nominalizarea a fost retrasă la 1 februarie 1939 de nominalizatorul E.C.G. Brandt, un membru antifascist al Parlamentului suedez, care nu a intenţionat niciodată ca propunerea lui să fie luată în serios. Evident, acest comentariu a fost adăugat ulterior, pentru a-l scoate pe Erik Brandt de sub acuzaţia de susţinere a fascismului, dar şi pentru a salva imaginea Parlamentului suedez.

În ciuda acestui comentariu, în arhiva Comitetului norvegian al Premiului Nobel au fost păstrate fişele auxiliare ale nominalizării, ceea ce nu s-ar fi petrecut dacă propunerea lui Erik Brandt ar fi fost efectiv retrasă.

Premiul Nobel pentru Pace nu s-a acordat deloc în anul 1939, deşi între cei propuşi figurau, alături de Adolf Hitler, nume notorii precum Arthur Neville Chamberlain, prim-ministru al Marii Britanii, şi Mohandas Karamchand Gandhi, cunoscut sub numele Mahatma Gandhi (nume dat de Rabindranath Tagore), părintele independenţei Indiei. Deşi a fost nominalizat de cinci ori pentru Premiul Nobel, Mahatma Gandhi nu a luat niciodată distincţia.

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

1 COMENTARIU

  1. Pentru oprirea jefuirii khazare, Hitler si-a atras ura acestor falsi jidani – de fapt, talmudisti babilonieni adica satanisti care au declamsat si finantat genocidul germanilor si holocaustul crestinilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.