„Istoria s-a oprit în 1936” (Totul de atunci e propagandă)

5

Majoritatea oamenilor cunosc povestea din Matrix. Filmul, apărut în 1999, descrie un viitor distopic în care „realitatea” trăită de oameni este în fapt un simulacru creat de mașinile care doresc să subjuge rasa umană.

Filmul rezonează în continuare cu foarte mulți oameni datorită senzației tot mai acute că lumea noastră modernă este în mare parte o realitate simulată cu ajutorul tehnologiei și al mass media.

În urmă cu mulți ani, scriitorul George Orwell a tras un semnal de alarmă cu privire la condiția de Matrix a omului modern, și a afirmat că „istoria s-a oprit în 1936”.

Sursa acestei vorbe se găsește nu în romanul «1984», ci în eseul «Privind înapoi la războiul spaniol», o meditație pe marginea experienței sale din Războiul Civil din Spania (1936-1939), în care el a luptat de partea republicanilor contra naționaliștilor conduși de Franco. Potrivit lui Orwell, în timpul acestui conflict a devenit conștient de utilizarea pe scară largă a propagandei în consolidarea regimurilor totalitare moderne. „Îmi aduc aminte că i-am spus lui Arthur Koestler ‘istoria s-a oprit în 1936’, la care el a dat imediat din cap în semn de aprobare. Ne gândeam amândoi la totalitarism în general, dar mai precis la războiul civil. Destul de devreme în viață mi-am dat seama că niciun eveniment nu este prezentat corect în ziare, dar în Spania, pentru prima dată, am văzut reportaje care nu aveau niciun fel de legătură cu faptele, nici măcar legătura implicată de o minciună obișnuită. Am citit despre bătălii grandioase desfășurate în locuri unde nu a avut loc nicio bătălie, și o tăcere deplină despre sutele de oameni care au fost uciși. Am citit despre soldați care s-au luptat cu curaj, dar care au fost prezentați ca lași și trădători, iar alții, care nu au văzut nici măcar cum se trage un glonț au fost glorificați drept eroi ai unor victorii imaginare; și am văzut ziare londoneze care răspândeau aceste minciuni, și intelectuali dornici să ridice superstructuri emoționale pe evenimente care nu au avut loc niciodată. Am văzut în fapt istoria fiind scrisă nu în termeni de ceea ce s-a întâmplat ci în termeni de ceea ce ar fi trebuit să se întâmple în acord cu diferitele linii de partid”.

Observațiile de mai sus ale lui Orwell au fost inspirate de epoca celui de-Al Doilea Război Mondial, când regimurile totalitare precum cele din Germania nazistă și Rusia comunistă reprezentau o amenințare la adresa libertății în lume. Dar de atunci, un număr de gânditori au remarcat cum America și alte țări occidentale se îndreaptă spre un „totalitarism soft” în care iubirea de plăceri și o populație tot mai atomizată își cedează libertățile în fața unor ideologii radicale, care își mențin puterea prin educație și un flux constant de propagandă.

Ca urmare a faptului că lumea modernă se bazează pe propagandă, Orwell și-a dat seama că accesul nostru la evenimentele din trecut – precum Războiul Civil spaniol sau Al Doilea Război Mondial – va fi serios compromis.

„Acest aspect mă înspăimântă, deoarece îmi dă senzația că însuși conceptul de adevăr obiectiv dispare din lume. La urma urmei, există șansa ca acele minciuni sau altele similare să treacă drept istorie… O istorie va fi scrisă, și după ce aceia care își aduc aminte războiul vor fi murit, acele minciuni vor fi universal acceptate. Așadar, din toate punctele de vedere practice, minciuna va deveni adevăr”, afirma Orwell.

Orwell nu era naiv în privința istoriei. El a observat că era la „modă” să sugerezi că istoria este în principiu o lungă listă de minciuni și a recunoscut probabilitatea ca mulți istorici „să fi mințit deliberat… sau inconștient să fi colorat ceea ce au scris”. „Dar ce este specific epocii noastre este abandonul ideii că istoria ar putea fi scrisă în acord cu adevărul. Că există un corp… de fapte neutre pe care niciun istoric nu l-ar contesta serios”, adăuga scriitorul.

Dacă reflecțiile lui Orwell sunt adevărate, ne conduc la concluzii înfricoșătoare, și anume la ideea că propaganda din trecut este acum parte din „istoria” noastră, că propaganda pe care o vedem acum la televizor va fi studiată de generațiile viitoare drept „adevăr”, și că realitatea ne scapă din mâini într-o epocă a relativismului și mass-media.

__________________________________________________

Orwell: ‘History Stopped in 1936’ (and Everything Since Is Propaganda)

by Daniel Lattier

Most people are familiar with the plot of the The Matrix. The 1999 film portrays a dystopian future where the “reality” that people inhabit is actually a simulation created by machines intent on subjugating the human race.

The film has continued to resonate with many people because of a growing sense that our modern world is a largely simulated reality conditioned by technology and mass media.

As it turns out, many decades ago author George Orwell sounded the warning bell of modern man’s Matrix-like condition when he said, “History stopped in 1936”.

The source of this intriguing observation is not Orwell’s novel Nineteen Eighty-Four, but his 1943 essay “Looking back on the Spanish War.”It was written as a reflection on Orwell’s participation in the Spanish Civil War (1936-1939), in which he fought for the Republican side against the Franco-led fascists. According to Orwell, it was during the Spanish War that he became aware of the pervasive use of propaganda used to support the modern totalitarian regimes.

“I remember saying once to Arthur Koestler, ‘History stopped in 1936’, at which he nodded in immediate understanding. We were both thinking of totalitarianism in general, but more particularly of the Spanish civil war. Early in life I have noticed that no event is ever correctly reported in a newspaper, but in Spain, for the first time, I saw newspaper reports which did not bear any relation to the facts, not even the relationship which is implied in an ordinary lie. I saw great battles reported where there had been no fighting, and complete silence where hundreds of men had been killed. I saw troops who had fought bravely denounced as cowards and traitors, and others who had never seen a shot fired hailed as the heroes of imaginary victories; and I saw newspapers in London retailing these lies and eager intellectuals building emotional superstructures over events that had never happened. I saw, in fact, history being written not in terms of what happened but of what ought to have happened according to various ‘party lines’.”

Orwell’s above observations were inspired by the World War II era, when totalitarian regimes such as Nazi Germany and Communist Russia constituted a threat to freedom in the world. But since then, a number of thinkers have remarked that America and other Western countries are devolving into a “soft totalitarianism,” in which a pleasure-loving and increasingly lonely populace surrenders their freedoms to radical ideologies, which maintain their hold through education and a steady stream of propaganda.

As a result of the modern world’s reliance on propaganda, Orwell recognized that our access to the truth of past events – such as the Spanish Civil War or World War II – could be severely compromised:

“This kind of thing is frightening to me, because it often gives me the feeling that the very concept of objective truth is fading out of the world. After all, the chances are that those lies, or at any rate similar lies, will pass into history… Yet, after all, some kind of history will be written, and after those who actually remember the war are dead, it will be universally accepted. So for all practical purposes the lie will have become the truth.”

Orwell was not naive about history. He noted it was “the fashion” to suggest that history was essentially a long list of lies and recognized the likelihood that many writers of history “deliberately lied … or unconsciously coloured what they wrote.” “But what is peculiar to our own age,” Orwell wrote, “is the abandonment of the idea that history could be truthfully written”; that there is a “body… of neutral fact on which neither [historian] would seriously challenge the other.”

If true, Orwell’s reflections lead to some frightening conclusions, namely, that the propaganda of the past is now our “history”, that the propaganda we see in the news today will one day be studied by future generations as “truth”, and that reality stretches ever further beyond our grasp in an age of relativism and mass media.

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

5 COMENTARII

  1. Si asta – Orwell – a fost aliat cu Walter Neulander, tot un bolsevic si conspirator la asasinarea martirilor Ionel Mota si Vasile Marin, fie-le numele in veci laudat si pomenit!
    Nepot de Conte si Inspector regal in India…. l-a lovit dorinta sa rastoarne guvernarea spaniola anti-comunista, luptand alaturi de anarhisti, comunisti si altii asemenea!?!!

  2. Am postat pe pagina mea FB dezatrul indus Argentinei prin marirea constanta a datoriei publice, privatizari, copuperea parlamentarilor, promovarea de guverne teleghidate, etc.! Un documentar extraordinar subtitrat si in lb. romana

  3. Intodeauna propaganda reușește mai mult decat 1 milion de adevăruri spuse în gura mare! Manipularea este amestecul adevărului cu minciuna iar adevărul pur, intodeauna doare sau șochează, de aceea mulți nu îl suporta si mai degrabă cred o manipulare sau o ipoteza, decât purul adevăr!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.