Se sinucide Vestul?

3

Au existat numeroși gânditori în ultimul secol care au subliniat simptomele declinului în civilizația occidentală. Richard Weaver, Georges Bernanos, Alasdair MacIntyre, Alexander Soljenițîn, Samuel Huntington, David Bentley Hart și Rod Dreher sunt doar câțiva dintre aceștia. Voi adăuga încă un nume pe listă, jurnalistul britanic Malcolm Muggeridge (1903-1990), care scria în anul 1976:

„La fel, a devenit din ce în ce mai evident în partea a doua secolului XX că Omul Apusean a hotărât să se desființeze. Obosind să lupte pentru a fi el însuși, și-a creat din afluență propria plictiseală, din erotomanie propria impotență, din puterea sa propria slăbiciune; chiar el suflă din trâmbița care dărâmă zidurile cetății și într-un proces de auto-genocid, se convinge pe sine că este prea numeros așa că acționează în consecință cu pilula și bisturiul și seringa pentru a se împuțina și a fi astfel o pradă mai ușoară pentru dușmanii săi; până când într-un final, educându-se spre imbecilizare, poluându-se și drogându-se în consternare, se împleticește și cade; un brontozaur vechi, obosit și uzat se stinge. Mulți, cum a fost Spengler, au anticipat viitorul în astfel de culori, iar acum ceea ce au profețit ni se întâmplă nouă”.

Este greu de negat că multe dintre semnele declinului amintite de Muggeridge sunt realități ale vieții cotidiene în America, privită de unii drept ultima speranță a civilizației apusene.

De pildă…

„într-un proces de auto-genocid, se convinge pe sine că este prea numeros așa că acționează în consecință cu pilula și bisturiul și seringa pentru a se împuțina și a fi astfel o pradă mai ușoară pentru dușmanii săi”.

Potrivit Centers for Disease Control, fertilitatea americanilor se află la un minim istoric și sub pragul necesar pentru a înlocui o forță de muncă îmbătrânită și a menține economia stabilă. Iar numărul avorturilor efectuate în SUA, de la decizia Roe v. Wade din 1973 încoace, a fost de 60 de milioane, ceea ce se estimează că a redus populația Americii cu aproximativ 10%.

„educându-se spre imbecilizare, poluându-se și drogându-se în consternare”

Performanțele elevilor din școlile americane continuă să se prăbușească iar Marile Cărți care au format civilizația apuseană nu mai sunt citite. În multe școli, elevii sunt învățați nu doar că bărbații (rar femeile) apusene au făcut greșeli, dar că Vestul însăși este rău și trebuie uitat sistematic. După cum remarca profesorul Patrick Deneen de la Universitatea Notre Dame, „ceea ce sistemul nostru educațional își propune este să creeze o amnezie culturală, o totală lipsă de curiozitate, agenți liberi fără istorie, alături de obiective educaționale formate din procese fără conținut și cuvinte sclipicioase neanalizate cum ar fi „gândire critică”, „diversitate”, „modalități de cunoaștere”, „dreptate socială”, „competență culturală” șamd.”

Apoi este problema consumului pe scară largă a drogurilor: 45% dintre americanii cu vârste de peste 12 ani iau analgezice, tranchilizante, stimulante și sedative; 10% din adulți iau antidepresive (în urmă cu 30 de ani, 1 din 50 de adulți); 22% din americani fumează marijuana (unii o fac legal); și aproximativ 10% dintre americani consumă droguri ilegale.

Dar problema dacă aceste semne sunt într-adevăr simptome ale unui declin civilizațional rămâne un punct de controversă astăzi în America. O mare parte din americani cred că pământul este deja suprapopulat și drept urmare orice reducere a populației este fără îndoială bună, că a-i învăța pe studenții americani să privească mai favorabil către alte culturi decât cea în care s-au născut este o parte necesară din „gândirea critică”, și că o folosire pe scară largă a medicamentelor reprezintă un indicator al progresului medical.

Alții, totuși, văd în semnele de mai sus un semnal că americanii nu mai cred că Occidentul merită a fi prezervat. În cuvintele unui alt gânditor al secolului XX, Will Durant: „o civilizație mare nu este cucerită din afară până când nu se distruge pe sine dinăuntru”.

de Daniel Lattier

_________________________________________________

Is Western Civilization Committing Suicide?

In the past century there have been numerous thinkers who have outlined the signs of the decline of Western Civilization. We have mentioned many of them in articles for Intellectual Takeout: Richard Weaver, Georges Bernanos, Alasdair MacIntyre, Alexander Solzhenitsyn, Samuel Huntington, David Bentley Hart, and Rod Dreher.

I will now add another one to the list – British journalist Malcolm Muggeridge (1903-1990), who wrote the following in 1976:

“Similarly, it has become abundantly clear in the second half of the twentieth century that Western Man has decided to abolish himself. Having wearied of the struggle to be himself, he has created his own boredom out of his own affluence, his own impotence out of his own erotomania, his own vulnerability out of his own strength; himself blowing the trumpet that brings the walls of his own city tumbling down, and, in a process of auto-genocide, convincing himself that he is too numerous, and labouring accordingly with pill and scalpel and syringe to make himself fewer in order to be an easier prey for his enemies; until at last, having educated himself into imbecility, and polluted and drugged himself into stupefaction, he keels over, a weary, battered old brontosaurus, and becomes extinct. Many, like Spengler, have envisaged the future in such terms, and now what they prophesied is upon us.”

It’s difficult to deny that many of the conditions of decline that Muggeridge lists are realities of today’s life in America, which is regarded by some as the last best hope of Western Civilization. For instance…

“… his own impotence out of his own erotomania”:

As reported by a recent Politico article titled “Too Much Netflix, Not Enough Chill,” in spite of the decrease in sexual inhibitions, “Americans are having less sex, the share of Americans who say they never once had sex in the past year is rising, and – perhaps most surprising – this revolution in sexual behavior is being led by the young.”

“… in a process of auto-genocide, convincing himself that he is too numerous, and labouring accordingly with pill and scalpel and syringe to make himself fewer in order to be an easier prey for his enemies”:

According to the Centers for Disease Control, U. S. fertility is at an all-time low, and below the levels needed to replace an aging workforce and keep the economy stable. And there have been over 60 million abortions performed in the U.S. since the Roe v. Wade decision in 1973, which is estimated to have reduced today’s U.S. population by about 10%.

“… having educated himself into imbecility, and polluted and drugged himself into stupefaction”:

Student performance in American schools continues to decline, and they no longer read most of the Great Books that shaped Western Civilization. In many schools, students are being taught that past men (rarely women) of the West have not only made mistakes, but that the West itself is evil and must be systematically forgotten. As Notre Dame professor Patrick Deneen has noted, “What our educational system aims to produce is cultural amnesia, a wholesale lack of curiosity, history-less free agents, and educational goals composed of content-free processes and unexamined buzz-words like ‘critical thinking,’ ‘diversity,’ ‘ways of knowing,’ ‘social justice,’ and ‘cultural competence.’”

And then there’s the high prevalence of drug use: 45% of Americans above the age of 12 take prescription painkillers, tranquilizers, stimulants and sedatives; 1 in 10 American adults take antidepressants (thirty years ago it was less than 1 in 50); 22% of Americans use marijuana (some do so legally); and an estimated 10% of Americans use illegal drugs.

But the question of whether these conditions are actually signs of civilizational decline represents a point of division in America today. A large percentage of Americans believe that the earth is already overcrowded, and thus, that any reduction in population is unquestionably good; that teaching America’s students to look more favorably on cultures other than their own is a necessary facet of “critical thinking”; and that increased use of pharmaceuticals is an indicator of medical progress.

Others, however, see the above conditions as indicators that Americans no longer believe the West is worth preserving, and are reminded of the words of another 20th-century thinker, Will Durant: “A great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself within.”

Daniel Lattier

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

3 COMENTARII

  1. Trăim o îndemonizare în masă a omenirii iar demonii luptă cu îndârjire distrugerea și îndobitocirea oamenilor prin legile anticristice masonice și marxiste. Întunecații știu că vremea lor e pe sfărșite și se silesc cât mai multă omenire să ducă la iad

  2. Vestul o civilizație apusa. Dar din pacate trag si estul dupa ei datorită tradatorilor la cel mai înalt nivel.Sandramaua se surpă singura din interior .Dar vor cădea victime tot cei amărîți, jegurile își găsesc repede adăpost cît mai departe de primejdie .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.