De ce ar trebui să scrii de mână

1
Scris de mana

A-ți dezvolta un scris de mână cursiv, citeț are o anumită atracție estetică, dar vine și cu multe beneficii mentale, fizice, sociale și practice.

1. Îmbunătățește conexiunile neuronale. Scrisul de mână stimulează creierul cum nu o poate face dactilografiatul. Îmbunătățește interacțiunea dinamică dintre emisfera stângă și dreaptă, ajută la construirea de trasee neuronale și stimulează eficiența mentală. Potrivit Virginiei Berninger, cercetătoare și profesoară la Universitatea din Washington, „imaginile activităților cerebrale au ilustrat că mișcările degetelor folosite în scrisul de mână au activat regiuni uriașe din creier implicate în gândire, limbaj și memorie. Scrisul de mână diferă de dactilografiere deoarece necesită executarea unor mișcări secvențiale pentru a forma o literă în timp ce dactilografiatul implică doar atingerea unei taste”.

2. Îmbunătățește capacitatea de a citi cursiv. Când oamenii nu știu să citească cursiv, ei sunt analfabeți ai propriului limbaj. Abilitatea de a citi cursiv este importantă în multe contexte.

3. Îmbunătățește viteza de scris. Un scris simplu, cursiv este, prin conectivitatea lui, mai rapid decât mișcarea început-oprit a dactilografiatului. S-a demonstrat că viteza mărește atenția în timpul scrisului. Aceasta mărește continuitatea și fluiditatea scrisului, care la rândul ei încurajează un volum și mai mare de scris.

4. Îmbunătățește abilitățile motorii. „Scrisul de mână cursiv dezvoltă abilitățile senzoriale. Prin repetiție, copiii încep să înțeleagă cât de multă forță trebuie să aplice stiloului și hârtiei, poziționării stiloului în unghi corect, și planificării motorii pentru a forma fiecare literă într-o mișcare fluidă de la stânga la dreapta. Conștientizarea fizică și spațială le permite să scrie dar, și mai important, clădește bazele neuronale ale abilităților senzoriale necesare pentru o mulțime de sarcini zilnice precum încheiatul nasturilor, legatul șireturilor, ridicatul obiectelor, copiatul cuvintelor și, cel mai important, cititul” (Cutting Cursive, The Real Cost. Candace Meyer, CEO, Minds-in-Motion, Inc.).

5. Memorie mai bună. Luatul notițelor în loc de a scrie la computer încurajează un elev să proceseze conținutul și să-l recontextualizeze, ceea ce duce la o memorie și la o înțelegere mai bună. Studiile relevă că studenții țin minte mai bine informația la o săptămână distanță dacă au transcris paragrafele cu scris de mână decât dacă le-ar fi dactilografiat.

6. Ușurință la învățare. Dactilografiatul este mai greu decât scrisul cursiv din cauza procesului de început-oprit care se desfășoară când formezi litere. Mai mult, unele litere printate arată similar precum „b” și „d”, ceea ce este derutant pentru copii. Scrisul cursiv are o mare valoare pentru copiii care au probleme de învățare cum ar fi dislexia, disgrafia și deficitul de atenție.

7. Îmbunătățește lizibilitatea și abilitatea de pronunțare. Scrisul cursiv le cere copiilor să scrie de la stânga la dreapta, astfel încât literele se unesc într-o propoziție adecvată cu spații adecvate, ceea ce face scrisul mai ușor de citit. Ajută de asemenea prin exersarea memoriei, deoarece mâna dobândește memoria modelelor de pronunțare prin mișcările fluide care sunt folosite repetate. Acesta este același fenomen care apare când pianiștii învață tiparele mișcărilor mâinii prin repetiție continuă.

8. O autodisciplină sporită. Scrisul cursiv este complex și este inerent asociat cu dezvoltarea abilităților motorii subtile și a coordonării ochi-mână. A învăța să scrie cursiv îi face pe copii să dezvolte o autodisciplină, ceea ce este util în multe domenii în viață.

9. O semnătură de calitate. Scrisul de mână cursiv va îmbunătăți atractivitatea, lizibilitatea și fluiditatea semnăturii personale.

10. Un respect de sine mai mare. Abilitatea scrisului clar și fluid sporește încrederea elevilor de a comunica liber cu cuvântul scris. Scrisul de mână este o abilitate de viață vitală.

Top 10 Reasons to Learn Cursive

Developing an attractive, legible cursive handwriting style certainly has great aesthetic value, but it also has numerous mental, physical, social, and practical benefits.

1. Improved neural connections. Cursive handwriting stimulates the brain in ways that typing cannot. It improves the dynamic interplay of the left and right cerebral hemispheres, helps build neural pathways, and increases mental effectiveness. According to Virginia Berninger, a researcher and professor at the University of Washington, “Pictures of brain activity have illustrated that sequential finger movements used in handwriting activated massive regions of the brain involved in thinking, language, and working memory. Handwriting differs from typing because it requires executing sequential finger strokes to form a letter, whereas keyboarding only involves touching a key.”

2. Improved ability to read cursive. When individuals cannot read cursive, they are cursively illiterate in their own language. The ability to read cursive is required in many settings.

3. Increased writing speed. The connectivity of a simple cursive style is faster to write than the stop and-start strokes of printing. Speed has been shown to increase attention span during writing. This increases continuity and fluidity in writing, which in turn encourages greater amounts of writing.

4. Improved fine motor skills. “Cursive handwriting naturally develops sensory skills. Through repetition the children begin to understand how much force needs to be applied to the pencil and paper, the positioning of the pencil to paper at the correct angle, and motor planning to form each letter in fluid motion from left to right. This physical and spatial awareness allows them to write, but more importantly, builds the neural foundation of sensory skills needed for a myriad of everyday tasks such as buttoning, fastening, tying shoes, picking up objects, copying words from blackboards, and most importantly, reading.” (Cutting Cursive, The Real Cost. Candace Meyer, CEO, Minds-in-Motion, Inc.)

5. Increased retention. The act of taking notes by hand instead of on a computer encourages a student to process the content and reframe it, which leads to better understanding and retention. Studies indicate that college students remembered information better one week later when they transcribed a paragraph in cursive than when they printed it or used a keyboard.

6. Ease of learning. Printing is more difficult than cursive due to the frequent stop-and-start motion when forming letters. In addition, some printed letters look similar and are easily reversed, like the b and d, which is often confusing to children. Cursive is of particular value to children with learning challenges such as dyslexia, dysgraphia, and difficulties with attention.

7. Improved legibility and spelling ability. Cursive requires children to write from left to right so that the letters will join in proper sequence and with proper spacing, making their writing easier to read. It also aids with spelling through muscle memory, as the hand acquires memory of spelling patterns through fluid movements that are used repeatedly. This is the same phenomenon that occurs when pianists learn patterns of hand movements through continued repetition.

8. Increased self-discipline. Cursive handwriting is complex, and is inherently associated with the development of fine-motor skills and hand-eye coordination. Learning cursive prompts children to also develop self-discipline, which is a useful skill in all areas of life.

9. Higher quality signature. Cursive handwriting will improve the attractiveness, legibility, and fluidity of one’s signature.

10. Increased self-respect. The ability to master the skill of writing clearly and fluidly improves the students’ confidence to communicate freely with the written word. Handwriting is a vital life skill.

by Iris Hatfield, author of New American Cursive

Loading...
loading...

1 COMENTARIU

 1. Caligrafia se studia exact opt ani/, la început cu creionul moale, de calitate, apoi cu penița Redis// în scop estetic, cu stiloul… când a fost să deprindem scrierea caligrafică și dintr-un duct./ dintr-o singură mișcare, …fără a ridica mâna de pe foaia de hârtie.
  Conspectele, rescrierea… da/ fișele tematice/ de idei principale/ secundare/ rezumat///
  copierea unor portete…flori/
  exercițiul la un instrument/ cum ar fi pianul, conferă mâinii/mâinilor/ forță, trupului – o ținută elegantă/ disciplină și atenție distributivă.
  Palmele sunt modelate/ în ritmul mișcărileor, pe arpegii, acord,…acorduri…/ astfel încât memoria reține partitura/… //// Omagiu Profesorului – sculptor de formație, Ion Jiga ( bănățean, de origine șvab)…
  Mulțumesc pentru articolul prezentat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.