Rezervația naturală Bălteni-Brodoc, colțul de rai de care nu știai

0

Există locuri în lumea aceasta care îți rămân întipărite în suflet pentru peisajele pe care le oferă și senzația că intri într-o altă lume. Pădurea Bălteni de lângă Vaslui este un astfel de loc. Este cald iarna și răcoare vara, are văi, văiugi, dealuri line, dealuri abrupte, copaci imenși și, efectiv, covoare de flori, adică tot ce ai nevoie pentru o adevărată ieșire în natură. Nu are lanuri de lavandă, ca să faci poze, deci nu vei fi trendi, dar te vei simți ca renăscut. Nu mai spun că în orice moment poți da nas în nas cu cerbi și căprioare, iepuri, mistreți (deși nu e de dorit) și multe alte specii de animale. Diversitatea plantelor și copacilor? …Este atât de mare că nici nu știu de unde să încep!

În primul rând, această pădure este o rezervație naturală. Adică aici există specii de plante și păsări protejate prin lege. Nu poți face ce vrei tu, să rupi ce vrei tu sau să tai. Apoi, ferească Dumnezeu să tragi cu pușca! Ocolul Silvic Brodoc e aproape și pădurarii stau toata ziua cu ochii și urechile ciulite prin zonă.

Să vă fac un tablou general al locului. Sunt lucruri care țin mai mult de geografie, dar puteți să vă faceți o imagine clară a zonei, pe care poate o veți vizita vreodată. Rezervația Bălteni-Brodoc este situată la aproximativ 10 kilometri nord-vest de localitatea Vaslui, în lunca râului Bârlad. Are o altitudine de 105 metri și este înconjurată de dealuri. Cunoscută și sub numele de „Dumbrava Bălteni”, se întinde pe o suprafata de 22 de hectare. declarată arie protejată. Totul este o zonă depresionară în lunca Bârladului (temporar inundabilă), înconjurată de dealuri și reprezintă o arie naturală de interes forestier și floristic, datorită speciilor arboricole și ierboase întâlnite în perimetru acesteia.

Vegetația forestieră este constituită atât din elemente arboricole, cât și din specii de arbuști. Specii de arbori: stejar (Quercus robur), stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora), carpen (Carpinus betulus), frasin (din genul Fraxinus augustifolia), velniș (Ulmus laevis), tei argintiu (Tilia tomentosa), plop alb (Populus alba), plop tremurător (Populus tremula), arțar (Acer platanoides), arțar tătăresc (Acer tataricum). Specii de arbuști: corn (Cornus mas), alun (Corylus avellana), dârmoz (Viburnum lantana), păducel (Crataegus monogyna), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), călin (Viburnum opulus), vorniceriu pitic (Euonymus nana), salbă moale (Euonymus europaeus) sau măceș (Rosa canina).
Pont: măceșe multe găsiți la ieșirea din pădure spre satul Valea Târgului. Sunt destule tufe, puteți culege în liniște, nimeni nu vă va spune nimic.

Mai în jos, pe cărarea care duce în satul Valea Târgului, pe la mijlocul lunii octombrie se coc „porumbele”, fructele acelea dulci acrișoare pline de vitamina C. Ele mărginesc niște terenuri arabile. Nimeni nu vă va certa dacă vă băgați nasul în ele. Oamenii de aici sunt buni și primitori.
Sunteți voinici? Atunci vă veți întâlni cu Voiniceriu pitic, o floare superbă, element relictar, aflat în doar câteva stațiuni din țara noastră.
Dintre alte speciile rare se pot menționa: laleaua pestrita – specie monument al naturii, ghioceii bogați, laleaua galbenă, stânjenelul, velnisul.
Flora ierboasa este dominată de lăcrămioară, obsiga, toporași, paius.
Și nu uitați: inspirați adânc ozonul ăla teribil!

La o destul de mare distanță de zona amintită se află o altă minunăție a județului Vaslui, Pădurea Bălteni – Hârboanca.

„Situl de importanță comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni – Hârboanca, desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile NR. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat și completat prin Ordinul nr. 2387 din 2011, în a cărui suprafață este inclusă integral rezervația naturală Pădurea Hârboanca și parțial rezervația naturală Pădurea Bălteni, desemnate ca arii naturale protejate de interes național prin Legea nr. 5/2000 prin care se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național – secțiunea III – zone protejate.

În ceea ce privește scopul ariilor protejate, în rezervația naturală de interes național Pădurea Hârboanca, conform fișei rezervației existente la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, se urmărește protecția și conservarea unei specii de mamifere pisica sălbatica – Felis silvestris, a 4 specii de păsări – acvila de câmp – Aquila heliaca, vânturelul de seară – Falco vespertinus, acvila mică – Hieraaetus pennatus și ciocănitoarea sură – Picus canus – și a unei specii de plante, stânjenel – Iris aphylla. În rezervația naturală de interes național Pădurea Bălteni, conform fișei rezervației, se urmărește protecția și conservarea a 2 specii de mamifere – hârciogul – Cricetus cricetus și popândăul – Citellus citellus, 7 specii de păsări – acvila de câmp – Aquila heliaca, acvila țipătoare mare – Aquila clanga, viespar – Pernis apivorius, ciocănitoarea de stejar -Dendrocopus medius, ciocănitoarea de grădini – Dendrocopus syriacus, ciocănitoarea sură – Picus canus și sfrânciocul roșiatic – Lanius collurio, 5 specii de amfibieni – brotăcel – Hyla arborea, broasca roșie de pădure – Rana dalmatina, broasca râioasă verde – Bufo viridis, buhai de baltă cu burta roșie – Bombina bombina, tritonul cu creastă – Triturus cristatus și 4 specii de reptile – gușter – Lacerta viridis, șopârla de camp – Lacerta agilis, șarpele de alun – Coronella austriaca, broasca țestoasă de lac europeană – Emys orbicularis.
Situl de importanță comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca a fost desemnat pentru conservarea habitatului forestier de importanță comunitară 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen”.

din «Planul de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0158 Pădurea Bălteni-Hârboanca și al rezervațiilor naturale Pădurea Bălteni și Pădurea Hârboanca», din 07.06.2016

Loading...
loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.