„Să auzim pe străzile lumii furia popoarelor care se simt orfane și neprotejate!”

1

Într-un discurs adresat Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite cu ocazia aniversării a 75 de ani de existență, președintele Republicii Bolivariene Venezueala a condamnat în câteva rânduri sancțiunile impuse țării sale de către guvernul Statelor Unite. Liderul venezuelean a condamnat ceea ce a numit „agresiunile inumane, criminale” ale SUA care lovesc în câteva țări care nu se supun intereselor americanre, precum Venezuela, Cuba, Iran sau Siria. Aceste practici ale SUA, care continuă să se erijeze în singura supraputere globală, fac din această țară un inamic al păcii și al lumii. „Spunem guvernului supremacist al Statelor Unite că lumea îi urmărește, că secolul 21 are milioane de ochi care văd dincolo de matricile media. Vă spunem că mai aveți încă timp pentru a inversa starea de rău globală pe care arbitrarul și aroganța voastră le provoacă în lumea conștientă”.

Liderul socialist a făcut un rechizitoriu intransigent neo-liberalismului și capitalismului sălbatic care domină o bună parte a planetei, sub același patronaj al SUA: „Statele au fost reduse la o expresie minimă și neoliberalismul impus a sufocat instituțiile publice, transformând drepturile oamenilor în servicii private; sănătatea a devenit un lux. Să auzim pe străzile lumii furia popoarelor care se simt orfane și neprotejate! Sănătatea și bunăstarea populației nu sunt mărfuri; piața nu poate continua să regleze destinul umanității!”.

„Excelența voastră, președinte al Adunării Generale, domnule Volkan Bozkir,

Excelența voastră, secretar general, dl António Guterres,

Șefi de stat, șefi de guvern

Autorități care participați la această a 75-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite,

În primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru că mi-am scos masca de față, care este necesară în acest moment de pandemie, și vreau să îi salut pe toți cei care ne urmăresc și ne ascultă din întreaga lume.

Permiteți-mi să vă felicit, domnule președinte, în numele guvernului constituțional al Venezuelei și al poporului Republicii noastre Bolivariene pentru preluarea președinției acestei a 75-a sesiuni a Adunării Generale. O mare ocazie, de mare importanță, datorită situației astrale prin care trece omenirea, cauzată de această urgență mondială generată de COVID-19. Spun o situație astrală pentru că, pe lângă faptul că prezintă dificultăți serioase pentru ordinea planetară complexă, este și o oportunitate de a reflecta și de a promova schimbarea paradigmelor la care se așteaptă umanitatea însăși, în special marile majorități vulnerabile la sărăcie și excluziune. Atât de la noi, cât și, la fel de mult de la liderii mondiali.

În aceeași Adunare Generală, în 2001, Comandantul nostru etern Hugo Chávez a spus – citez – „Venim, apoi, fără teamă, cu multă bună credință, cu mult optimism în viață, în frăție, în unire și în posibilitatea supremă, noi, liderii țărilor planetei, avem astăzi să căutăm și să construim soluții reale la probleme reale pentru a căuta dreptate și pace”. Din Venezuela, credem că lumea trebuie complet revizuită, cu o mare lupă, a spus comandantul Chávez; o lupă foarte puternică, pentru că lumea a devenit foarte rea, s-a împiedicat de la o greșeală la alta. A fost o chemare făcută de comandantul Chávez în 2001, pentru a avea un sentiment al realității în refundarea Organizației Națiunilor Unite. Și am ajuns la 2020, insistând asupra acestei nevoi de reînnoire a paradigmelor.

Venezuela recunoaște că, în acești 75 de ani, Organizația Națiunilor Unite a dat mari contribuții umanității. Cu toate acestea, cerem mai multă voință și eforturi pentru a păstra realizările, pentru a avansa în noi obiective. Insistăm asupra necesității de a consolida cooperarea Sud-Sud și de a crea mecanisme alternative de finanțare și sprijin tehnic care să susțină inițiativele și prioritățile definite de popoarele noastre pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceasta este o sarcină urgentă și în timp util și fiecare zi contează. „Și Sudul crede, și Sudul contează, și Sudul există”, așa cum a spus poetul Benedetti, din prezența sa centenară.

Cu toții trebuie să lucrăm pentru a ne salva planeta. Facem un apel pentru a atinge cel mai înalt angajament politic de combatere a schimbărilor climatice, care sunt o realitate și o prioritate urgentă. Recunoaștem importanța consolidării acțiunilor de atenuare și adaptare, în conformitate cu Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și Acordul de la Paris. Prin urmare, reafirmăm importanța mijloacelor de implementare, pentru ca țările în curs de dezvoltare să își desfășoare acțiunile climatice. Noam Chomsky a avertizat recent, „nu mai este mult timp”.

Domnule președinte,

Națiunile Unite și umanitatea în ansamblu se confruntă cu o criză profundă și complexă, combinând pandemia COVID-19 cu provocările globale ale schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă.

La acest scenariu tulburător se adaugă revendicarea nu mai puțin alarmantă a marilor puteri de a conduce omenirea într-o confruntare directă în sfera militară. Acesta ar fi, poate, ultimul pentru specia noastră. Statele Unite ale Americii, departe de a prelua o poziție de conducere pozitivă sau proactivă, se comportă în mod neregulat, sub un guvern intransigent și ostil diplomației și înaltei politici, întrucât ignoră în mod deschis multilateralismul și orice tip de regulă globală preexistentă.

Pandemia COVID-19 a ajuns să schimbe realitățile și prioritățile întregii umanități, din cauza consecințelor sale asupra vieții umane. Pandemia a evidențiat inegalitățile din lume și le-a exacerbat. Din păcate, unele măsuri de urgență în fața pandemiei au sporit decalajele sociale și economice din țări. De aceea, comunitatea internațională, în ansamblu, trebuie să ofere un răspuns global și coordonat pentru a sprijini toate națiunile care au nevoie, contribuind la crearea condițiilor pentru economii mai puternice și societăți mai incluzive.


Chiar înainte de pandemia COVID-19, deja se producea prăbușirea ordinii geopolitice și geo-economice internaționale. Cu toate acestea, această urgență ne-a făcut să fim conștienți și să ne gândim critic la contradicțiile capitalismului și la incapacitatea sa logică și operațională de a face față acestor crize. În multe cazuri, statele au fost reduse la o expresie minimă și neoliberalismul impus a sufocat instituțiile publice, transformând drepturile oamenilor în servicii private; sănătatea a devenit un lux. Să auzim pe străzile lumii furia popoarelor care se simt orfane și neprotejate! Sănătatea și bunăstarea populației nu sunt mărfuri; piața nu poate continua să regleze destinul umanității! 

Venezuela consideră că rolul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) ar trebui să fie un exemplu de multilateralism pe care trebuie să îl consolidăm. OMS trebuie să fie o organizație care acționează și vorbește fidel, fără să se plece la presiuni, extorcări și atacuri ale celor puternici; care îi confirmă autoritatea morală, capacitatea științifică și cooperarea bazată pe solidaritate. Salutăm eforturile științifice enorme ale națiunilor surori, precum Rusia, China și Cuba, în crearea unui vaccin eficient și sigur împotriva COVID-19 și avem încredere că astfel de descoperiri vor fi considerate un bun public global de către fiecare dintre națiunile noastre, cu acces gratuit pentru toate popoarele lumii, fără discriminare.

Din Republica Bolivariană a Venezuelei, propunem crearea unui fond de cumpărare public rotativ în cadrul Sistemului Națiunilor Unite pentru a garanta accesul la produse alimentare și de sănătate, finanțat cu resurse publice. Acest lucru va face posibilă confruntarea cu discriminarea și blocada economică împotriva țărilor, facilitând guvernelor achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare.

Solicităm consolidarea politicilor și fondurilor de finanțare care vizează dezvoltarea lanțurilor de producție locale și a noilor actori economici, precum și crearea unei bănci de tehnologii gratuite și procese universale de educație și formare.

Republica Bolivariană a Republicii Venezuela susține adoptarea unui instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic pentru dezvoltare și dreptul la dezvoltare, care va întări lupta popoarelor pentru a depăși sărăcia și inegalitățile sociale și pentru justiție socială.

Re-alegerea noastră ca membru al Consiliului Drepturilor Omului al Națiunilor Unite, prin voturile suverane și majoritare ale țărilor reprezentate în sistemul Națiunilor Unite – în ciuda atacurilor neîncetate ale imperiului SUA și ale sateliților săi – ne-a reafirmat angajamentul de a promova respectul pentru drepturile omului și libertățile fundamentale ale tuturor oamenilor, fără nicio distincție de niciun fel și într-o manieră echitabilă și echitabilă, susținând cu tărie orice inițiativă în lupta împotriva etniei, a genului, a naționalității și a altor forme conexe de intoleranță. Ne-am angajat să respectăm principiile universalității, imparțialității, obiectivității, nepolitizării și neselectivității în implementarea lor. Suntem dedicați dialogului internațional, intercultural, constructiv și cooperativ pentru a promova promovarea și protecția tuturor drepturilor omului, inclusiv, desigur, dreptul la dezvoltarea cuprinzătoare a popoarelor.

Domnule președinte,

Republica Bolivariană a Venezuela își ratifică angajamentul față de soluționarea pașnică a diferendelor, în conformitate cu principiile stabilite în Carta Națiunilor Unite și, în acest sens, în legătură cu disputa teritorială privind Guayana Esequiba, Venezuela își reiterează aderarea strictă la Acordul din 1966. În special, subliniem obiectul, scopul și motivul Acordului de la Geneva, care impune în mod clar realizarea unei soluții practice, satisfăcătoare și reciproc acceptabile prin mecanisme succesive prevăzute la articolul 33 din Carta Națiunilor Unite. Prin negocieri politice, diplomatice și de comun acord, vom ajunge la soluționarea acestei dispute moștenite din colonialismul imperial.

Domnule președinte,

Lumea a continuat să se confrunte cu multe nedreptăți care afectează popoare nevinovate, amenințând exterminarea lor; acțiuni ale unor state care sunt nejustificate și inadmisibile și care jenează omenirea. Să ne reiterăm încă o dată sprijinul și solidaritatea cu poporul arab din Palestina și să cerem respect pentru teritoriile lor istorice stabilite în 1967 de această Organizație a Națiunilor Unite.

Susținem apelul Organizației Națiunilor Unite de a pune capăt blocadei infame, criminale, de aproape 60 de ani, împotriva națiunii noastre surori din Cuba și, în acest sens, reafirmăm apelul către guvernul SUA de a pune imediat capăt blocadei economice, comerciale și financiare pe care o impune națiunii noastre surori.

Domnule președinte,

Republica Bolivariană a Republicii Venezuela își reiterează angajamentul față de necesitatea promovării și consolidării dialogului și cooperării prin construirea de punți între popoare, respectând diferențele culturale și religioase, prin prevenirea conflictelor, reconcilierea și consolidarea păcii.

Mișcarea Nealiniată (NAM) a promovat recunoașterea acestor inițiative, politici și valori, prin celebrarea Zilei Internaționale a Multilateralismului și a Diplomației pentru Pace și s-a alăturat Grupului de Prieteni ai Alianței ONU a Civilizațiilor, care sunt fluturând steagurile pluralismului și echității. Mai sunt multe de făcut și o vom face.

Domnule președinte,

Venezuela, după cum știți, este atacată constant. Iubita noastră Patrie este victima unui atac multiform al Imperiului SUA, în domeniul mass-media, în domeniul politic, în domeniul economic; am fost chiar amenințați cu agresiuni militare directe. Măsurile unilaterale impuse de guvernul Statelor Unite ale Americii au încercat să supună poporul venezuelean. Cu toate acestea, poporul nostru, împreună cu Guvernul constituțional, au rezistat eroic oprobriului, ilegalității, inumanității unui imperiu care astăzi reprezintă cea mai gravă amenințare cu care se confruntă lumea multipolară și multicentrată.

Astăzi, în picioare și cu demnitatea oamenilor, copii ai gloriilor Eliberatorului Simon Bolivar, spunem guvernului supremacist al Statelor Unite că lumea îi urmărește, că secolul 21 are milioane de ochi care văd dincolo de matricile media. Există încă timp pentru a reveni la legalitatea internațională. Vă spunem că încă mai aveți timp pentru a inversa autodiscreditarea și starea de rău globală pe care arbitrarul și aroganța voastră le provoacă în lumea conștientă. Continuarea pe calea încălcării Cartei Națiunilor Unite îi va conduce inexorabil spre izolarea, discreditarea și condamnarea istoriei popoarelor, inclusiv a propriilor lor oameni, a oamenilor din Statele Unite, care au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva rasismului, împotriva brutalității poliției, împotriva abuzului.

Măsurile coercitive unilaterale au trezit nu numai indignarea și respingerea popoarelor împotriva pretinsei dictaturi globale ridicate din Statele Unite, care încearcă să ne impună, ci au generat și coeziune și inițiative naționale în jurul noilor forme de producție, tehnice și tehnologice. soluții. Inventivitatea a fost răspunsul la persecuția industriei noastre naționale. Acesta este adevărul venezuelean, în carne și oase, care este atât de ascuns și pe care încearcă atât de mult să-l disprețuiască.

Astăzi vă pot spune, Excelență, că o revoluție a inovației a fost declanșată în Patria noastră, o nouă ofensivă pentru a transforma într-un ciclu virtuos de oportunități încercările de agresiune, prin care națiunea noastră să se prăbușească.

Am făcut un efort titanic cu propriile noastre capacități, pe lângă solidaritatea și cooperarea țărilor prietene și a Sistemului Națiunilor Unite pentru a face față întregii situații de pandemie COVID-19. Am evitat cele mai rele momente, în ciuda planurilor, prognozelor și dorințelor catastrofale ale celor care ne atacă. Nici blocada ilegală, nici agresiunile împotriva guvernului nostru nu ne-au distras atenția și ne-au împiedicat să îndeplinim un mare efort: scopul protejării vieții populației noastre.

Astăzi putem spune că am aplicat aproximativ 1,9 milioane de teste gratuite, ceea ce a reprezentat, astăzi, media de 62.489 de teste pe milion de locuitori. Putem spune că suntem țara din America Latină și Caraibe care a efectuat cele mai multe teste asupra cetățenilor săi; spunem acest lucru cu umilință și cu dorința de a ajuta întotdeauna țările vecine de la care, cu frecvență, primim doar agresiuni, de la guvernele lor. Acest lucru, care este un adevăr venezuelean, nu îl veți auzi, nu îl veți vedea pe primele pagini ale mass-media tradiționale, cu atât mai puțin în rețelele sociale sau pe Internet; blocada este și comunicativă.

De aceea vreau să mă opresc și să împărtășesc experiența noastră, care ar putea salva vieți în alte locuri de pe planetă, la fel cum au făcut China, Cuba și Rusia cu noi.

Sistemul nostru de protecție socială și de sănătate ne permite să mergem din casă în casă pentru a căuta cazuri pozitive și să asistăm cazurile suspecte sau potențiale. Mizăm pe asta; cu misiunile medicale și sistemul automatizat de protecție numit Patria Web System, unde sunt înregistrați peste 20 de milioane de cetățeni, adulți, cu o populație de 30 de milioane de locuitori, echivalent, după cum puteți vedea, cu mai mult de două treimi din populație. Acest sistem teritorial ne-a permis să ajungem la toate comunitățile din țara noastră. Avem propriul nostru model, conceput pe principiul prioritizării vieții tuturor, în mod egal. Datorită acestui fapt, am reușit să combinăm o distanțare sănătoasă cu viața productivă a țării. L-am numit „Sistemul Șapte prin Șapte” și îl punem la dispoziția tuturor națiunilor, cu modestia care ne caracterizează. Șapte zile: o săptămână de adăpost în case, de carantină profundă și șapte zile, o săptămână de flexibilitate economică, largă și generală; ceea ce asigură implementarea unei noi normalități, până când vom putea depăși această pandemie.

Guvernul nostru s-a pregătit să facă față acestei provocări împreună cu oamenii noștri; avem nivelul superior de conștientizare pe care l-a acumulat populația venezueleană și eficiența sistemului nostru de sănătate publică. În acest fel, am reușit să controlăm primele semne ale acestei pandemii care s-a abătut asupra lumii, câștigând timp pentru a îmbunătăți toate protocoalele de prevenire, tratament și protecție a poporului nostru.

Venezuela este una dintre puținele țări care aplică tratament gratuit și diferențiat pentru cazurile depistate: asimptomatic, ușor simptomatic, moderat simptomatic și sever simptomatic. Politica noastră de prevenire și atenție implică spitalizarea totală a tuturor cazurilor pozitive, chiar și atunci când acestea nu prezintă simptome. Acest lucru ne-a împiedicat să extindem exponențial această boală.

Domnule președinte,

Peste 30 de mii de miliarde de dolari au fost preluați din Republica Bolivariană din Venezuela, înghețați și păstrați în conturi bancare din Statele Unite și Europa.

De asemenea, orice companie sau guvern care comercializează orice bun sau serviciu cu țara noastră, fie alimente, medicamente, combustibili, aditivi necesari pentru a produce benzină – de care au nevoie oamenii noștri – etc., este prohibit.

De aceea, reiterăm în fața lumii că Venezuela s-a pregătit să reziste acestei ofensive de agresiuni criminale, inumane. Venezuela s-a pregătit să depășească această blocadă impusă de către guvernul Statelor Unite ale Americii de Nord. Este o luptă pentru Patria noastră, pentru regiune, pentru umanitate. Poporul nostru eroic venezuelean și-a asumat în trecut responsabilitatea rolului său istoric în fața ignominiei celui mai periculos imperiu al istoriei universale; un imperiu care, în același timp, scrie cele mai îngrozitoare capitole ale inumanității și impunerii criminale. Lumea trebuie să știe că suntem pregătiți să le luptăm cu forța istoriei noastre, a spiritului, a rațiunii și a dreptului internațional.

Aș dori să reiterez încă o dată profunda noastră apreciere față de declarația atât a secretarului general, cât și a înaltului comisar pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, cerând ridicarea imediată a măsurilor coercitive unilaterale și penale, care nu sunt doar contrare Cartei Națiunilor Unite, dar sunt obstacole clare impuse țărilor afectate, pentru a aborda în mod adecvat pandemia COVID-19 și respectarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Atacurile – după cum știți – nu se limitează doar la măsurile coercitive unilaterale. Pe 3 mai, Venezuela s-a confruntat cu o tentativă de incursiune maritimă a unui grup de mercenari și teroriști, finanțată de guvernul Statelor Unite și instruită pe teritoriul columbian, cu sprijinul total și absolut al guvernelor americane și columbian. Acest grup de teroriști a fost confruntat în timp real de uniunea civico-militar-polițienească, iar autorii acestui atac, al acestei incursiuni armate împotriva Venezuelei, au fost neutralizați și capturați și se află sub ordinele instituțiilor judiciare pentru procesele corespunzătoare.

De asemenea, recent am capturat un spion american cu arme de război și documente legate de industria noastră petrolieră și electrică. Este un asediu zilnic cu care ne-am confruntat, demontând, denunțând, dezvăluind unul câte unul.

Și mă întreb: cum poate fi calificată o acțiune teroristă în mijlocul unor circumstanțe umanitare extraordinare, precum cea pe care o trăim cu pandemia COVID-19? Oare umanitatea o poate califica? Cel mai puțin putem spune că s-a impus excesul, care este cel mai cumplit păcat care pare să fi preluat complet elitele nord-americane.

De aceea, Republica Bolivariană din Venezuela reiterează necesitatea de a reveni la principiile respectului suveranității, al autodeterminării popoarelor, exprimate în Carta Națiunilor Unite, care ne unesc pe toți, a căror încălcare ilegală de către unele state membre ale acestei Organizații, motivată de motive nenobile, pune în pericol stabilitatea țării noastre și a regiunii latino-caraibiene.

Este necesar ca țările care apără pacea să se activeze și să facă guvernul Statelor Unite să înțeleagă că, în mijlocul unei pandemii, nimeni nu poate înțelege și nici nu se explică că există o creștere a blocadei ilegale împotriva unor țări nobile, precum Cuba, Nicaragua, Venezuela, Siria, Iran și alte țări frățești ale lumii. Din acest motiv, trebuie să cerem încetarea tuturor măsurilor coercitive unilaterale, a tuturor sancțiunilor pretinse și să li se permită popoarelor noastre să își exercite propriile drepturi, dreptul la dezvoltare și la pace. Statele Unite și guvernul său trebuie să abandoneze vechea practică de criminalizare a celor dintre noi care nu se subordonează ordinelor lor din această lume și să mențină, așa cum o facem noi, o politică de independență și suveranitate. Statele Unite – trebuie să spunem acest lucru – în decursul istoriei, au devenit cea mai semnificativă amenințare la adresa păcii din această lume.

Dorim să susținem cuvintele secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, privind încetarea focului și încetarea conflictelor din lume, reiterând respectul nelimitat și respectarea deplină a scopurilor și principiilor Cartei Statelor Unite și ale dreptului internațional, în special, respectarea suveranității, integrității teritoriale și neingerințelor în treburile interne ale statelor, dialogul între națiuni, soluționarea pașnică a diferendelor și interzicerea amenințărilor sau folosirea forței ca atare.

Domnule președinte,

Venezuela a fost în mod tradițional o țară gazdă a refugiaților și a migranților. Cu toate acestea, ca o consecință directă a măsurilor de constrângere unilaterale penale și a agresiunilor economice impuse de guvernul Statelor Unite poporului nostru, a avut loc un proces de migrație a cetățenilor, fundamentat pe motive economice.

Cu toate acestea, în prezent, țara noastră se confruntă cu un val de întoarcere voluntară, masivă, a mii de migranți venezueleni, din țările cu niveluri foarte ridicate de infecții COVID-19, cum ar fi Columbia, Ecuador, Peru, Chile, Brazilia, din diferite motive, cel mai important fiind eșecul managementului COVID-19 în acele țări. În al doilea rând, încălcarea sistematică a drepturilor omului asupra migranților venezueleni, politicile anacronice și xenofobe împotriva migranților din țara noastră, inclusiv de la niveluri înalte de guvernare din aceste țări; discriminare, maltratare, lipsa condițiilor socio-economice, o situație de semi-sclavie, trafic de persoane, calamități pe care migranții noștri le-au suferit încălcând în mod clar demnitatea lor umană. Care a fost reacția lumii? – ne întrebăm – și asta îngrijorează Venezuela în fața acestor fapte reprobabile: tăcerea complice.

După cum am spus, pandemia COVID-19 a catalizat condițiile de viață deja nesustenabile ale mii de migranți din așa-numitele țări gazdă, care au raportat agravarea abandonului și lipsa de răspuns și atenție din partea autorităților din aceste țări. Fragilitatea sistemelor de protecție socială din aceste țări a devenit evidentă, care uneori sunt prezentate ca modele sociale și economice. Și ne întrebăm încă o dată, cum este posibil, în ciuda sumelor mari de dolari care au fost acordate acestor guverne prin conferințe extravagante de recrutare a donatorilor pentru migranții venezueleni? Ce au făcut cu acei bani? Au furat aceste guverne? Credem că trebuie cu siguranță să revizuim, cu rigoare instituțională și științifică, rolul pe care unele agenții ale Organizației Națiunilor Unite, sau unii oameni din anumite agenții, l-au jucat în aceste procese, precum UNHCR și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

Domnule președinte,

În scopul reconcilierii și al respectării acordurilor încheiate în cadrul dialogului național între forțele politice venezuelene, în septembrie 2019, au fost adoptate o serie de măsuri pentru a beneficia și a garanta democrația în Venezuela. Recent, 110 cetățeni aparținând grupurilor de opoziție de dreapta au fost grațiați, fiind urmăriți penal pentru mai multe infracțiuni legate de agresiunea împotriva țării noastre. Prin această decizie, încercăm să continuăm să construim calea către reconciliere națională, înțelegând că pacea merită toate eforturile și nu vom înceta, domnule președinte, în angajamentul nostru pentru această sarcină.

În conformitate fidel cu prevederile stabilite în Constituția noastră națională, aprobate prin referendum de poporul venezuelean în decembrie 1999, alegerile democratice viitoare vor avea loc pe 6 decembrie 2020. De data aceasta pentru a reînnoi puterea legislativă , cu participarea a peste 14.400 de candidați, din peste 107 organizații politice din întregul spectru ideologic național.

În Venezuela, vă pot spune, există toate garanțiile necesare pentru organizarea alegerilor parlamentare și de aceea am invitat oamenii să ni se alăture, să fim martori ai unei democrații vii. Nimic și nimeni nu va putea lua Poporului venezuelean dreptul de a alege noua putere legislativă, întrucât acesta este un instrument fundamental pentru existența colectivă și va fi o expresie a voinței puterii originale. Nimeni nu decide pentru noi venezuelenii; nu intervenim și nici nu intenționăm să facem acest lucru în niciun caz – niciodată – în fața oricărei alte națiuni, suntem respectuoși și, prin urmare, cerem respect.

Chiar și așa, Guvernul de la Washington, care și-a condus propriul popor la prăbușire în pandemie – care, apropo, va organiza alegeri prezidențiale în noiembrie viitor -, prin încălcarea flagrantă a dreptului internațional, a impus în mod ilegal noi măsuri coercitive unilaterale împotriva instituțiilor democratice venezuelene, în acest caz, puterea electorală, să încerce să interfereze cu desfășurarea alegerilor parlamentare prevăzute în Constituția noastră. De aceea, Republica Bolivariană a Republicii Venezuela reiterează necesitatea de a revendica principiile respectării suveranității și autodeterminării popoarelor, exprimate în Carta Națiunilor Unite, a cărei încălcare ilegală de către unele state membre ale acestei organizații este menită să conducă Venezuela la violență și conflict. Nu o vom permite! Cerem respect! Calea venezueleană este cea a păcii, democrației, libertății, votului, participprii și acțiunii populare. Așa a fost și așa va fi.

Domnule presedinte,

Autorități ale lumii,

Șefi de stat, șefi de guvern,

Iată Venezuela în picioare! Cu demnitatea sa istorică, în pace. Gata pentru noi provocări; gata pentru noi victorii. Vă spun rămas bun, dorind unirea, pacea și cooperarea întregii lumi.

Mulțumesc foarte mult!

Citește și:

Mesajul lui Maduro către americani: „Cei care conduc imperiul Statelor Unite vor să pună mâna pe petrolul nostru”

Se desfășoară o campanie brutală, cu imagini trucate, cu imagini montate, cu știri false. Nu credeți nimic din ce se spune la televiziuni. V-o spun din inimă. Cum nu pot inventa că Venezuela și Maduro dețin arme de distrugere în masă, pentru a interveni, inventează în fiecare zi alte imagini, alte știri false pentru a justifica o agresiune împotriva țării noastre (Citește mai departe…)

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

1 COMENTARIU

 1. Să auzim pe străzile lumii furia popoarelor care se simt orfane și neprotejate! Sănătatea și bunăstarea populației nu sunt mărfuri; piața nu poate continua să regleze destinul umanității!”….” comandantul nostru etern Hugo Chavez…”Din Republica Bolivariană a Venezuelei, propunem crearea unui fond de cumpărare public rotativ în cadrul Sistemului Națiunilor Unite pentru a garanta accesul la produse alimentare și de sănătate, finanțat cu resurse publice. Acest lucru va face posibilă confruntarea cu discriminarea și blocada economică împotriva țărilor, facilitând guvernelor achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare….”____––_____populism ieftin, pana la urma de ce ar trebui ca o tara ca Venezuela ( sau Romania) sa importe „produse alimentare” si „de sanatate”, cand se stie ca TARI PE NISIP fac productii agricole( alimentare) record? Cam asta este problema in tarile socialiste, exact cum spunea cea mai mare personalitate femeie-ca si PM al UK-„In tarile socialiste, problema este ca , la un moment dat, banii se termina.Banii ALTORA” Exact cazul Venezuelei, pe vremea lui HC inca se traia bine in Venezuela, insa IMENSA GRESEALA a fost facuta (si am spus-o, in acei ani) de completa DEREGLARE a pietii interne a petrolului( benzina), care se „vindea”, -practic- fara valoare( populism imbecil) , daca s-ar fi dublat pretul(si nu ar fi simtit nimeni „povara”) Venezuela ar fi putut rezolva macar imensa problema a apei potabile…In sfarsit, maduro are ghinionul sa fie un fel de ceausescu in ultimii 10 ani, pentru ca exista o paralela cu Romania, care prin anii „60 , chiar primii din ’70, a avut o perioada de prosperitate, insa era datorata mostenirii burghezo-mosieresti, adica respectul pentru munca si proprietate, insa acestea au disparut, odata cu aproape totala colectivizare a pamantului si industriilor…Mai jos doua comentarii din 2013:

  Hugo Chavez- epitaf pentru un tiran
  (Stanomir-06.03.20130)
  „Un accident al destinului a făcut ca moartea lui Hugo Chavez să coincidă cu împlinirea a ÅŸaizeci de ani de la dispariÅ£ia celui care a fusese părintele popoarelor, generalissimul Stalin…” ______________–––––––––-_______________ Acum sunt convins ca autorul este acelasi de pe Club 2020, este tipica intrarea bombastica, care la o analiza chiar sumara, se dovedeste a fi de rasul curcilor: Vezi domnule, ce -tzi este si cu destinul asta… sa moara exact pe 5 martie precum Stalin! Probabil ca stanomir nu stie ca in fiecare an mor 56 miioane de oameni si ca pe fiecare saptamana-logic, media- mor cate un milion cea ce impune concluzia ca in acea zi au mai murit inca peste 140 mii suflete… Sa fi fost si astia dictatori si stalinisti, caci asta vrea sa sugereze idea, ca destinul l-a ales pe HC sa moara in aceasta zi, doar ca sa ne transmita mesajul in ce categorie sa-l plasam, pentru „ca suprapunerea da masura vigorii tiraniei”, etc… In primul rand se trage concluzia ca autorul este superstitios cea ce da masura ortodoxismului (gaunos) romanesc, si se potriveste -idea sa- ca nuca-n perete, daca ne gandim ce titlu are, la o facultate! Apoi venezuelenii au avut zeci si zeci de ani la rand un status elevat(chiar in lume) si mai toti au avut pasaport, asa ca a vorbi de dictator, mi se pare tras de par, mai ales ca inca nici nu a fost ingropat(cum se zice) si au si inceput detractarile.Asa cum am mai zis, sa lasam putin timp sa apara alte rapoarte mai pertinente(ale CIA, ale rusilor, mosadului, si mai ales ale opozitiei din Venezuela, etc.) si vom putea sa-l trecem in slow motion prin furcile caudine(sarind, desigur, peste vorba stramoseasca „despre morti, numai de bine”), cred ca asta ar fi cel mai cinstit, nu sa sarim si cu membrele posterioare pe groapa omului, cu pamant inca reavan.. Iar ca o completare la postul meu de mai jos, in aceiasi categorie este pusa si rodica culcer, care tot pe respectiva pagina, mi-a sters cateva comentarii care-i „demonstrau” (sa zicem) ca ea nu ar fi avut dreptate. Iar respectivul articol amintit, se intituleaza Capitalismul American , vs. Socialismul Est European” si poate fi citit pe o multime de pagini romanesti, inclusiv pagina lui Paul Goma.

  03-07-2013

  sa speram ca schimbarea procurorilor va fi una reala si nu numai acest pres.-edinte va fi arestat, ci si primii doi, cat si toti pm-i, 90% din actualul si fostele parlamente si ceva clienti grasi, din teren, care au distrus-toti impreuna – Romania. Cat despre Chavez , istoria ne va spune curand mai mult decat am stiut cat el a fost in viata, asa se intampla cu personalitatile (si) politice, precum cu vedetele muzicii, de multe ori fac mai multi bani morti decat vii! Despre articolul extrem de evident plin de temeneala (ca sa nu zic pupincurism), banuiesc ca autorul este acelasi care prin 2011 scria la Club 2020, si care (dupa cateva zile , la ordin) mi-a scos de pe pagina comentariile, precum articolul „Imperialismul American , versus Comunismul Est-European”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.