Crede și NU cerceta?!

5

Dacia romanaM-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil.

Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei care caută un adevăr absolut…

Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:

– Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani?

şi dacă profesorul ştie răspunsul:

-14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru), urmează altă întrebare:

– Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei?

şi dacă răspunde:

– numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

– Soldaţii “romani” chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină?

Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi “romani” vorbeau orice limbă numai latina nu!

– Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate: găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C. Giurescu, «Istoria Romanilor», I, 1942, p.130).

Şi ultima întrebare: Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină, de la nişte soldaţi “romani” care nici ei nu o vorbeau? … și fără ca 86% din teritoriul ei să-i fi întâlnit pe …“romani”?!

Când toate popoarele civilizate iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de “adevăraţi români”, care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: „Soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor!!??” Soldatul “roman”… Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de daco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare, ca să fie „fecundate” de soldaţii “romani”?

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi „curve”, ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească/maternă copiilor lor!

Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât „copii din flori” apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni, dacii,

priveau cu „mândrie”, aşteptând apariţia „sâmburilor” noului popor, şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină, când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori), ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele…

La Centrul Cultural Român, pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof. dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina, de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?! Numai el, Piso, cu experiența lui personală, putea să înțeleagă.

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că niciun român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă… de fapt, tot dânşii ne spun că ne tragem din „doi bărbaţi cu… braţe tari”!

Astfel de declaraţii “istorice” te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

Domnilor, Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina, fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani.

Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina, atunci de la cine? – se întreabă aceiaşi demni „urmaşi ai lui Traian”…

Herodot ne spune că, cel mai numeros neam din lume, după indieni, erau tracii. Iar Dio Casius ne spune şi el: „Să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci”.

Faptul că dacii vorbeau „latina vulgară”, este “un secret” pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.

„Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci”, afirmă Densuşanu şi asta schimbă totul. Deci, dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!

Sigur că mă întreb cum este posibil ca:

– Palestina/Israelul ocupat de romani în totalitate, pentru 350 de ani și populația lui să nu vorbească limba latina?

– dar Grecia ocupată pentru 571 de ani?

– dar Anglia …500 de ani etc.

– numai noi, în 160 de ani, fiind ocupată doar 15% din Dacia, am reușit ce nu au reușit alții!!??

Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua.

Când, nu de mult, s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomială, s-a ajuns la concluzia că „prima femeie” a apărut în sud-estul Africii. Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică.

Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles, California, a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere.

Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în cartea «The Indo-European heritage», apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers, 325 West Jack son Boulevard, Chicago, Illinois 60606, vorbesc, la pagina 25, despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri?

Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu.

Studii impecabile cromozomiale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.

Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici nici mai mult nici mai puţin decât locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam…

Când am scris «Epopeea Poporului Carpato-dunărean» şi volumele «Noi nu suntem urmaşii Romei», «În căutarea istoriei pierdute» şi «Călătorie în Dacia – ţara Zeilor», m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford, Anglia, căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes & Noble Books, New York, «The History of Civilization», «The Aryans».

El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţiul Carpato-dunărean este cel vizat!

Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tărtăria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă – 6.500 î.d.H., (vezi John North, «A new interpretation of prehistoric man and the cosmos», 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează.

Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare…

Autor: Napoleon Săvescu


Citește și:

Noi de la râmă ne tragem!

Filmul «Columna» recompune dramatic etnogeneza poporului român: printr-un viol suferit de o femeie dacăInepţia romanizării dacilor a înaintat sigură prin istoria românilor pe solul micniciei, ignoranţei şi prostiei, găsindu-şi locul în imnul naţional, în orice operă patriotică, inoculată în credinţele naţionale… Se află la originea „secundarităţii” pe care şi-o atribuie românii, ca atitudine mentală dominantă în raport cu „ceilalţi”, a nevoii de modele pentru orice. De la ea încolo, românii aderă cu bucurie nedisimulată la statutul de „anexă”, a latinităţii, a lumii francofone, la cel de soră mai mică, a Franţei, a Italie… Odată cu romanizarea, în învăţarea istoriei poporului român copiilor li se vorbeşte despre „civilizaţie”. Astfel, tânărul „pui de dac şi de roman”, deprinde că tot ce va înţelege el prin „civilizaţie” este exterior ţării și oamenilor în mijlocul cărora trăieşte, că civilizaţia vine din afară, că singurul mod în care va avea acces la „civilizaţie”, înţeleasă astăzi ca „o viaţă bună”, „dezvoltare” şi „progres”, este dacă se dă bine cu cei mari şi puternici (Citește mai departe…)

Loading...
loading...

5 COMENTARII

  1. Într-adevăr, România este vatra Europei, adică locul unde a început cu adevărat civilizația europeană. Referitor la istoria limbii române, un interviu interesant mi s-a părut ca aparținând istoricului Ledwith: https://www.youtube.com/watch?v=AfDfq0w-G34
    De asemenea, s-a descoperit că alfabetul tăblițelor scrise în timpul regelui dac Burebista, care se referă la istoria și religia dacilor, este compus din litere care aparțin alfabetului arhaic grec ce ar fi de origine pelasgă, pelasgii fiind străbunii tuturor popoarelor europene, deci cea mai veche civilizație a Europei. În conformitate cu diferitele concluzii trase de istorici, pare-se că limba civilizației pelasge a fost o protolatina, adică o latină vulgară. De altfel, dialogul dintre solii daci și împăratul Traian s-a făcut fără translatori, ceea ce denotă că dacii foloseau un dialect al limbii latine. Un alt argument important în susținerea acestei afirmații este de ordin geografic. Spațiul sud-european de la Vest la Est este ocupat de popoare de limbă latină (de mici enclave), rezultate NU din romanizarea lor cu romanii (după cum bine punctează autorul expunerii), ci din originea lor comună pelasgă. Istoria spune că în mileniul II î.Hr. marele imperiu pelasg se destramă, populația scindându-se în triburi, cu identitate diferită determinată de spațiul geografic în care trăiesc și își desfășoară activitatea. Din acest moment, izvoarele antice îi vor denumi pe descendenții poporului pelasg, funcție de zonele de habitat, de biotop, astfel: iberi în Spania, gali în Franța, etrusci și latini în Italia, traci și ilari în Balcani, geto-daci în Dacia: dar toți vorbitori de latină barbară.
    Cândva, am mai citit câte ceva din opera lui Jawaharlal Nehru. Acesta menționa că strămoșii indienilor au venit din Europa. Spre exemplu: în toate limbile indiene cuvântul ”apă” se pronunță ca în limba română și are aceeași semnificație. La fel cuvântul ”tată”, ori ”navasta” care înseamnă ”nevastă” pe românește, practic, au același înțeles. În limba rusă ”nevestka” înseamnă ”logodnică”. După cum se observă, prea multe sunt dovezile pentru care istoricii și lingviștii noștri ar trebui să cerceteze amănunțit și să ofere informații concrete despre istoria adevărată a României.

  2. Pe timpul ocupatiei aveau garnizoane an centrale comerciale si nu ieseau anafara localitatii ma ales noaptea de frica luptelor de gherila a Dacilor si mai ales nu au urcat niciodata an munti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.