Naționalism sau patriotism?

1

În zilele noastre, unii fac, alţii nu fac deosebire între naţionalism şi patriotism. Simplificând lucrurile, cei care cred că suntem în faţa a două noţiuni distincte văd în patriotism iubirea de ţară (patria fiind nimic altceva decât ţara, adică o noţiune geografică), iar în naţionalism, loialitatea faţă de etnie, limbă, cultură, tradiţii – altfel spus, asumarea identităţii naţionale. Pentru a complica lucrurile, mai există şi statul, care nu trebuie confundat nici cu naţiunea, nici cu ţara (există state multinaţionale, dar şi naţionalităţi fără un stat propriu).

Pentru că etimologia defineşte de cele mai multe sensul esenţial al unui cuvânt, să precizăm că naţiune şi naţionalism provin din latinescul natio „naştere”, provenit la rându-i din natus „născut”, iar patria şi patriotismul coboară până la latinescul pater „părinte, tată”. Precizarea originii îndepărtate a noţiunilor de naţionalism şi patriotism ne lămureşte aşadar că amândouă vizează de fapt un meta-sens, cel de „rădăcini”, de „ascendenţă” întemeietoare a conştiinţei de sine.

Prima atestare a cuvântului naţionalism în franceză (de unde l-a luat limba română) ne dovedeşte încă o dată că rădăcinile celor două naţiuni sunt comune:

În celebra sa lucrare «Memorii pentru a servi la istoria iacobinismului», care îşi propunea să demonstreze că Revoluţia franceză nu a fost o mişcare spontană, ci rezultatul unei conspiraţii urzite de francmasoni („iluminaţii”) pentru a aduce burghezia la putere, abatele iezuit Augustin Barruel scria în 1798: „Naţionalismul a luat locul iubirii generale (…) Atunci, a devenit îngăduit să-i dispreţuieşti pe străini, să-i înşeli, să-i jigneşti. Această virtute a fost numită patriotism. Şi atunci, de ce să nu punem acestei virtuţi limite şi mai strânse? Astfel am văzut cum din patriotism se nasc localismul, spiritul familial şi, în sfârşit, egoismul”.

După cum se vede, acest „certificat de naştere” al naţionalismului confirmă sinonimia lui perfectă cu patriotismul, amândoi termenii fiind folosiţi în sens negativ, ca uzurpatori ai iubirii generale (creştine) şi ca sursă a egoismului.

Lista studiilor consacrate naţionalismului este de-a dreptul descurajantă, noţiunea fiind abordată din nenumărate perspective. S-a vorbit şi s-a scris, astfel, despre un naţionalism romantic (sau organic, sau identitar, aflat la baza unificării statelor germane şi italiene), despre un naţionalism etnic (de care s-au ocupat Herder şi Fichte şi care a culminat în naţional-socialismul german), despre naţionalismul religios (sionismul este un astfel de caz), despre un naţionalism centrifug (al minorităţilor naţionale) şi altul centripet (cel kurd din zilele noastre, de pildă), despre un naţionalism economic (armă de luptă contra neocolonialismului), despre naţionalismul banal (forma difuză din societăţile contemporane, care îi face pe spectatori să se ridice în picioare atunci când se intonează imnul pe stadion) şi despre câte şi mai câte alte forme de naţionalism, unele fiind etichetate ca „bune”, altele ca „rele”, uneori confundate cu, alteori deosebite de extremismele de tot felul (rasism, şovinism, xenofobie etc.).

Polarizarea generalizată a sensurilor naţionalismului (privit ca negativ) şi patriotismului (văzut ca pozitiv) s-a întâmplat cu maximă pregnanţă după cel de-al doilea război mondial, dihotomia fiind impusă, evident, de câştigători.

În tabăra anglo-americanilor, apar în 1945 «Notele despre naţionalism» ale scriitorului şi criticului George Orwell, un eseu din care cel mai adesea este invocat fragmentul următor:

„Naţionalismul nu trebuie confundat cu patriotismul. Ambele cuvinte sunt folosite de obicei într-un mod atât de vag, încât orice definire a lor riscă să fie pusă sub semnul întrebării; totuşi, trebuie făcută o distincţie între ele, deoarece cuprind două idei diferite şi chiar opuse. Prin ‘patriotism’ eu înţeleg devoţiunea pentru un anumit loc şi un anumit mod de viaţă, despre care se crede că sunt cele mai bune din lume, dar care nu le sunt impuse altora. Patriotismul este prin natura lui defensiv, atât sub aspect militar, cât şi cultural. Naţionalismul, pe de altă parte, este inseparabil de dorinţa de putere. Scopul permanent al oricărui naţionalist este să dobândească tot mai multă putere şi tot mai mult prestigiu, nu pentru sine, ci pentru naţiunea sau pentru orice altă entitate în care a ales să-şi afunde propria individualitate”.

Citatul acesta, atât de des invocat de apărătorii patriotismului şi detractorii naţionalismului, este însă rupt din context. În chiar deschiderea eseului său, pătrunzătorul critic George Orwell, autorul romanelor «Ferma animalelor» şi «1984», avertizează că a ales numele „naţionalism” pentru ceva mult mai general decât o doctrină, care însă nu are încă un nume: „un mod de a gândi atât de răspândit încât afectează modul în care judecăm aproape orice subiect”. Prin urmare, eseul lui Orwell nu este unul doctrinar, ci, la un nivel mult mai general şi mai înalt, epistemologic. Naţionalismul este termenul „cel mai apropiat” care i-a venit autorului în minte, dar nu se referă la naţiune: „el se poate atribui unei biserici sau unei clase sau poate lucra într-un sens strict negativ, împotriva a ceva sau altceva, fără nevoia unui obiect pozitiv al loialităţii”. După care Orwell explică ce anume înţelege prin naţionalism: „în primul rând obişnuinţa de a socoti că fiinţele umane pot fi clasificate asemenea insectelor şi că întregi grupuri de milioane sau zeci de milioane de oameni pot fi etichetate drept ‘bune’ sau ‘rele’. Şi în al doilea rând – iar aceasta este mult mai important – mă refer la obiceiul de a se identifica pe sine însuşi cu o naţiune sau cu altă entitate, aşezând-o deasupra binelui şi răului şi nerecunoscând altă datorie decât aceea de a-i promova interesele”. Contemporanii noştri care se consideră patrioţi şi, implicit, buni, condamnându-i pe naţionaliştii cei răi, nu se recunosc, evident, în această descriere care-i socoteşte naţionalişti (să nu uităm: în lipsa altui termen mai adecvat, spune Orwell) pe cei care pun un interes străin propriei persoane deasupra a tot şi a toate.

Oricât de baritonal şi de răsunător ar fi fost glasul lui George Orwell, el nu şi-ar fi prelungit ecoul până în zilele noastre dacă, cel puţin în zona aceasta a Europei, peste el nu s-ar fi suprapus sunetul brutal şi bubuitor al corului ideologilor marxist-leninişti. Astfel, în acelaşi an, 1945, în care apăreau în Marea Britanie «Notele despre naţionalism» ale lui Orwell, la Bucureşti, Editura Partidului Comunist Român scotea, în traducere românească, o broşură a unui oarecare N. Baltiiski, intitulată «Despre patriotism». După ce se plânge că ideologia comunistă, prin internaţionalismul ei, era percepută ca fiind opusă patriotismului, gânditorul sovietic loveşte cu toiagul ideologic şi desparte apele: „Unii duşmani ai celor ce muncesc confundă patriotismul şi naţionalismul burghez şi reproşează comuniştilor, ca şi tuturor partizanilor sinceri ai democraţiei, duplicitatea imaginară a poziţiei lor patriotice, prin faptul că ei nu-şi pun naţiunea lor ‘deasupra tuturor celorlalte’”. Ce învăţăm din fraza aceasta? Că patriotismul şi internaţionalismul, fiind proletare, sunt bune, pe când naţionalismul, fiind burghez, este rău. Şi că printre partizanii democraţiei se numără comuniştii.

Fiind burghez, prin urmare abominabil, naţionalismul nu poate avea pentru comunişti, aşa cum are pentru neonaţionaliştii (în sens orwellian) din zilele noastre, nici măcar meritul istoric de a fi contribuit la naşterea naţiunilor. Cu intransigenţă proletară, Baltiiski transformă, în final, naţionalismul în patriotism: „În istorie nu a existat nici o mişcare patriotică care să fi avut ca scop un atentat împotriva egalităţii de drepturi şi libertăţii vreunei naţiuni străine. Toate marile mişcări patriotice din secolele al 18-lea şi al 19-lea au urmărit eliberarea propriei lor ţări de sub dependenţa străină, sau respingerea unei invazii străine…”.

Morala acestei prea scurte treceri în revistă a poziţiei faţă de naţionalism şi patriotism se impune de la sine: marile spirite (pe filiera: George Orwell, N. Baltiiski şi, mai presus de ei, propovăduitorii contemporani ai democraţiei şi toleranţei) se întâlnesc în exaltarea patriotismului şi condamnarea naţionalismului.

Autor: Cristian Lazăr

Susține Anonimus.roDacă te regăsești și crezi, sprijină activitatea Anonimus.ro și presa liberă și independentă! Nu suntem finanțați de partide sau companii, nu avem interese politice sau economice, ADEVĂRUL ESTE SINGURUL NOSTRU SCOP!

1 COMENTARIU

  1. Da’ ce spun romanii, nu intereseaza?
    Romanii nu au avut „mari spirite” fiindca nu au fost publicati „afara”?
    articol handicapat, cum obisnuiesc marsixtii mai noi, cei „culturali”, sa impresioneze, da-i nu doar incomplet ci si si falsificator de realitate: fara neam esti o bila de rulment…. un numar, marfa pe raft.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.